toán lớp 4 trang 169

Giải bài bác tập dượt Toán lớp 4

Giải bài bác tập dượt trang 169 SGK Toán 4: Ôn tập dượt những quy tắc tính với phân số (tiếp theo) bao hàm đáp án với tiếng giải cụ thể ứng với từng bài bác tập dượt SGK gom những em học viên ôn tập dượt những dạng bài bác tập dượt về quy tắc nằm trong trừ nhân phân chia phân số, quy đồng phân số, dạng Toán tính thời gian nhanh, toán đem tiếng văn. Mời chúng ta nằm trong xem thêm cụ thể.

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 169

Giải Toán lớp 4 trang 169 bài bác 1

Tính vày nhị cách:

a)\left( \dfrac{6}{11}+ \dfrac{5}{11} \right) \times \dfrac{3}{7};

b) \dfrac{3}{5} \times \dfrac{7}{9} - \dfrac{3}{5} \times \dfrac{2}{9};

c) \left( \dfrac{6}{7} - \dfrac{4}{7} \right) : \dfrac{2}{5};

d) \dfrac{8}{15} : \dfrac{2}{11} + \dfrac{7}{15} : \dfrac{2}{11}

Đáp án:

Các em tính như sau:

a) Cách 1:\left(\dfrac{6}{11}+\dfrac{5}{11}\right) \times \dfrac{3}{7} = \dfrac{11}{11 }\times \dfrac{3}{7}=\dfrac{3}{7}

Cách 2: \left(\dfrac{6}{11}+ \dfrac{5}{11}\right) \times \dfrac{3}{7}=\dfrac{6}{11} \times \dfrac{3}{7}+ \dfrac{5}{11}\times \dfrac{3}{7} =\dfrac{18}{77 }+ \dfrac{15}{77 }= \dfrac{33}{77 }=\dfrac{3}{7}

b) Cách 1: \dfrac{3}{5}\times \dfrac{7}{9} - \dfrac{3}{5}\times \dfrac{2}{9} = \dfrac{21}{45} - \dfrac{6}{45}=\dfrac{15}{45}= \dfrac{1}{3}

Cách 2: \dfrac{3}{5}\times \dfrac{7}{9} - \dfrac{3}{5}\times \dfrac{2}{9}= \dfrac{3}{5}\times \left (\dfrac{7}{9} - \dfrac{2}{9}\right) = \dfrac{3}{5} \times \dfrac{5}{9}=\dfrac{15}{45}=\dfrac{1}{3}

c) Cách 1: \left( \dfrac{6}{7}- \dfrac{4}{7} \right) : \dfrac{2}{5}= \dfrac{2}{7}: \dfrac{2}{5} = \dfrac{2}{7}\times \dfrac{5}{2}= \dfrac{2 \times 5}{7 \times 2}= \dfrac{5}{7}

Cách 2: \left( \dfrac{6}{7}- \dfrac{4}{7} \right) : \dfrac{2}{5}= \dfrac{6}{7}: \dfrac{2}{5}- \dfrac{4}{7}: \dfrac{2}{5}=\dfrac{6}{7}\times \dfrac{5}{2}- \dfrac{4}{7}\times \dfrac{5}{2}=\dfrac{30}{14}- \dfrac{20}{14}=\dfrac{10}{14}=\dfrac{5}{7}

d)\dfrac{8}{15}:\dfrac{2}{11}+\dfrac{7}{15}: \dfrac{2}{11}= \dfrac{8}{15}\times \dfrac{11}{2}+ \dfrac{7}{15}\times \dfrac{11}{2} =\dfrac{88}{30}+ \dfrac{77}{30}=\dfrac{165}{30}= \dfrac{11}{2}

Cách 2: \dfrac{8}{15}:\dfrac{2}{11}+\dfrac{7}{15}: \dfrac{2}{11}= \left( \dfrac{8}{15}+\dfrac{7}{15} \right) :\dfrac{2}{11} =\dfrac{15}{15}: \dfrac{2}{11}= 1: \dfrac{2}{11} =1 \times \dfrac{11}{2}=\dfrac{11}{2}

Giải Toán lớp 4 trang 169 bài bác 2

Tính:

a) \dfrac{2 × 3 × 4}{3 × 4 ×5};

b) \dfrac{2 }{3 }\times \dfrac{3}{4 } \times \dfrac{4}{5 }: \dfrac{1}{5 };

c)\dfrac{1 ×2 ×3× 4}{5× 6× 7× 8 };

d) \dfrac{2}{5 } \times \dfrac{3}{4 }\times \dfrac{5}{6 } : \dfrac{3}{4 }.

Phương pháp giải

Lần lượt phân chia nhẩm tích ở tử số và tích ở khuôn số cho những quá số công cộng.

Đáp án:

Các em tính như sau:

a) \dfrac{2 × 3 × 4}{3 × 4 × 5} = \dfrac{2}{5} ;

b) \dfrac{2 }{3 }\times \dfrac{3}{4 }\times \dfrac{4}{5 }: \dfrac{1}{5 } = \dfrac{2 × 3 × 4}{3 × 4 × 5}: \dfrac{1}{5}=\dfrac{2}{5}: \dfrac{1}{5}=\dfrac{2}{5}\times \dfrac{5}{1}=\dfrac{2 × 5}{5 × 1 } =2

hoặc\dfrac{2 }{3 }\times \dfrac{3}{4 }\times \dfrac{4}{5 }: \dfrac{1}{5 } = \dfrac{2 }{3 }\times \dfrac{3}{4 }\times\dfrac{4}{5 }\times \dfrac{5}{1} =\dfrac{2 × 3 × 4 × 5}{3 × 4 × 5×1 }=2

c)\dfrac{1 ×2 × 3 × 4}{5 × 6× 7 × 8 } =\dfrac{1× 2 × 3 × 4}{5 × 2 × 3 × 7 × 2 × 4}=\dfrac{1 }{70}

d) \dfrac{2}{5 }\times\dfrac{3}{4 }\times \dfrac{5}{6 }:\dfrac{3}{4 }= \dfrac{2 × 3 × 5}{5 × 4 × 6}:\dfrac{3}{4 } =\dfrac{2 × 3 × 5}{5 × 2 × 2×3 × 2 } :\dfrac{3}{4 }

