tiếng anh lớp 6 unit 9 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 9 a closer look 2

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

1. Match the sentences with the pictures, paying atttention to tát the underlined part in each sentence.

(Nối câu với giành, để ý phần gạch ốp chân trong những câu.)

1. Sue doesn’t lượt thích her new dress.

(Sue ko mến cái váy mới nhất của cô ý ấy.)

2. Billy is riding his bicycle.

(Billy đang di chuyển xe đạp điện của anh ý ấy.)

3. The mèo is playing with its ball.

(Con mèo đang được đùa với trái khoáy bóng của chính nó.)

4. We love our school.

(Chúng tôi yêu thương ngôi trường học tập của Cửa Hàng chúng tôi.)

5. They are painting their room pink.

(Họ đang được tô chống của mình color hồng.)

Phương pháp giải:

- her new dress: chiếc váy mới nhất của cô ý ấy

- his bicycle: xe giẫm của anh ý ấy

- playing / its ball: chơi / bóng của nó

- our school: trường của bọn chúng tôi

- their room: phòng của họ

Lời giải chi tiết:

1. d

2. e

3. b

4. a

5. c

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the sentences with the correct possessive adjectives.

(Hoàn trở nên những câu với những tính kể từ chiếm hữu đích.)

1. I love cartoons. _________ favourite cartoon is Dragon Balls.

2. This book has your name on it. Is it _________ book?

3. The lion has three cubs. _________  cubs are playing under a big tree.

4. Do you know my friend Anna? _________ house is close to tát the park.

5. We are from Switzerland. _________  country is famous for chocolate.

Phương pháp giải:

Cấu trúc: Tính kể từ chiếm hữu + danh từ 

- my: của tôi

- his: của anh ý ấy

- her: của cô ý ấy

- their: của họ

- your: của bạn

- our: của bọn chúng tôi

Lời giải chi tiết:

1. My 2. your 3. Its 4. Her 5. Our

1. I love cartoons. My favourite cartoon is Dragon Balls.

(Tôi mến phim phim hoạt hình. Phim phim hoạt hình yêu thương mến của tôi là Bảy viên ngọc dragon.)

2. This book has your name on it. Is it your book?

(Cuốn sách này mang tên của người sử dụng bên trên cơ. Nó liệu có phải là cuốn sách của người sử dụng không?)

3. The lion has three cubs. Its cubs are playing under a big tree.

(Sư tử với phụ thân con cái. Đàn con cái của chính nó đang được vui chơi bên dưới một gốc cây rộng lớn.)

4. Do you know my friend Anna? Her house is close to tát the park.

(Bạn với biết Anna, chúng ta của tôi không? Nhà cô ấy ngay gần khu vui chơi công viên.)

5. We are from Switzerland. Our country is famous for chocolate.

(Chúng tôi tới từ Thụy Sĩ. Đất nước Cửa Hàng chúng tôi có tiếng với sô cô la.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Complete the sentences with the correct possessive pronouns.

(Hoàn trở nên những câu với những đại kể từ chiếm hữu đích.)

1. I have a new xe đạp. The xe đạp is _________ .

2. These are Mai's and Lan’s maps. These maps are _________ .

3. This is a present for you. It's _________ .

4. My father has new shoes. They're _________ .

5. This is our new house. The house is _________.

Phương pháp giải:

Cấu trúc: S + be (am/ is/ are) + đại kể từ chiếm hữu (đóng tầm quan trọng tân ngữ)

đại kể từ chiếm hữu = tính kể từ chiếm hữu + danh từ

- mine: (ai/ dòng sản phẩm gì) của tôi

- his: (ai/ dòng sản phẩm gì) của anh ý ấy

- hers: (ai/ dòng sản phẩm gì) của cô ý ấy

- ours: (ai/ dòng sản phẩm gì) của bọn chúng tôi

- theirs: (ai/ dòng sản phẩm gì) của họ

- yours: (ai/ dòng sản phẩm gì) của bạn/ những bạn

Lời giải chi tiết:

1. mine 2. theirs 3. yours 4. his 5. ours

1. I have a new xe đạp. The xe đạp is mine.

(Tôi với cùng 1 cái xe đạp điện mới nhất. Chiếc xe đạp điện là của tôi.)

