phát biểu nào sau đây đúng

Câu hỏi:

24/03/2021 294,225

A.  Tương tác thân thiện nhì dòng sản phẩm năng lượng điện là tương tác điện

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây đúng

B.   Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù cho tới kể từ ngôi trường về mặt mày phát sinh thuộc tính lực

Đáp án chủ yếu xác

C.   Xung xung quanh từng năng lượng điện đứng yên lặng tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường và kể từ trường

D.  Đi qua chuyện từng điểm nhập kể từ ngôi trường rất có thể vẽ nhiều lối mức độ từ

A – sai vì thế : Tương tác thân thiện nhì dòng sản phẩm năng lượng điện là tương tác từ

B – đúng

C – sai vì thế : Xung xung quanh năng lượng điện đứng yên lặng chỉ tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường tuy nhiên ko tồn bên trên kể từ trường

D – sai vì: Đi qua chuyện từng điểm nhập kể từ ngôi trường có duy nhất một lối mức độ kể từ.

Đáp án nên cần chọn là: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để đặc thù cho tới kể từ ngôi trường bên trên một điểm, người tao vẽ bên trên tê liệt một véctơ:

A.  Cường chừng năng lượng điện trường E

B.   Cảm ứng từ B

C.   Lực điện F

D.  Lực từ F

Câu 2:

Phát biểu này sau đó là ko đúng?

A.  Qua ngẫu nhiên điểm này nhập kể từ ngôi trường tao cũng rất có thể vẽ được một lối mức độ từ

B.   Đường mức độ kể từ bởi nam châm hút trực tiếp tạo nên xung xung quanh nó là những lối thẳng

C.   Đường mức độ mau ở điểm với chạm màn hình kể từ rộng lớn, lối mức độ thưa ở nới với chạm màn hình kể từ nhỏ

D.  Các lối mức độ kể từ của nam châm hút trực tiếp là những lối cong kín

Câu 3:

Tương tác này tại đây ko nên là tương tác từ?

Xem thêm: bài tập toán lớp 7

A.  Tương tác thân thiện nam châm hút với nam giới châm

B.   Tương tác thân thiện nam châm hút với dòng sản phẩm điện

C.   Tương tác thân thiện dòng sản phẩm năng lượng điện với dòng sản phẩm điện

D.  Tương tác thân thiện dòng sản phẩm năng lượng điện với năng lượng điện đứng yên

Câu 4:

Phát biểu này sau đó là ko đúng?

A.  Tương tác thân thiện nhì dòng sản phẩm năng lượng điện là tương tác từ

B.   Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù cho tới kể từ thông về mặt mày phát sinh thuộc tính từ

C.   Xung xung quanh từng năng lượng điện đứng yên lặng tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường và kể từ trường

D.  Đi qua chuyện từng điểm nhập kể từ ngôi trường có duy nhất một lối mức độ từ

Câu 5:

Phát biểu này tại đây đúng?

A.  Qua ngẫu nhiên điểm này nhập kể từ ngôi trường tao cũng rất có thể vẽ được không ít lối mức độ từ

B.   Đường mức độ kể từ bởi nam châm hút trực tiếp tạo nên xung xung quanh nó là những lối thẳng

C.   Đường mức độ mau ở điểm với chạm màn hình kể từ rộng lớn, lối mức độ thưa ở điểm với chạm màn hình kể từ nhỏ

D.  Các lối mức độ kể từ của kể từ ngôi trường đều là những lối cong kín

Câu 6:

Phát biểu này sau đó là ko đúng?

Người tao xem sét kể từ vĩnh cửu bên trên xung xung quanh chạc dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện vì:

A.  Có lực thuộc tính lên một dòng sản phẩm năng lượng điện không giống đặt điều tuy nhiên song cạnh nó

B.   Có lực thuộc tính lên một kim nam châm hút đặt điều tuy nhiên song cạnh nó

C.   Có lực thuộc tính lên một phân tử đem năng lượng điện hoạt động dọc từ nó

Xem thêm: thành tựu văn minh đại việt

D.  Có lực thuộc tính lên một phân tử đem năng lượng điện đứng yên lặng đặt điều kề bên nó