toán lớp 4 trang 176 177

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 176 177

Video chỉ dẫn giải

Diện tích của tư tỉnh (theo số liệu năm 2003) được mang lại nhập bảng sau:

Tỉnh

Lâm Đồng

Đắk Lắk

Kon Tum

Gia Lai

Diện tích

9765km2

19 599km2

9615km2

15 496km2

Hãy nêu thương hiệu những tỉnh sở hữu diện tích S bám theo trật tự kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn.

Phương pháp giải:

So sánh những số đo diện tích S rồi bố trí những tỉnh có diện tích S bám theo trật tự kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \( 9615km^2 < 9765km^2 \)\(<15496km^2 < 19599km^2\)

Vậy những tỉnh sở hữu diện tích S xếp bám theo trật tự kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn là:

Kon Tum, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắc Lắk. 

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính:

\(a)\;\dfrac{2}{5}+ \dfrac{3}{10} - \dfrac{1}{2}\) ;                                   \(b)\;\dfrac{8}{11} + \dfrac{8}{33}\times \dfrac{3}{4}\) ;

\(c)\;\dfrac{7}{9}\times \dfrac{3}{14}: \dfrac{5}{8}\) ;                                      \(d)\;\dfrac{5}{12} - \dfrac{7}{32} : \dfrac{21}{16}\).

Phương pháp giải:

- Biểu thức sở hữu những phép tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân chia thì tớ tiến hành tính phép tắc nhân, phân chia trước, tiến hành phép tắc nằm trong, trừ sau.

- Biểu thức chỉ mất phép tắc nằm trong và phép tắc trừ hoặc chỉ mất phép tắc nhân và phép tắc phân chia thì tớ tiến hành theo lần lượt kể từ trái ngược quý phái cần.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{2}{5}+ \dfrac{3}{10} - \dfrac{1}{2}=\dfrac{4}{10}+ \dfrac{3}{10} - \dfrac{5}{10}\)\(=\dfrac{7}{10} - \dfrac{5}{10} = \dfrac{2}{10} = \dfrac{1}{5}\)

b) $\frac{8}{{11}} + \frac{8}{{33}} \times \frac{3}{4} = \frac{8}{{11}} + \frac{{8 \times 3}}{{33 \times 4}} = \frac{8}{{11}} + \frac{{4 \times 2 \times 3}}{{11 \times 3 \times 4}} = \frac{8}{{11}} + \frac{2}{{11}} = \frac{{10}}{{11}}$

c) $\frac{7}{9} \times \frac{3}{{14}}:\frac{5}{8} = \frac{7}{9} \times \frac{3}{{14}} \times \frac{8}{5} = \frac{{7 \times 3 \times 8}}{{9 \times 14 \times 5}} = \frac{{7 \times 3 \times 4 \times 2}}{{3 \times 3 \times 7 \times 2 \times 5}} = \frac{4}{{15}}$

d) \(\dfrac{5}{12} - \dfrac{7}{32} : \dfrac{21}{16}  = \dfrac{5}{12}- \dfrac{7}{32}\times \dfrac{16}{21}\)  \(= \dfrac{5}{12}- \dfrac{7\times 16}{32\times 21}\)\(= \dfrac{5}{12}- \dfrac{7\times 16}{16\times 2 \times 7 \times 3}\)\(=\dfrac{5}{12}- \dfrac{1}{6}\)\(=\dfrac{5}{12} - \dfrac{2}{12} = \dfrac{3}{12} = \dfrac{1}{4}\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tìm \(x\):

a) \(x-\dfrac{3}{4}=\dfrac{1}{2}\) ;                                      b) \(x:\dfrac{1}{4}=8 \)

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc:

- Muốn lần số bị trừ tớ lấy hiệu cùng theo với số trừ.

- Muốn lần số bị phân chia tớ lấy thương nhân với số phân chia.

Lời giải chi tiết:

a) \(x-\dfrac{3}{4}=\dfrac{1}{2}\)                    b) \(x:\dfrac{1}{4}=8 \)

    \(x=\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{4}\)                       \(x = 8 \times \dfrac{1}{4}\)

    \(x=\dfrac{5}{4}\)                                 \( x = 2\)

Xem thêm: chăn nuôi gia súc ăn cỏ ở nước ta hiện nay

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Tìm tía số bất ngờ tiếp tục biết tổng của tía số này đó là \(84\).

Phương pháp giải:

Vẽ sơ vật biểu thị tía số, tiếp sau đó phụ thuộc sơ vật lần số loại nhất, tiếp sau đó theo lần lượt lần nhì số còn sót lại. 

Lời giải chi tiết:

Ta sở hữu sơ đồ:

Ba phen số loại nhất bằng:

            \(84 - (1 + 1 + 1) = 81\)

Số loại nhất là:

            \(81 : 3 = 27\)

Số loại nhì là:

             \(27 + 1 = 28\)

Số loại tía là:

             \( 28 + 1 = 29\)

Vậy tía số bất ngờ tiếp tục sở hữu tổng vày \(84\) theo lần lượt là \( 27\,; \;28\,;\; 29\).

Lưu ý : Cũng hoàn toàn có thể giải như sau :

Nhận xét : Trung bình nằm trong của tía số bất ngờ tiếp tục đó là số ở thân thiện tía số cơ, hoặc đó là số loại nhì.

Số loại nhì là : 

             \(84 : 3 = 28\)

Số loại nhất là:

             \(28 -1 = 27\)

Số loại tía là:

             \( 28 + 1 = 29\)

Vậy tía số bất ngờ tiếp tục sở hữu tổng vày \(84\) theo lần lượt là \( 27\,; \;28\,;\; 29\).

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Bố rộng lớn con cái \(30\) tuổi tác. Tuổi con cái bằng \(\dfrac{1}{6}\) tuổi tía. Tính tuổi tác của từng người.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm hiệu số phần đều bằng nhau.

3. Tìm độ quý hiếm của một trong những phần bằng phương pháp lấy hiệu nhì số phân chia mang lại hiệu số phần đều bằng nhau.

4. Tìm số bé bỏng (lấy độ quý hiếm một trong những phần nhân với số phần của số bé)

5. Tìm số rộng lớn (lấy số bé bỏng cùng theo với hiệu của nhì số ...)

Lời giải chi tiết:

Ta sở hữu sơ vật : 

Theo sơ vật, hiệu số phần đều bằng nhau là:

\(6 - 1 = 5\) (phần)

Tuổi con cái là:

\(30 : 5 \times 1 = 6\) (tuổi)

Tuổi tía là: 

\( 6 + 30 = 36\) (tuổi)

Xem thêm: nguyên tắc chung để điều chế kim loại là

                     Đáp số: Con: \(6\) tuổi tác ;

                                 Bố: \(36\) tuổi tác.

Loigiaihay.com