sách tin học lớp 3

MÔN TIN HỌC 3

Nội dung

Bạn đang xem: sách tin học lớp 3

1. Tập huấn dùng sách

- Tài liệu Tập huấn coi bên trên đây

- Bài giảng Tập huấn coi bên trên phía trên

2. Sách năng lượng điện tử

- Sách học viên coi bên trên đây

- Sách nghề giáo coi bên trên đây

- Vở bài xích tập luyện coi bên trên đây

3. Học liệu hỗ trợ sách

- Bài 1. tin tức và quyết định

 • Kế hoạch bài xích dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Video người sử dụng mang đến hoạt động và sinh hoạt Khởi động coi bên trên đây

- Bài 2. Ba dạng vấn đề thông thường gặp

 • Kế hoạch bài xích dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây

- Bài 3. Xử lí thông tin

 • Kế hoạch bài xích dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây

- Bài 4. Máy xử lí thông tin

 • Kế hoạch bài xích dạy dỗ minh hoạ coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây

- Bài 5. Các bộ phận cơ bạn dạng của dòng sản phẩm tính

 • Kế hoạch bài xích dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Video người sử dụng mang đến hoạt động và sinh hoạt Khởi động coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức số 1 khuôn 1 coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức số 1 khuôn 2 coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức số 2 khuôn 1 coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức số 2 khuôn 2 coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức số 3 coi bên trên đây

- Bài 6. Các loại PC thông dụng

 • Kế hoạch bài xích dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức số 1 coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức số 2 coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức số 3 khuôn 1 coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức số 3 khuôn 2 coi bên trên đây

- Bài 7. Sử dụng con chuột máy tính

 • Kế hoạch bài xích dạy dỗ minh hoạ coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức khuôn 1 coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức khuôn 2 coi bên trên đây

- Bài 8. Tư thế khi thao tác với máy tính

 • Kế hoạch bài xích dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây

- Bài 9. Điều khiển máy tính

 • Kế hoạch bài xích dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây

- Bài 10. An toàn về năng lượng điện khi dùng máy tính

 • Kế hoạch bài xích dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức coi bên trên đây

- Bài 11. Bàn thờ phím máy tính

Xem thêm: công thức tính thể tích hình chóp

 • Kế hoạch bài xích dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức khuôn 1 coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức khuôn 2 coi bên trên đây

- Bài 12. Cách gõ bàn phím

 • Kế hoạch bài xích dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây

- Bài 13. Tin tức và vui chơi bên trên Internet

 • Kế hoạch bài xích dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Video người sử dụng mang đến hoạt động và sinh hoạt Khởi động coi bên trên đây

- Bài 14. tin tức bên trên Internet

 • Kế hoạch bài xích dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức coi bên trên đây

- Bài 15. Sắp xếp

 • Kế hoạch bài xích dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức số 1 khuôn 1 coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức số 1 khuôn 2 coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức số 2 coi bên trên đây

- Bài 16. Sơ loại hình cây

 • Kế hoạch bài xích dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Video người sử dụng mang đến hoạt động và sinh hoạt Khởi động coi bên trên đây

- Bài 17. Tệp, folder và ổ đĩa

 • Kế hoạch bài xích dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức số 1 coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức số 2 coi bên trên đây

- Bài 18. Tạo, xóa, thay tên thư mục

 • Kế hoạch bài xích dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Một số hình hình họa nhằm thực hành thực tế coi bên trên đây

- Bài 19. Báo vệ vấn đề cá thể, gia đình

 • Kế hoạch bài xích dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Video người sử dụng mang đến hoạt động và sinh hoạt Khởi động coi bên trên đây

- Bài trăng tròn. Phần mượt trình chiếu

 • Kế hoạch bài xích dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây

- Bài 21. Nhập văn bạn dạng mang đến trang chiếu

 • Kế hoạch bài xích dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây

- Bài 22. Chèn hình hình họa nhập trang chiếu

 • Kế hoạch bài xích dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây

- Bài 23. Quan sát trái đất ngẫu nhiên nhờ máy tính

 • Kế hoạch bài xích dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Phần mượt Solar System coi bên trên đây

- Bài 24. Luyện tập luyện dùng con chuột máy tính

 • Kế hoạch bài xích dạy dỗ minh hoạ coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Phần mượt Basic Mouse Skills coi bên trên đây

- Bài 25. Công việc triển khai theo dõi từng bước

 • Kế hoạch bài xích dạy dỗ minh hoạ coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức coi bên trên đây

- Bài 26. Chia trọng trách trở thành những trọng trách nhỏ

 • Kế hoạch bài xích dạy dỗ minh hoạ coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Video người sử dụng mang đến hoạt động và sinh hoạt Khởi động coi bên trên đây

- Bài 27. Cách phát biểu Nếu…thì…

 • Kế hoạch bài xích dạy dỗ minh hoạ coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây

- Bài 28. Xác tấp tểnh nhiệm vụ

Xem thêm: nguyên tử khối của photpho

 • Kế hoạch bài xích dạy dỗ minh hoạ coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức coi bên trên đây

- Bài 29. Nhiệm vụ và sự trợ hùn của dòng sản phẩm tính

 • Kế hoạch bài xích dạy dỗ minh hoạ coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức coi bên trên đây

- Bài 30. Thực hiện tại trọng trách đem sự trợ hùn của dòng sản phẩm tính

 • Kế hoạch bài xích dạy dỗ minh hoạ coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức coi bên trên đây

4. Đề đánh giá cuối học tập kì

 • Đề đánh giá học tập kì I minh họa 1 coi bên trên đây
 • Đề đánh giá học tập kì I minh họa 2 bên trên đây
 • Đề đánh giá học tập kì II minh họa 1 coi bên trên đây
 • Đề đánh giá học tập kì II minh họa 2 bên trên đây