tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Cách giải câu hỏi hiệu - tỉ lớp 4

Bài luyện Toán lớp 4: Dạng Toán dò la nhì số lúc biết hiệu và tỉ của nhì số đó có chỉ dẫn giải cho tới từng dạng bài xích luyện được VnDoc thuế tầm, tổ hợp gom những em học viên học tập chất lượng dạng bài xích này, hao hao gom những thầy cô được thêm tư liệu tu dưỡng học viên khá xuất sắc.

Bạn đang xem: tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

1. Cách giải cộng đồng bài xích Toán hiệu tỉ lớp 4

1.1 Dạng toán hiệu tỉ cơ bản

Các bước giải:

 • Bước 1: Tìm hiệu nhì số (nếu ẩn hiệu)
 • Bước 2: Tìm tỉ số (nếu ẩn tỉ)
 • Bước 3: Vẽ sơ đồ
 • Bước 4: Tìm hiệu số phần vì chưng nhau
 • Bước 5: Số bé nhỏ = Hiệu : Hiệu số phần x số phần của số bé
 • Bước 6: Số rộng lớn vì chưng = Số bé nhỏ + Hiệu

Ví dụ: Hiệu của nhì số là 36. Tỉ số của nhì số này đó là \frac{8}{5}. Tìm nhì số cơ.

Cách giải bài xích dạng: dò la 2 số lúc biết hiệu và tỉ số toán lớp 4

Theo sơ đồ vật, hiệu số phần cân nhau là:

8 - 5 = 3 (phần)

Số bé nhỏ là :

36: 3 x 5 = 60

Số rộng lớn là :

60 + 36 = 96

Đáp số: Số bé: 60; Số lớn: 96.

Các tình huống quánh biệt

Đề bài xích nhiều câu hỏi ko cho tới dữ khiếu nại vừa đủ về hiệu và tỉ số tuy nhiên hoàn toàn có thể cho tới dữ khiếu nại như sau:

 • Thiếu hiệu (cho biết tỉ số, không tồn tại biết hiệu số)
 • Thiếu tỉ (cho biết hiệu số, ko cho thấy tỉ số)
 • Cho dữ khiếu nại thêm thắt, bớt số, tạo nên hiệu (tỉ) mới mẻ dò la số ban đầu

Với những câu hỏi cho tới dữ khiếu nại vì vậy, cần thiết tổ chức thêm 1 bước gửi về câu hỏi cơ phiên bản và cơ hội giải cảnh báo như sau

1.2. Dạng toán hiệu (ẩn) – tỉ

Dạng toán này đề bài xích ko cho thấy hiệu tức thì, bởi vậy tất cả chúng ta nên dò la cơ hội dò la hiệu trước rồi mới mẻ đi tìm kiếm hiệu số phần cân nhau và kể từ cơ tìm kiếm được nhì số.

Ví dụ 4. Hình chữ nhật đem chiều nhiều năm vì chưng \frac{3}{2} chiều rộng lớn. Nếu tăng chiều rộng lớn thêm thắt trăng tròn m thì hình chữ nhật phát triển thành hình vuông vắn. Tính diện tích S của hình chữ nhật?

Lời giải.

 • Vì chiều nhiều năm vì chưng 3/2 chiều rộng lớn, nên nếu như coi chiều rộng lớn là 2 phần đoạn trực tiếp thì chiều nhiều năm là 3 phần. Theo đề bài xích tao đem sơ đồ:

Dạng Toán hiệu tỉ

 • Nếu tăng chiều rộng lớn thêm thắt trăng tròn m thì hình chữ nhật phát triển thành hình vuông vắn, tức là lúc cơ chiều rộng lớn tiếp tục nhiều năm vì chưng chiều nhiều năm. Hay rằng cách tiếp theo, hiệu chiều nhiều năm và chiều rộng lớn là trăng tròn m.
 • Theo sơ đồ vật, hiệu số phần cân nhau là: 3 – 2 = 1 (phần)
 • Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là: trăng tròn x 3 = 60 (m)
 • Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là: trăng tròn x 2 = 40 (m)
 • Diện tích của hình chữ nhật là: 60 x 40 = 2 400 (m2)

Đáp số: 2 400 m2

1.3. Dạng toán hiệu – tỉ (ẩn)

Ví dụ 5. Có nhì thùng dầu, thùng loại nhất đựng không nhiều thùng loại nhì 24 l dầu. thạo 5 đợt thùng loại nhất vì chưng 3 đợt thùng loại nhì. Hỏi từng thùng đựng từng nào lít dầu?

