quy luật địa ô là sự thay đổi có tính quy luật của các đối tượng địa lí theo

Câu hỏi:

24/08/2022 7,063

Bạn đang xem: quy luật địa ô là sự thay đổi có tính quy luật của các đối tượng địa lí theo

A. vĩ chừng.

B. độ cao.

C. các mùa.

D. kinh chừng.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án đích thị là: D

Quy luật địa dù là việc phân hoá theo đòi độ kinh của những bộ phận bất ngờ và cảnh sắc địa lí tuỳ theo đòi cường độ xa xăm bờ hồ nước cho tới trung tâm châu lục.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quy luật phi địa đới là quy luật phân bổ của những đối tượng người tiêu dùng địa lí không theo

Câu 2:

Trong bất ngờ, một bộ phận thay cho thay đổi tiếp tục dẫn tới sự thay cho thay đổi của những bộ phận sót lại là biểu thị của quy luật

Câu 3:

Theo phía kể từ vô cùng về xích đạo, những loại thảm thực vật phân bổ theo đòi trật tự này sau đây?

Câu 4:

Xem thêm: hinh nen tet 2023

Phát biểu này tại đây đích thị về những bộ phận bất ngờ của Trái Đất?

Câu 5:

Quy luật đai cao là việc thay cho thay đổi sở hữu tính quy luật của những đối tượng người tiêu dùng địa lí theo đòi

Câu 6:

Biểu hiện tại rõ rệt rệt của quy luật địa dù là việc thay cho thay đổi theo đòi độ kinh của

Câu 7:

Nằm thân ái hai tuyến phố đẳng nhiệt độ năm +20oC của nhị cung cấp cầu là vòng đai

Câu 8:

Phát biểu này tại đây không đích thị với những quy luật địa lí công cộng của Trái Đất?

Câu 9:

Các vành đai nhiệt độ kể từ Xích đạo cho tới vô cùng được bố trí theo đòi trật tự này sau đây?

Câu 10:

Theo phía kể từ xích đạo về vô cùng, những group khu đất phân bổ theo đòi trật tự này sau đây?

Câu 11:

Sự thay cho thay đổi sở hữu quy luật của toàn bộ những bộ phận địa lí và cảnh sắc địa lí kể từ Xích đạo cho tới cực kì biểu thị của quy luật

Câu 12:

Các đới nhiệt độ bên trên Trái Đất kể từ Xích đạo về vô cùng theo đòi trật tự này sau đây?

Câu 13:

Nằm trong những vĩ tuyến 300B và 300N là vành đai này bên dưới đây?

Câu 14:

Năng lượng phía bên trong Trái Đất đang được phân loại Trái Đất đi ra châu lục, hồ nước và địa hình núi cao là vẹn toàn nhân sâu sắc xa xăm tạo thành quy luật này bên dưới đây?

Xem thêm: hôm nay là ngày mấy âm