theo định luật khúc xạ thì

Câu hỏi:

18/06/2019 142,288

A. tia khúc xạ và tia cho tới nằm trong và một mặt mày bằng.

Bạn đang xem: theo định luật khúc xạ thì

Đáp án chủ yếu xác

B. góc khúc xạ khi nào cũng không giống 0.

C. góc cho tới tăng từng nào phen thì góc khúc xạ tăng từng ấy phen.

D. góc cho tới luôn luôn trực tiếp to hơn góc khúc xạ.

Đáp án: A

Theo tấp tểnh luật khúc xạ thì tia khúc xạ và tia cho tới nằm trong và một mặt mày phẳng

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc cút kể từ bầu không khí vô môi trường xung quanh đem tách suất n, sao mang lại tia bản năng vuông góc với tia khúc xạ. Khi cơ góc cho tới i được xem bám theo công thức

A. sini = n

B. sini = 1/n 

C. tani = n

D. tani = 1/n

Câu 2:

Chiết suất vô cùng của một môi trường xung quanh là tách suất tỉ đối của môi trường xung quanh cơ ví với

A. chủ yếu nó. 

B. chân ko.

C. bầu không khí. 

D. nước.

Câu 3:

Tốc phỏng độ sáng vô bầu không khí là v1, nội địa là v2. Một tia sáng sủa chiếu kể từ nước ra phía bên ngoài bầu không khí với góc cho tới là i, đem góc khúc xạ là r. Kết luận này bên dưới đấy là đúng?

A. v1 > v2; i > r.

Xem thêm: the archaeological excavation to the discovery of the ancient city lasted several years

B. v1 > v2; i < r. 

C. v1 < v2; i > r.

D. v1 < v2; i < r.

Câu 4:

Với một tia sáng sủa đơn sắc, tách suất vô cùng của nước là n1, của thuỷ tinh ranh là n2. Chiết suất tỉ đối của nước so với thuỷ tinh ranh là

A. n12 = n1/n

B. n12 = n2/n

C. n21 = n2 – n

D. n12 = n1 – n2

Câu 5:

Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ độ sáng. So với góc cho tới, góc khúc xạ

A. nhỏ rộng lớn.

B. lớn rộng lớn hoặc vì chưng.

C. lớn rộng lớn..

D. nhỏ rộng lớn hoặc to hơn.

Câu 6:

Cho tách suất của nước vì chưng 4/3, của benzen vì chưng 1,5, của thủy tinh ranh flin là một trong những,8. Hiện tượng bản năng toàn phần hoàn toàn có thể xẩy ra Lúc chiếu độ sáng từ

A. kể từ benzen vô nước.

B. kể từ nước vô thủy tinh ranh flin.

C. kể từ benzen vô thủy tinh ranh flin.

Xem thêm: thể tích khối chóp tứ giác đều

D. kể từ chân ko vô thủy tinh ranh flin.