Bài giải

 • Đề bài xích ko cho thấy tỉ số, song lại cho thấy “5 đợt thùng I vì chưng 3 đợt II”. Hay rằng cách tiếp theo, tỉ số của thùng loại nhất và thùng loại nhì là 3/5.
 • Do cơ, tất cả chúng ta đem sơ đồ vật sau:

Dạng toán hiệu tỉ

 • Hiệu số phần cân nhau là: 5 – 3 = 2 (phần)
 • Số lít dầu thùng loại nhất đựng là: (24: 2) x 3 = 36 (l)
 • Số lít dầu thùng loại nhì đựng là: 36 + 24 = 60 (l)

Đáp số: 36 l dầu; 60 l dầu.

1.4. Dạng toán hiệu (ẩn) – tỉ (ẩn)

Ví dụ 6. Hiện ni, An 8 tuổi tác và chị Mai 28 tuổi tác. Sau từng nào năm nữa thì 1/3 tuổi tác An vì chưng 1/7 tuổi tác chị Mai?

Lời giải.

 • Theo đầu bài xích, tao đem sơ đồ vật sau:

Dạng toán hiệu tỉ lớp 4

 • Hiệu số tuổi tác của An và Mai luôn luôn là: 28 – 8 = trăng tròn (tuổi)
 • Biết 1/3 tuổi tác của An vì chưng 1/7 tuổi tác của Mai nên suy rời khỏi tuổi tác của An vì chưng 3/7 tuổi tác của Mai.
 • Hiệu số phần vì chưng nhau: 7 – 3 = 4 (phần)
 • Số tuổi tác của An sau đây là: (20:4) x 3 = 15 (tuổi)
 • Số năm cần thiết dò la là: 15 – 8 = 7 (năm)

Đáp số: 7 năm.

2. Bài luyện tự động luyện hiệu tỉ Toán lớp 4

1. Nhà Lan đem 2 bạn bè. Lan thông thường anh trai của cô ấy ấy 5 tuổi tác. Tuổi của thân phụ Lan cuống quýt 5 đợt tuổi tác anh Lan và rộng lớn tuổi tác Lan 45 tuổi tác. Hỏi tuổi tác Lan hiện nay nay?

Hướng dẫn

Tìm nhì số lúc biết hiệu tỉ của 2 số đó

Bố rộng lớn anh Lan số tuổi tác là: 45 - 5 = 40 (tuổi)

Coi tuổi tác anh là một phần thì tuổi tác thân phụ là 5 phần

Hiệu số phần cân nhau là: 5 - 1 = 4 (phần)

Tuổi anh là: 40 : 4 x 1 = 10 (tuổi)

Tuổi Lan là: 10 - 5 = 5 (tuổi)

2. Hình chữ nhật đem chiều nhiều năm vì chưng 3/2 chiều rộng lớn. Nếu tăng chiều rộng lớn 20m thì hình chữ nhật phát triển thành hình vuông vắn. Tính diện tích S của hình chữ nhật?

Hướng dẫn

Chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 20m

Ta đem sơ đồ:

Chiều rộng: |-------|-------|

Chiều dài: |-------|-------|-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 3 – 2 = 1 (phần)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là: trăng tròn : 1 x 2 = 40 (m)

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là: 40 + trăng tròn = 60 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là: 40 x 60 = 2400 (m2)

3. Có nhì thùng dầu, thùng loại nhất đựng không nhiều thùng loại nhì 24 lít dầu. 5 đợt thùng loại nhất vì chưng 3 đợt thùng loại nhì. Hỏi từng thùng đựng từng nào lít dầu?

Hướng dẫn

Hiệu nhì thùng là: 24 lít

Thùng loại nhất x 5 = thùng loại nhì x 3

Thùng loại nhất = thùng loại nhì x 3 : 5

Hay thùng loại nhất = 3/5 thùng loại hai

Vẽ sơ đồ:

Thùng 1: |-------|-------|-------|

Thùng 2: |-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 5 – 3 = 2 (phần)

Thùng loại nhất đựng số lít dầu là: 24 : 2 x 3 = 36 (lít)

Thùng loại nhì đựng số lít dầu là: 36 + 24 = 60 (lít)

4. Hiện ni, An 8 tuổi tác và chị Mai 28 tuổi tác. Sau từng nào năm nữa thì 1/3 tuổi tác An vì chưng 1/7 tuổi tác chị Mai?

