she started working as a secretary five years ago

Câu căn vặn :

15. She started working as a secretary five years ago. She has…………………………………………………………………………………………. 16. Because of his broken leg, he didn’t take part in the contest yesterday Because his……………………………………………………………………….…………… 17. Despite the bad weather, we went out for a picnic. Although……………………………………………………………………………………….. 18. People grow rice in tropical countries.  Rice .............................................................................................................................................. 19. I spend three hours doing my homework everyday. -> It takes ................................................................................................................ 20.My father likes watching television every night. -> My father enjoys ………………………………………………………........... 21.She dreams to lớn spend her vacation in Ha Long Bay. ->She wishes……………………………………………………….………………….……..… 22. He had a lot of money, but now he doesn't. ->He used…………………………………………………………………………………..…… 23.Scientists have discovered that there is water on Mars. -> It has been …………………………………………………………………….…………….. 24.We expect the professor will arrive this morning. ->It is expected ………………………………………………………………………..…….…

Lời giải 1 :

Bạn đang xem: she started working as a secretary five years ago

Thảo luận

Lời giải 2 :

cũng có thể các bạn quan tiền tâm

quý khách đem biết?

Tiếng Anh hoặc Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là 1 trong những ngữ điệu German Tây, được phát biểu kể từ thời thời Trung cổ bên trên Anh, thời buổi này là lingua franca toàn thị trường quốc tế.Từ English bắt mối cung cấp kể từ Angle, một trong mỗi cỗ tộc German vẫn thiên di cho tới Anh (chính kể từ "Angle" lại bắt mối cung cấp kể từ chào bán hòn đảo Anglia (Angeln) mặt mày đại dương Balt)

Xem thêm: muốn tính chu vi hình chữ nhật

Xem thêm: ví dụ về chí công vô tư

Nguồn : Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự 9

Lớp 9 - Là năm cuối ở cung cấp trung học tập hạ tầng, chuẩn bị nên bước vào một trong những kì ganh đua mệt mỏi và chuẩn bị chia ly bằng hữu, thầy cô và cả kì vọng của cha mẹ càng ngày càng rộng lớn có tên "Lên cung cấp 3". Thật là áp lực nặng nề tuy nhiên những em hãy cứ mạnh mẽ và tự tin vô phiên bản thân ái là sẻ vượt lên nhé!

Nguồn : ADMIN :))