thế năng trọng trường của một vật có giá trị

Câu hỏi:

24/07/2022 10,410

D. hoàn toàn có thể dương, hoàn toàn có thể âm hoặc vì như thế 0.

Bạn đang xem: thế năng trọng trường của một vật có giá trị

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án chính là: D

Thế năng trọng ngôi trường của một vật có mức giá trị hoàn toàn có thể dương, hoàn toàn có thể âm hoặc vì như thế 0.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cơ năng của một vật được bảo toàn khi

A. vật Chịu đựng ứng dụng của những lực tuy nhiên ko nên là những lực thế.

B. vật chỉ Chịu đựng ứng dụng của lực thế.

C. vật Chịu đựng ứng dụng của từng lực bất kì.

D. vật chỉ Chịu đựng ứng dụng của một lực độc nhất.

Câu 2:

Ba trái khoáy bóng y sì nhau được ném ở và một chừng cao kể từ đỉnh của tòa ngôi nhà như Hình 17.1. Quả bóng (1) được ném phương ngang, trái khoáy bóng (2) được ném xiên lên bên trên, trái khoáy bóng (3) được ném xiên xuống đưới. Các trái khoáy bóng được ném với nằm trong vận tốc đầu. Bỏ qua loa lực cản của bầu không khí. Sắp xếp vận tốc của những trái khoáy bóng khi va vấp khu đất theo dõi trật tự tách dần dần.

Ba trái khoáy bóng y sì nhau được ném ở và một chừng cao kể từ đỉnh của tòa ngôi nhà như Hình (ảnh 1)

A. 1, 2, 3.

Xem thêm: phân tích 10 câu cuối bài vội vàng

B. 2, 1, 3.

C. 3, 1, 2.

D. Ba trái khoáy bóng va vấp khu đất với nằm trong vận tốc.

Câu 3:

Cơ năng của một vật bằng

A. hiệu của động năng và thế năng của vật.

B. hiệu của thế năng và động năng của vật.

C. tổng động năng và thế năng của vật.

D. tích của động năng và thế năng của vật.

Câu 4:

Một cái xe hơi đang làm việc thì nên phanh vội vàng nhằm tụt giảm nhằm mục tiêu tách va vấp va với cùng một chú chó băng ngang qua loa lối. Trong quy trình hãm phanh, động năng của xe hơi thay cho thay đổi như vậy nào? Trong tình huống này, cơ năng của xe hơi đem bảo toàn không? Tại sao?

Xem thêm: từ ngữ chỉ sự vật

Câu 5:

Tại sao vô môn nhảy cao, những vận khuyến khích đều nên chạy đà trước lúc giậm nhảy?

Câu 6:

Một cái máy cất cánh chính thức bức tốc kể từ hiện trạng ngủ nhằm đạt được vận tốc đầy đủ rộng lớn cho tới máy cất cánh hoàn toàn có thể đựng cánh. Động năng máy cất cánh thay cho thay đổi ra sao vô quy trình này?