sau khi vua hàm nghi bị bắt phong trào cần vương

Câu hỏi:

22/08/2019 106,294

B. chỉ sinh hoạt cố chừng

Bạn đang xem: sau khi vua hàm nghi bị bắt phong trào cần vương

C. vẫn kế tiếp tuy nhiên thu hẹp địa phận ở Nam Trung Bộ

D. tiếp tục cách tân và phát triển, quy tụ dần dần trở nên những trung tâm lớn

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: D

Giải thích: Mục…2 (phần I)….Trang…126...SGK Lịch sử 11 cơ bản

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào là tiếp sau đây phản ánh ý nghĩa sâu sắc của trào lưu Cần vương?

A. Củng cố cơ chế phong loài kiến Việt Nam

B. Buộc thực dân Pháp nên trao trả độc lập

C. Thổi bùng lên ngọn lửa đáu giành cứu giúp nước nhập nhân dân

D. Tạo nền móng cho việc xuất hiện nay trào lưu dân tộc bản địa mái ấm nghĩa đầu thế kỉ XX

Câu 2:

Phong trào Cần vương vãi ra mắt sôi sục ở

A. Trung Kì và Nam Kì

B. Bắc Kì và Nam Kì

C. Bắc Kì và Trung Kì

D. Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì

Câu 3:

Nguyên nhân đa phần dẫn tới sự thất bại của trào lưu Cần vương vãi là gì?

A. Triều đình mái ấm Nguyễn đang được đầu mặt hàng thực dân Pháp

Xem thêm: the local press has been pouring

B. Các cuộc khởi nghĩa nhập phong trào ra mắt tách rộc rạc, lẻ tẻ

C. Thiếu đàng lối chỉ huy đích đắn và sự lãnh đạo thống nhất

D. Thực dân Pháp mạnh và đang được gia tăng được nền cai trị ở Việt Nam

Câu 4:

Người hàng đầu phái mái ấm chiến mái ấm trương kháng Pháp nhập triều đình Huế là

A. Phan Thanh Giản

B. Vua Hàm Nghi

C. Tôn Thất Thuyết

D. Nguyễn Văn Tường

Câu 5:

Nội dung đa phần của chiếu Cần vương vãi là

A. kêu gọi quần bọn chúng quần chúng. # đứng lên kháng chiến kháng thực dân Pháp

B. kêu gọi văn thân mật, sĩ phu và quần chúng. # cả nước đứng lên vì vua nhưng mà kháng chiến

C. kêu gọi văn thân mật, sĩ phu nhập toàn nước tổ chức cải tân chủ yếu trị - xã hội

D. tố cáo tội ác của thực dân Pháp và lôi kéo quần chúng. # kế tiếp kháng chiến

Câu 6:

Lực lượng nhập cuộc phần đông nhất nhập khởi nghĩa Yên Thế là

A. công nhân

B. nông dân

C. các dân tộc bản địa miền núi

Xem thêm: tiếng anh 10 unit 9

D. công dân và công nhân