Hướng dẫn

Bước 1: Tìm hiệu

Chị Mai rộng lớn An số tuổi tác là: 28 – 8 = trăng tròn (tuổi)

Bước 2: Tìm tỉ số:

1/3 tuổi tác An vì chưng 1/7 tuổi tác chị Mai thì tuổi tác An vì chưng 3/7 tuổi tác của chị ấy Mai

(Ghi nhớ: Cứ nằm trong tử số thì khuôn số là số phần; nếu như gặp gỡ bài xích ko nằm trong tử số thì quy đồng về nằm trong tử số. Còn nếu như trong trường hợp là tích như bài xích 3 thì số phần ngược lại)

Giải mến nhằm học viên hiểu thì hoàn toàn có thể vận dụng cơ hội sau:

Tuổi An : 3 = Tuổi chị Mai : 7 suy rời khỏi Tuổi An = Tuổi chị Mai : 7 x 3 = 3/7 tuổi tác chị Mai)

Bước 3: Vẽ sơ đồ:

An: |-------|-------|-------|

Mai: |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Bước 4: Tìm hiệu số phần cân nhau.

Hiệu số phần cân nhau là: 7 – 3 = 4 (phần)

Bước 5: Tìm nhì số

Số bé nhỏ = hiệu : hiệu số phần cân nhau x số phần của số bé

Tuổi An khi cơ là: trăng tròn : 4 x 3 = 15 (tuổi)

Xem thêm: trắc nghiệm gdcd 12 bài 7

Số năm nhằm 1/3 tuổi tác An vì chưng 1/7 tuổi tác Mai là: 15 – 8 = 7 (năm)

5. Một lớp học tập đem số học viên phái nữ gấp rất nhiều lần số học viên phái nam. Nếu gửi cút 3 học viên phái nữ thì số học viên phái nữ rộng lớn số học viên phái nam là 7 em. Lớp học tập cơ đem số học viên là: ...... học viên.

Hướng dẫn

Số học viên phái nữ rộng lớn số học viên phái nam ban sơ là: 7 + 3 = 10 (bạn)

Ta đem sơ đồ:

Học sinh nữ: |-------|-------|

Học sinh nam: |-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 2 – 1 = 1 (phần)

Số học viên phái nữ lớp cơ là: 10 : 1 x 2 = trăng tròn (bạn)

Số học viên phái nam là: trăng tròn : 2 = 10 (bạn)

Tổng số học viên lớp cơ là: trăng tròn + 10 = 30 (bạn)

6. Năm ni tuổi tác u cuống quýt gấp rút 4 đợt tuổi tác con cái. Hai năm trước đó tuổi tác u rộng lớn tuổi tác con cái là 27 tuổi tác. Tuổi u lúc này là: ...... tuổi; tuổi tác con cái lúc này là: ...... tuổi tác.

Hướng dẫn

Vẽ sơ đồ:

Tuổi con: |----------|

Tuổi mẹ: |----------|----------|----------|----------|

Mẹ rộng lớn con cái 27 tuổi

Hiệu số phần cân nhau là: 4 – 1 = 3 (phần)

Tuổi con cái lúc này là: 27 : 3 x 1 = 9 (tuổi)

Tuổi u lúc này là: 9 x 4 = 36 (tuổi)

7. Năm ni con cái thông thường u 24 tuổi tác và tuổi tác con cái vì chưng 1/4 tuổi tác u. Tuổi con cái trong năm này là : …tuổi.

Hướng dẫn

Vẽ sơ đồ:

Tuổi con: |----------|

Tuổi mẹ: |----------|----------|----------|----------|

Hiệu số phần cân nhau là: 4 – 1 = 3 (tuổi)

Tuổi con cái lúc này là: 24 : 3 x 1 = 8 (tuổi)

8. Một trại nuôi gà đem số gà mẹ rộng lớn số gà rỗng tuếch là 345 con cái. Sau lúc mua thêm thắt 25 gà rỗng tuếch thì số gà rỗng tuếch vì chưng 3/7 số gà mẹ. Tổng số gà khi đầu là:... con cái.

