phát biểu nào sau đây

Câu hỏi:

24/03/2021 299,508

A.  Tương tác thân ái nhị loại năng lượng điện là tương tác điện

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây

B.   Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù cho tới kể từ ngôi trường về mặt mũi tạo nên thuộc tính lực

Đáp án chủ yếu xác

C.   Xung xung quanh từng năng lượng điện đứng yên lặng tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường và kể từ trường

D.  Đi qua loa từng điểm vô kể từ ngôi trường rất có thể vẽ nhiều lối mức độ từ

A – sai vì như thế : Tương tác thân ái nhị loại năng lượng điện là tương tác từ

B – đúng

C – sai vì như thế : Xung xung quanh năng lượng điện đứng yên lặng chỉ tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường nhưng mà ko tồn bên trên kể từ trường

D – sai vì: Đi qua loa từng điểm vô kể từ ngôi trường có duy nhất một lối mức độ kể từ.

Đáp án nên chọn là: B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để đặc thù cho tới kể từ ngôi trường bên trên một điểm, người tớ vẽ bên trên bại liệt một véctơ:

A.  Cường chừng năng lượng điện trường E

B.   Cảm ứng từ B

C.   Lực điện F

D.  Lực từ F

Câu 2:

Phát biểu này sau đấy là ko đúng?

A.  Qua ngẫu nhiên điểm này vô kể từ ngôi trường tớ cũng rất có thể vẽ được một lối mức độ từ

B.   Đường mức độ kể từ vì thế nam châm hút từ trực tiếp dẫn đến xung xung quanh nó là những lối thẳng

C.   Đường mức độ mau ở điểm với chạm màn hình kể từ rộng lớn, lối mức độ thưa ở nới với chạm màn hình kể từ nhỏ

D.  Các lối mức độ kể từ của nam châm hút từ trực tiếp là những lối cong kín

Câu 3:

Tương tác này tại đây ko nên là tương tác từ?

Xem thêm: in the sustainable agriculture farmers try

A.  Tương tác thân ái nam châm hút từ với phái nam châm

B.   Tương tác thân ái nam châm hút từ với loại điện

C.   Tương tác thân ái loại năng lượng điện với loại điện

D.  Tương tác thân ái loại năng lượng điện với năng lượng điện đứng yên

Câu 4:

Phát biểu này sau đấy là ko đúng?

A.  Tương tác thân ái nhị loại năng lượng điện là tương tác từ

B.   Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù cho tới kể từ thông về mặt mũi tạo nên thuộc tính từ

C.   Xung xung quanh từng năng lượng điện đứng yên lặng tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường và kể từ trường

D.  Đi qua loa từng điểm vô kể từ ngôi trường có duy nhất một lối mức độ từ

Câu 5:

Phát biểu này tại đây đúng?

A.  Qua ngẫu nhiên điểm này vô kể từ ngôi trường tớ cũng rất có thể vẽ được rất nhiều lối mức độ từ

B.   Đường mức độ kể từ vì thế nam châm hút từ trực tiếp dẫn đến xung xung quanh nó là những lối thẳng

C.   Đường mức độ mau ở điểm với chạm màn hình kể từ rộng lớn, lối mức độ thưa ở điểm với chạm màn hình kể từ nhỏ

D.  Các lối mức độ kể từ của kể từ ngôi trường đều là những lối cong kín

Câu 6:

Phát biểu này sau đấy là ko đúng?

Người tớ quan sát kể từ vĩnh cửu bên trên xung xung quanh chão dẫn đem loại năng lượng điện vì:

A.  Có lực thuộc tính lên một loại năng lượng điện không giống bịa tuy nhiên song cạnh nó

B.   Có lực thuộc tính lên một kim nam châm hút từ bịa tuy nhiên song cạnh nó

C.   Có lực thuộc tính lên một phân tử đem năng lượng điện vận động dọc từ nó

Xem thêm: các chất điện li yếu

D.  Có lực thuộc tính lên một phân tử đem năng lượng điện đứng yên lặng bịa sát bên nó