suất điện động cảm ứng là suất điện động

Câu hỏi:

09/10/2019 69,590

A. sinh rời khỏi loại năng lượng điện chạm màn hình vô mạch kín.

Bạn đang xem: suất điện động cảm ứng là suất điện động

Đáp án chủ yếu xác

B. sinh rời khỏi loại năng lượng điện vô mạch kín.

C. được sinh vì như thế nguổn năng lượng điện chất hóa học.

D. được sinh vì như thế loại năng lượng điện chạm màn hình.

Đáp án A

Suất năng lượng điện động chạm màn hình là suất năng lượng điện động sinh rời khỏi loại năng lượng điện chạm màn hình vô mạch kín.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này bên dưới đấy là sai ? Suất năng lượng điện động tự động cảm có mức giá trị rộng lớn khi

A. loại năng lượng điện có mức giá trị lớn 

B. loại năng lượng điện hạn chế nhanh

C. loại năng lượng điện biến hóa thiên nhanh

D. loại năng lượng điện tăng nhanh

Câu 2:

Từ trải qua một diện tích S S ko dựa vào nguyên tố này sau đây?

A. góc tạo ra vì như thế pháp tuyến và vectơ chạm màn hình từ

B. sự cân đối chạm màn hình từ

C. sức nóng phỏng môi trường

D. diện tích S đang được xét

Câu 3:

Độ rộng lớn của suất năng lượng điện động chạm màn hình vô mạch kín tỉ trọng với

A. năng lượng điện trở của mạch.

Xem thêm: toán lớp 4 trang 168

B. sự cân đối kể từ trải qua mạch.

C. vận tốc biến hóa thiên kể từ trải qua mạch ấy.

D. diện tích S của mạch.

Câu 4:

Độ rộng lớn của suất năng lượng điện động chạm màn hình vô một mạch kín được xác lập theo đòi công thức:

A. eC = tϕ

B. eC = ϕt

C. eC = ϕt

D. eC =- ϕt

Câu 5:

Hình vẽ này tại đây xác lập đích thị chiều loại năng lượng điện chạm màn hình khi cho tới nam châm hút dịch gửi lại ngay sát hoặc rời khỏi xa thẳm vòng chạc kín:

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Hiện tượng chạm màn hình năng lượng điện kể từ vô một mạch năng lượng điện tự chính vì sự đổi khác của loại năng lượng điện vô mạch cơ tạo nên được gọi là hiện tượng kỳ lạ tự động cảm.

B. Suất năng lượng điện động được sinh rời khỏi tự hiện tượng kỳ lạ tự động cảm gọi là suất năng lượng điện động tự động cảm gọi là suất năng lượng điện động tự động cảm.

C. Hiện tượng tự động cảm là 1 trong những tình huống quan trọng của hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ.

Xem thêm: luyện tập phép phân tích và tổng hợp

D. Suất năng lượng điện động chạm màn hình cũng chính là suất năng lượng điện động tự động cảm.