=\dfrac{1 }{4}:\dfrac{3}{4 } =\dfrac{1 }{4}\times \dfrac{4}{3}= \dfrac{1 \times 4}{4 \times 3}=\dfrac{1}{3}

Hoặc \dfrac{2}{5 }\times\dfrac{3}{4 }\times \dfrac{5}{6 }:\dfrac{3}{4 } = \dfrac{2}{5 }\times \dfrac{3}{4 }\times \dfrac{5}{6 }\times \dfrac{4}{3}

= \dfrac{2× 3 × 5 × 4}{5 × 4 × 6 × 3} =\dfrac{2}{6}=\dfrac{1}{3}

Giải Toán lớp 4 trang 169 bài bác 3

Một tấm vải vóc lâu năm 20m. Đã may ăn mặc quần áo không còn \frac45 tấm vải vóc cơ. Số vải vóc sót lại người tớ lấy may những túi, từng túi không còn \frac23m. Hỏi may được toàn bộ từng nào khuôn túi như vậy?

Xem thêm: anh 7 kết nối tri thức

Phương pháp giải:

- Tìm số vải vóc vẫn may ăn mặc quần áo tớ lấy 20m nhân với \frac45.

- Tìm số vải vóc sót lại tớ lấy chừng lâu năm tấm vải vóc lúc đầu trừ chuồn số vải vóc vẫn may ăn mặc quần áo.

- Tìm số túi may được tớ lấy số vải vóc sót lại phân chia mang lại số vải vóc nhằm may một chiếc túi.

Đáp án:

Các em tính như sau:

Số mét vải vóc được may quần áo:

20 \times \dfrac{4}{5}=16\;(m)

Số mét vải vóc còn lại:

20 – 16 = 4 (m)

Số túi vẫn may được:

4: \dfrac{2 }{3 }=6 (túi)

Đáp số: 6 khuôn túi.

Giải Toán lớp 4 trang 169 bài bác 4

Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Cho: Toán lớp 4 trang 169

Số tương thích nhằm viết lách vô dù trống rỗng là:

A. 1

B. 4

C. 5

D. 20

Phương pháp giải:

Gọi số cần thiết lần là x. Phân số \dfrac{x}{5} ở địa điểm số phân chia. Ta lần phân số \dfrac{x}{5} bằng phương pháp lấy số bị phân chia chia mang lại thương. Từ này sẽ tìm kiếm được x.

Đáp án

Giả sử số cần thiết điền vô dù trống rỗng là x.

Ta có:\dfrac{4}{5} : \dfrac{x}{5} =\dfrac{1}{5}

\dfrac{x}{5} = \dfrac{4}{5} : \dfrac{1}{5}

\dfrac{x}{5} = 4

x = 4 x 5

x = 20

Khoanh vô chữ D: 20

  • Giải bài bác tập dượt trang 167, 168 SGK Toán 4: Ôn tập dượt những quy tắc tính với phân số
  • Giải bài bác tập dượt trang 168, 169 SGK Toán 4: Ôn tập dượt những quy tắc tính với phân số (tiếp)

>> Bài tiếp theo: Giải bài bác tập dượt trang 170 SGK Toán 4: Ôn tập dượt những quy tắc tính với phân số (tiếp theo)

Xem thêm: the telephone by alexander graham bell

Toán lớp 4 trang 169 Ôn tập dượt về những quy tắc tính với phân số (tiếp theo) bao hàm tiếng giải cụ thể những phần và những bài bác rèn luyện cho những em học viên xem thêm, rèn luyện giải dạng Toán về quy tắc nhân phân chia phân số, giải toán đem tiếng văn về phân số, ôn tập dượt Toán lớp 4 chương 6 Ôn tập dượt thời điểm cuối năm, sẵn sàng cho những bài bác đua đằm thắm và cuối học tập kì 2 lớp 4. Hy vọng với những tư liệu này, những em học viên tiếp tục học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 4 rộng lớn nhưng mà ko cần thiết sách giải.

Ngoài giải bài bác tập dượt Toán 4 SGK, VnDoc còn cung ứng tiếng giải vở bài bác tập dượt Toán 4; Lý thuyết Toán 4; Đề đánh giá vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 4 nhằm mục đích gom chúng ta học tập chất lượng tốt môn Toán 4 rộng lớn. Mời chúng ta xem thêm những dạng bài bác tập dượt ứng khác:

  • Giải vở bài bác tập dượt Toán 4 bài bác 160: Ôn tập dượt về những quy tắc tính với phân số
  • Giải Toán lớp 4 VNEN bài bác 103: Ôn tập dượt những quy tắc tính với phân số
  • Giải Toán lớp 4 VNEN bài bác 104: Ôn tập dượt những quy tắc tính với phân số (tiếp theo)

Bài tập dượt về quy tắc nằm trong trừ phân số

  • Bài tập dượt Toán lớp 4: Phép nằm trong phân số
  • Bài tập dượt Toán lớp 4: Phép trừ phân số

Đề đua học tập kì 2 lớp 4 Tải nhiều

  • Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Tải nhiều
  • Đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 Tải nhiều
  • Đề đua học tập kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh đem đáp án