tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của một chất lỏng chiết suất n bằng căn 3

Câu hỏi:

20/08/2021 129,419

Bạn đang xem: tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của một chất lỏng chiết suất n bằng căn 3

A. 450

B. 300

C. 600   

Đáp án chủ yếu xác

D. 500

 Xem điều giải

VietJack

Câu vấn đáp này còn có hữu ích không?

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc lên đường kể từ bầu không khí vô môi trường thiên nhiên sở hữu phân tách suất n, sao mang lại tia hành động tự nhiên vuông góc với tia khúc xạ. Khi bại góc tới i được tính theo đòi công thức:

Câu 2:

Một tia sáng sủa lên đường kể từ bầu không khí vào một trong những môi trường thiên nhiên vô xuyên suốt sở hữu phân tách suất vày 2. sành góc khúc xạ vày 300, góc cho tới có mức giá trị bằng:

Câu 3:

Một tia sáng đơn sắc lên đường từ ko khí vào môi trường vô suốt có chiết suất bằng 3 với góc tới i thì góc khúc xạ bằng nửa góc tới. Góc tới i có giá trị là

Câu 4:

Xem thêm: ảnh mạng trai đẹp

Chiếu một tia sáng sủa kể từ bầu không khí vào một trong những khối hóa học vô xuyên suốt sở hữu phân tách suất 1,5 với góc cho tới 600 thì tia khúc xạ vô khối hóa học bị chênh chếch đối với tia cho tới một góc là:

Câu 5:

Tia sáng sủa lên đường kể từ nước sở hữu phân tách suất n1=43 sang thủy tinh nghịch sở hữu phân tách suất n2=1,5. Góc khúc xạ và góc chênh chếch D tạo ra vày tia khúc xạ và tia cho tới có mức giá trị là? sành góc cho tới i=300.

Câu 6:

Một tia sáng sủa truyền kể từ bầu không khí cho tới mặt phẳng một môi trường thiên nhiên vô xuyên suốt sao mang lại tia hành động tự nhiên và tia khúc xạ vuông góc nhau. Khi bại góc cho tới và góc khúc xạ contact cùng nhau qua quýt hệ thức:

Câu 7:

Chiếu chùm tia sáng sủa đơn sắc kể từ bầu không khí cho tới mặt mày phân cơ hội của môi trường thiên nhiên vô xuyên suốt sở hữu phân tách suất n. sành tia cho tới phù hợp với mặt mày phân cơ hội góc 300. Khi bại tia khúc xạ phù hợp với mặt mày phân cơ hội góc 600. Chiết suất n có mức giá trị bằng:

Câu 8:

Khi góc cho tới tăng gấp đôi thì góc khúc xạ:

Câu 9:

Tính véc tơ vận tốc tức thời của độ sáng truyền vô môi trường thiên nhiên nước. sành tia sáng sủa truyền kể từ bầu không khí với góc cho tới là i=600 thì góc khúc xạ nội địa là r=400. Lấy véc tơ vận tốc tức thời độ sáng ngoài ko khí c=3.108m/s

Câu 10:

Một tia sáng sủa SI truyền kể từ chào bán trụ thủy tinh nghịch đi ra bầu không khí như hình vẽ. sành phân tách suất của bầu không khí n2=1, của thủy tinh nghịch  n1=2;  α=600

VietJack

Giữ vẹn toàn góc cho tới, trả khối thủy tinh nghịch vô nội địa. Góc khúc xạ r = ?, biết phân tách suất của nước là 43.

Câu 11:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc lên đường kể từ bầu không khí vô môi trường thiên nhiên sở hữu phân tách suất n, sao mang lại tổng sự cân đối góc cho tới và góc khúc xạ vày 900. Khi bại góc cho tới i được xem theo đòi công thức:

Câu 12:

Cho nhị môi trường thiên nhiên vô xuyên suốt đồng tính, phân tách suất theo thứ tự n1, n2. Chiết suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên nhị so với môi trường thiên nhiên một là :

Câu 13:

Khi sin góc cho tới tăng gấp đôi thì sin góc khúc xạ:

Câu 14:

Tốc chừng độ sáng vô chân ko là 3.108m/s, phân tách suất của vàng là 2,42. vận tốc độ sáng vô vàng là :

Xem thêm: mẫu tóc nữ đẹp 2023