Hướng dẫn

Sau lúc mua thêm thắt 25 gà rỗng tuếch thì gà mẹ nhiều hơn thế nữa gà rỗng tuếch số con cái là:

345 – 25 = 320 (con)

Ta đem sơ đồ:

Gà trống: |-------|-------|-------|

Gà mái: |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 7 – 3 = 4 (phần)

Số gà rỗng tuếch ban sơ là: 320 : 4 x 3 – 25 = 215 (con)

Số gà mẹ ban sơ là: 215 + 345 = 560 (con)

Tổng số gà ban sơ là: 215 + 560 = 775 (con)

9. Tổ 1 trồng nhiều hơn thế nữa tổ 2 là 22 cây. Nếu tổ 1 trồng thêm thắt 2 cây và tổ 2 ngắn hơn 3 cây thì tỉ số cây cối được của 2 tổ là 7/4.Tổ 1 trồng được : ….cây; Tổ 2 trồng được :….cây

Hướng dẫn

Hiệu mới mẻ số cây cối được của nhì tổ là: 22 + 2 + 3 = 27 (cây)

Ta đem sơ đồ vật số cây cối được của nhì tổ khi sau là:

Tổ 2: |-------|-------|-------|-------|

Tổ 1: |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 7 – 4 = 3 (phần)

Số cây tổ 1 khi sau là: 27 : 3 x 7 = 63 (cây)

Số cây tổ 1 thực tiễn trồng được là: 63 – 2 = 61 (cây)

Số cây tổ 2 thực tiễn trồng được là: 61 – 22 = 39 (cây)

10. Số loại nhất rộng lớn số loại nhì là 51. Nếu thêm thắt 18 đơn vị chức năng nhập số loại nhất thì số loại nhất cuống quýt 4 đợt loại nhì. Số loại nhất là:……..; số loại nhì là: ……..

Hướng dẫn

Nếu thêm thắt 18 đơn vị chức năng nhập số loại nhất thì số loại nhất rộng lớn số loại nhì số đơn vị chức năng là: 51 + 18 = 69

Coi số loại nhất là 4 phần số loại nhì là một trong phần

Hiệu số phần cân nhau là: 4 – 1 = 3 (phần)

Số loại nhì là: 69 : 3 x 1 = 23

Số loại nhất là: 23 + 51 = 74

11. Hiệu của nhì số là 54, thương của nhì số là 7. Tổng của nhì số là: …..

Hướng dẫn

Thương nhì số là 7 suy rời khỏi số bé nhỏ =1/7 số lớn

Vẽ sơ đồ:

số bé: |-------|

số lớn: |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 7 – 1 = 6 (phần)

Số bé nhỏ là: 54 : 6 x 1 = 9

Số rộng lớn là: 54 + 9 = 63

Tổng của nhì số là: 63 + 9 = 72

12. Có 2 vỏ hộp kẹo, biết 1/5 số kẹo nhập vỏ hộp loại nhất vì chưng 1/3 số kẹo nhập vỏ hộp loại nhì. thạo vỏ hộp loại nhất rộng lớn vỏ hộp loại nhì 46 loại . Cả nhì vỏ hộp đem …. loại kẹo.

Hướng dẫn

Vẽ sơ đồ:

Hộp loại 1: |--------|--------|--------|--------|--------|

Hộp loại 2: |--------|--------|--------|

Hiệu số phần cân nhau là: 5 – 3 = 2 (phần)

Tổng số phần cân nhau là: 5 + 3 = 8 (phần)

Xem thêm: soạn sinh 8 bài 3

Cả nhì vỏ hộp đem số kẹo là: 46 : 2 x 8 = 184 (cái)

3. Toán lớp 4 sách mới

 • Toán lớp 4 Kết nối tri thức
 • Toán lớp 4 Chân trời sáng sủa tạo
 • Toán lớp 4 Cánh diều

Trên đấy là toàn cỗ lý thuyết hao hao cách tiến hành dạng bài xích dò la nhì số lúc biết hiệu và tỉ của nhì số cơ. Thông thông qua đó gom những em học viên bắt được cách thức giải cũng giống như những bài xích luyện áp dụng nhằm gia tăng tập luyện, cơ hội giải toán hiệu tỉ, sẵn sàng cho những bài xích đánh giá, bài xích thi đua Toán lớp 4 trong năm học tập.

Tham khảo những tư liệu hữu ích khác:

 • Bài luyện toán lớp 4: Dạng toán dò la nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhì số đó
 • Các chuyên mục tu dưỡng học viên xuất sắc môn Toán lớp 4