sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính

Câu hỏi:

03/08/2019 36,948

A. Giống cây u, sở hữu sự phối hợp thân thiết phú tử đực và phú tử cái

Bạn đang xem: sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính

B. Giống cây u, không tồn tại sự phối hợp thân thiết phú tử đực và phú tử cái

Đáp án chủ yếu xác

C. Giống phụ huynh, sở hữu sự phối hợp thân thiết phú tử đực và phú tử cái

D. Giống và không giống cây u, không tồn tại sự phối hợp thân thiết phú tử đực và phú tử cái

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong vạn vật thiên nhiên cây tre hoàn toàn có thể sinh đẻ bằng?

A. Rễ phụ       

B. Lóng

C. Thân rễ       

D. Thân bò

Câu 2:

Bào tử ở thực vật đem cỗ NST (NST)?

A. Lưỡng bội và tạo hình cây đơn bội

B. Đơn bội và tạo hình cây lưỡng bội

C. Đơn bội và tạo hình cây đơn bội

D. Lưỡng bội và tạo hình cây lưỡng bội

Câu 3:

Sinh sản vì như thế dạ dày là tạo nên thế kỷ mới từ?

A. Bào tử được đột biến ở những thực vật sở hữu đan xen mới bào tử thể và phú tử thể

B. Bào tử được đột biến bởi nguyên vẹn nhân ở những thực vật sở hữu đan xen mới bào tử thể và phú tử thể

Xem thêm: sơ đồ tư duy chiếc lược ngà

C. Bào tử được đột biến bởi hạn chế phân ở trộn phú tử thể của những thực vật sở hữu đan xen mới bào tử thể và phú tử thể

D. Hợp tử được đột biến ở những thực vật sở hữu đan xen mới bào tử thể và phú tử thể

Câu 4:

Xét những ngành thực vật sau:

(1) Hạt trần

(2) Rêu

(3) Quyết

(4) Hạt kín

Sinh sản vì như thế dạ dày sở hữu ở

A. (1) và (2)       

B. (1) và  (4)

C. (2) và (3)       

D. (3) và (4)

Câu 5:

Xét những điểm lưu ý sau:

(1) Cá thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn hoàn toàn có thể tạo nên con cái con cháu. Vì vậy, chất lượng nhập tình huống tỷ lệ quần thể thấp

(2) Tạo rời khỏi những thành viên thích ứng chất lượng với môi trường xung quanh sinh sống ổn định tấp tểnh, không nhiều dịch chuyển, vì vậy quần thể cách tân và phát triển nhanh

(3) Tạo rời khỏi những thành viên mới mẻ như thể nhau và như thể thành viên u về những điểm lưu ý di truyền

(4) Tạo rời khỏi con số con cái con cháu như thể nhập một thời hạn ngắn

(5) Cho phép tắc tăng hiệu suất sinh đẻ vì như thế ko cần tiêu hao tích điện cho tới việc tạo ra phú tử và thụ tinh

(6) Tạo rời khỏi mới con cái con cháu như thể nhau về mặt mày DT nên chất lượng thế khi ĐK sinh sống thay cho đổi

Sinh sản vô tính sở hữu những điểm lưu ý nào?

A. (1), (2), (3), (4) và (6)       

B. (3) và (5)

C. (1) và (2)       

Xem thêm: tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của ba đường gì

D. (1), (2), (3), (4) và (5)