2. These are Mai's and Lan’s maps. These maps are theirs.

(Đây là bạn dạng thiết bị của Mai và Lan. Những bạn dạng thiết bị này là của mình.)

3. This is a present for you. It's yours.

(Đây là 1 phần quà cho chính mình. Nó là của người sử dụng.)

Xem thêm: ảnh phật di lặc cười

4. My father has new shoes. They're his.

(Cha tôi với song giầy mới nhất. Chúng là của anh ý ấy.)

5. This is our new house. The house is ours.

(Đây là căn nhà mới nhất của Cửa Hàng chúng tôi. Ngôi ngôi nhà là của Cửa Hàng chúng tôi.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4.Underline the correct word in brackets to tát complete each sentence.

(Gạch chân kể từ đúng trong những ngoặc nhằm hoàn thành xong từng câu.)

1. nước Australia is a strange country. All of (it's / its) big cities are along the coast.

2. Our đô thị is very crowded. How about (your / yours)?

3. I love my football club. Does Phong lượt thích (his / him)?

4. (Our / Ours) street is short and narrow.

5. They cannot find (their / theirs) đô thị map anywhere.

Lời giải chi tiết:

1. its 2. yours 3. his 4. Our 5. their

1. nước Australia is a strange country. All of its big cities are along the coast.

(Úc là 1 non sông kỳ kỳ lạ. Tất cả những thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn của chính nó đều ở dọc từ bờ biển cả.)

2. Our đô thị is very crowded. How about yours?

(Thành phố của Cửa Hàng chúng tôi rất nhiều đúc. Của chúng ta thì sao?)

3. I love my football club. Does Phong lượt thích his?

(Tôi yêu thương câu lạc cỗ đá bóng của tớ. Phong với mến của tớ không?)

4. Our street is short and narrow.

(Đường phố của Cửa Hàng chúng tôi cộc và hẹp.)

5. They cannot find their city map anywhere.

(Họ ko thể nhìn thấy bạn dạng thiết bị thành phố Hồ Chí Minh của mình ở bất kể đâu.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Choose the correct word to tát complete the sentences.

(Chọn kể từ đích nhằm hoàn thành xong những câu.)

1. The book is ________, but you are welcome to tát read it.

A. my

B. mine

C. yours

2. ________ xe đạp is dirty, and I can't tell what colour it is.

A. Your

B. Yours

C. You

3. Your country is much bigger phàn nàn ________.

A. our

B. ours

C. their

4. ________ dog is ví friendly. It never barks.

A. They

C. Their

D. Theirs

5. ________ not easy to tát find your way in a strange đô thị.

A. It

B. It's

C. Its

Phương pháp giải:

Đại kể từ chiếm hữu rất có thể đứng ở những địa điểm sau ngôi nhà ngữ hoặc tân ngữ.

Lời giải chi tiết:

1. B

2. A

3. B

4. B

5. B

1. B

The book is mine, but you are welcome to tát read it.

(Cuốn sách là của tôi, tuy nhiên chúng ta cũng có thể hiểu nó.)

2. A

Your xe đạp is dirty, and I can't tell what colour it is.

(Chiếc xe đạp điện của người sử dụng bị dơ, và tôi ko thể biết nó được màu sắc gì.)

3. B

Your country is much bigger phàn nàn ours.

(Đất nước của người sử dụng to hơn nhiều đối với của Cửa Hàng chúng tôi.)

4. B

Their dog is ví friendly. It never barks.

(Con chó của mình thiệt thân mật thiện. Nó ko lúc nào sủa.)

5. B

It’s not easy to tát find your way in a strange đô thị.

(Không dễ dàng thám thính đàng ở một thành phố Hồ Chí Minh xa xăm kỳ lạ.)

Từ vựng

1. 

2. 

3.

4. 

5.

6. 

Xem thêm: nobita phiên bản anime ngầu