tờ cam kết

ĐẢNG BỘ …..

Bạn đang xem: tờ cam kết

CHI BỘ TRƯỜNG …..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….., ngày ….mon …. năm……

BẢN CAM KẾT

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM trăng tròn...

________

Họ và tên: ...................

Sinh ngày: ……..............

Đơn vị công tác: ………...........

Chức vụ đảng: Đảng viên

Chức vụ tổ chức chính quyền, đoàn thể: ……

Sinh hoạt bên trên chi bộ: ………......

Sau khi phân tích, học hành những quyết nghị, quy quyết định của Đảng, tôi khẳng định tráng lệ và trang nghiêm triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về đẩy mạnh kiến thiết, chỉnh đốn Đảng; ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái và phá sản về tư tưởng chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống; những biểu thị “tự biểu diễn biến”, “tự đem hóa” vô nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Sở Chính trị “về tăng cường học hành và tuân theo tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong thái Hồ Chí Minh”; Quy quyết định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Tắc thư “về trách cứ nhiệm nêu gương của cán cỗ, đảng viên, nhất là cán cỗ chỉ huy chủ đạo những cấp” và Chuyên đề năm………, ví dụ như sau:

1- Về tư tưởng chủ yếu trị

Bản thân thiện sở hữu lập ngôi trường tư tưởng chủ yếu trị vững vàng vàng. Luôn trung thành với chủ với công ty nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Xì Gòn và lối lối thay đổi của Đảng; không tồn tại biểu thị suy thoái và phá sản về tư tưởng chủ yếu trị, “tự biểu diễn biến”, “tự đem hóa”. Chấp hành nghiêm cẩn từng công ty trương, quyết sách của Đảng, pháp lý trong phòng nước và chấp hành nghiêm cẩn quy quyết định của ngành; ko xấp xỉ trước những trở ngại, luôn luôn nhận và triển khai xong đảm bảo chất lượng trọng trách được uỷ thác.

2- Về phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sống

Bản thân thiện sở hữu lối sinh sống trong trắng, trong mát, giản dị, hạnh phúc, hòa đồng với người cùng cơ quan, cha mẹ, học viên. Luôn lưu giữ gìn phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống. Bản thân thiện ko vướng vô những tệ nàn xã hội. Trong công tác làm việc luôn luôn kiểu mẫu, triển khai đảm bảo chất lượng trọng trách cung cấp bên trên uỷ thác, khuyến khích người cùng cơ quan vô tổ chấp hành đảm bảo chất lượng nội quy, luôn luôn thay đổi cách thức nhằm nâng lên unique dạy dỗ học tập. Bản thân thiện sở hữu niềm tin tự động phê và phê bình. Chấp hành nghiêm cẩn những điều đảng viên ko được làm; không tồn tại biểu thị suy thoái và phá sản về đạo đức nghề nghiệp lối sinh sống.

3- Về triển khai chức vụ, trọng trách được giao

Làm đảm bảo chất lượng tầm quan trọng của một nhà giáo công ty nhiệm và nhà giáo đứng lớp. Quan tâm, trợ giúp nhiệt tình những học viên yếu đuối, học viên sở hữu yếu tố hoàn cảnh trở ngại. Bản thân thiện luôn luôn sở hữu ý thức tự động học tập, tự động trau dồi, nâng lên trình độ chuyên môn trình độ chuyên môn nhiệm vụ nhằm đáp ứng đảm bảo chất lượng công tác làm việc giảng dạy dỗ. Luôn mò mẫm tòi, thay đổi cách thức dạy dỗ học tập nhằm đẩy mạnh năng lượng học viên. Dự giờ người cùng cơ quan nhằm học hỏi và giao lưu tăng kinh nghiệm tay nghề. Bản thân thiện luôn luôn triển khai nghiêm cẩn giờ giấc thao tác, ko chuồn trễ về sớm, tác phong luôn luôn thời gian nhanh nhẹn, linh động. Tuyên truyền, hoạt động người thân trong gia đình vô mái ấm gia đình và quần chúng triển khai lối lối, ý kiến, công ty trương, quyết nghị của Đảng, quyết sách, pháp lý của Nhà nước

4- Về tổ chức triển khai kỷ luật

Tham gia sinh hoạt Đảng và đóng góp Đảng phí chính quy quyết định, triển khai đảm bảo chất lượng cách thức triệu tập dân công ty. Luôn chấp hành đảm bảo chất lượng sự cắt cử, điều động của Ban giám hiệu, của cung cấp trên; tự động giác chấp hành những quyết nghị, quy quyết định của Đảng, pháp lý Nhà nước, quy định, quy quyết định, nội quy của cơ sở, đơn vị chức năng và điểm trú ngụ.

5- Về xử lý, thay thế sửa chữa những giới hạn, yếu điểm thời hạn qua loa và qua loa kiểm điểm, Đánh Giá unique cán cỗ, đảng viên thời điểm cuối năm 202.. (nếu có)

Xem thêm: hôm nay là ngày bao nhiêu âm

Sẽ nghiêm cẩn tự khắc thay thế sửa chữa những giới hạn, yếu điểm của phiên bản thân thiện vô thời hạn qua loa. Tiếp tục đi ra mức độ tu chăm sóc, tập luyện, học hành nhằm nâng lên trình độ chuyên môn trình độ chuyên môn nhiệm vụ, triển khai xong tôt chức vụ, trọng trách được uỷ thác.

6- Về plan hành vi triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(Căn cứ Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22-3-2016 của Sở Chính trị “về học hành, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn nước lượt loại XII của Đảng” và điểm lưu ý của khu vực, đơn vị chức năng phụ trách cứ nhằm kiến thiết plan hành vi của cá thể mang lại phù hợp).

.............................

.............................

................................

7- Nội dung ĐK triển khai vô năm 2022

a) Về đẩy mạnh khối đại liên kết toàn dân tộc

..............................

.............................

..............................

b) Về kiến thiết Đảng và khối hệ thống chủ yếu trị trong trắng, vững vàng mạnh theo gót tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong thái Hồ Chí Minh

...............................

...............................

...............................

Bản khẳng định này bên cạnh đó là nội dung plan hành vi của phiên bản thân thiện nhằm tu chăm sóc, tập luyện, phấn đấu và là địa thế căn cứ nhằm kiểm điểm, Đánh Giá xếp loại cán cỗ, đảng viên vô thời điểm cuối năm.

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI CAM KẾT

Xem thêm: ngày âm hôm nay bao nhiêu