phát biểu nào sau đây không đúng

Câu hỏi:

29/04/2020 232,970

A. Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật không giống gọi là lực.

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng

B. Nếu chỉ mất nhì lực ứng dụng nhập và một vật nhưng mà vật vẫn đứng yên ổn thì nhì lực này là nhì lực cân đối.

C. Hai lực cân đối là nhì lực mạnh như nhau, với nằm trong phương tuy nhiên trái chiều.

D. Nếu chỉ mất nhì lực ứng dụng nhập và một vật thì nhì lực này là nhì lực cân đối.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

D – sai vì thế nếu như chỉ mất 2 lực ứng dụng vào trong 1 vật nhưng mà ko thỏa mãn nhu cầu 1 trong các 3 ĐK sau thì ko thể trình bày bọn chúng là 2 lực cân nặng bằng:

- nhì lực có tính rộng lớn vày nhau

- nhì lực nằm trong phương

- nhì lực ngược chiều

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai lực nào là tại đây gọi là nhì lực cân nặng bằng?

A. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau ứng dụng lên nhì vật không giống nhau.

B. Hai lực nằm trong phương, trái chiều, mạnh như nhau ứng dụng lên nhì vật không giống nhau.

C. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau ứng dụng lên và một vật.

D. Hai lực với phương bên trên và một đường thẳng liền mạch, trái chiều, mạnh như nhau ứng dụng lên và một vật.

Câu 2:

Hoạt động nào là tiếp sau đây ko nên dùng cho tới lực?

A. Đọc một trang sách

B. Xách một xô nước

C. Nâng một tấm gỗ

D. Đẩy một cái xe

Câu 3:

Gió ứng dụng nhập buồm một lực có

Xem thêm: to help we will have finished the work

A. phương tuy vậy song với mạn thuyền, nằm trong chiều với chiều vận động của thuyền.

B. phương tuy vậy song với mạn thuyền, trái chiều với chiều vận động của thuyền.

C. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên trên xuống.

D. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên dưới lên.

Câu 4:

Chọn kể từ phù hợp điền nhập vị trí trống: Khi một lực sĩ chính thức ném một trái ngược tạ, lực sĩ đang được ứng dụng nhập trái ngược tạ một......

A. lực nâng 

B. lực kéo

C. lực uốn

D. lực đẩy

Câu 5:

Cặp lực nào là ko cân đối trong số cặp lực sau?

A. Lực của mặt mũi nước và lực hít của Trái Đất ứng dụng nhập thuyền nhằm thuyền đứng yên ổn bên trên mặt mũi nước.

B. Lực của nhì em nhỏ xíu kéo nhì đầu sợi chão Khi sợi chão đứng yên ổn.

C. Lực nhưng mà xoắn ốc ứng dụng nhập vật và lực nhưng mà vật ứng dụng nhập xoắn ốc.

D. Lực nâng của sàn và lực hít của Trái Đất ứng dụng nhập bàn

Câu 6:

Sợi chão kéo teo của nhì các bạn không thay đổi địa điểm vì

A. lực kéo của công ty 1 ứng dụng nhập chão cân đối với lực của chão ứng dụng nhập tay các bạn 1.

B. lực kéo của công ty 2 ứng dụng nhập sợi chão cân đối với lực kéo của công ty 1 ứng dụng nhập sợi chão.

C. lực kéo của công ty 2 ứng dụng nhập sợi chão cân đối với lực chão ứng dụng nhập tay các bạn 1.

Xem thêm: chăn nuôi gia súc ăn cỏ ở nước ta hiện nay

D. lực kéo của công ty 1 ứng dụng nhập chão cân đối với lực của chão ứng dụng nhập tay các bạn 2.