ôn tập về phân số

Lời giải bài bác tập luyện Toán lớp 5

Bạn đang xem: ôn tập về phân số

Toán lớp 5 trang 148 149: Ôn tập luyện về phân số bao gồm đáp án và chỉ dẫn giải cụ thể. Lời giải hoặc bài bác tập luyện Toán 5 này sẽ hỗ trợ những em học viên ôn tập luyện những dạng bài bác đối chiếu phân số, quy đồng phân số, rút gọn gàng phân số và trình diễn phân số bên trên trục số. Sau phía trên chào những em xem thêm lời nói giải cụ thể.

>> Bài trước: Giải bài bác tập luyện trang 147, 148 SGK Toán 5: Ôn tập luyện về số tự động nhiên

Ôn tập luyện về phân số lớp 5 trang 148 Câu 1

a) Viết phân số chỉ hình vẫn tô color vô hình bên dưới đây

Giải bài bác tập luyện trang 148, 149 SGK Toán 5

b) Viết lếu láo số chỉ hình vẫn tô color vô hình bên dưới đây

Giải bài bác tập luyện trang 148, 149 SGK Toán 5

Đáp án

a) Hình 1 : \displaystyle{3 \over 4}

Hình 2 : \displaystyle{2 \over 5}

Hình 3 : \displaystyle{5 \over 8}

Hình 4 : \displaystyle{3 \over 8}

b) Hình 1 : \displaystyle1{1 \over 4}

Hình 2 :\displaystyle2{3 \over 4}

Hình 3 : \displaystyle3{2 \over 3}

Hình 4 : \displaystyle4{1 \over 2}

Ôn tập luyện về phân số lớp 5 trang 148 Câu 2

Rút gọn gàng những phân số:

\dfrac{3}{6}; \dfrac{18}{24}; \dfrac{5}{35}; \dfrac{40}{90}; \dfrac{75}{30}.

Hướng dẫn giải

Khi rút gọn gàng phân số hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

- Xét coi tử số và kiểu mẫu số nằm trong phân tách không còn mang đến số ngẫu nhiên nào là to hơn 1.

- Chia tử số và kiểu mẫu số mang đến số bại liệt.

Cứ thực hiện như vậy cho tới khi có được phân số tối giản.

Đáp án

\dfrac{3}{6}= \dfrac{3:3}{6:3}= \dfrac{1}{2};

\dfrac{18}{24} = \dfrac{18:6}{24:6} = \dfrac{3}{4};

\dfrac{5}{35}= \dfrac{5:5}{35:5} = \dfrac{1}{7};

\dfrac{40}{90} = \dfrac{40:10}{90:10}= \dfrac{4}{9};

\dfrac{75}{30} = \dfrac{75:15}{30:15} = \dfrac{5}{2}.

Ôn tập luyện về phân số lớp 5 trang 149 Câu 3

Quy đồng kiểu mẫu số những phân số:

a) \dfrac{3}{4} và \dfrac{2}{5};

b)\dfrac{5}{12} và \dfrac{11}{36};

c) \dfrac{2}{3}, \dfrac{3}{4} và \dfrac{4}{5}.

Hướng dẫn giải

Khi quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

- Lấy tử số và kiểu mẫu số của phân số loại nhất nhân với kiểu mẫu số của phân số loại nhị.

- Lấy tử số và kiểu mẫu số của phân số loại nhị nhân với kiểu mẫu số của phân số loại nhất.

Xem thêm: hình ảnh nam

Đáp án

a) \dfrac{3}{4}=\dfrac{3 \times 5}{4 \times 5}= \dfrac{15}{20};

\dfrac{2}{5}=\dfrac{2 \times 4}{5 \times 4}=\dfrac{8}{20};

b) \dfrac{5}{12}=\dfrac{5 \times 3}{12 \times 3}=\dfrac{15}{36};

Giữ nguyên vẹn phân số \dfrac{11}{36}.

c) \dfrac{2}{3}=\dfrac{2 \times 4 \times 5}{3 \times 4 \times5}=\dfrac{40}{60};

\dfrac{3}{4}=\dfrac{3 \times 3 \times 5}{4 \times 3 \times 5}=\dfrac{45}{60};

\dfrac{4}{5}=\dfrac{4 \times 3 \times 4}{5 \times 3 \times 4}=\dfrac{48}{60}.

Ôn tập luyện về phân số lớp 5 trang 149 Câu 4

Điền vệt '>','<' hoặc '='

\dfrac{7}{12}....\dfrac{5}{12}

\dfrac{2}{5}.....\dfrac{6}{15}

\dfrac{7}{10}....\dfrac{7}{9}.

Hướng dẫn giải

Áp dụng những quy tắc đối chiếu phân số:

- Nếu nhị phân số sở hữu nằm trong kiểu mẫu số, phân số nào là sở hữu tử số to hơn thì phân số bại liệt to hơn và ngược lại.

- Nếu nhị phân số sở hữu nằm trong tử số, phân số nào là sở hữu kiểu mẫu số to hơn thì phân số bại liệt bé nhiều hơn và ngược lại.

- Nếu nhị phân số ko nằm trong kiểu mẫu số, tớ hoàn toàn có thể quy đồng kiểu mẫu số rồi đối chiếu nhị phân số sau khoản thời gian quy đồng.

Đáp án

+) \dfrac{7}{12} > \dfrac{5}{12} (vì 7>5).

+) Ta có:

\frac{2}{5}=\frac{2\times3}{5\times3}=\frac{6}{15}

Vậy \dfrac{2}{5} = \dfrac{6}{15}.

+) \dfrac{7}{10} < \dfrac{7}{9} (vì 10>9).

Ôn tập luyện về phân số lớp 5 trang 149 Câu 5

Viết phân số tương thích vô vạch đằm thắm \dfrac {1}{3}\dfrac {2}{3} bên trên tia số:

Giải Toán lớp 5

Hướng dẫn giải

Ta thấy: kể từ vạch 0 cho tới vạch 1 được tạo thành 6 phần cân nhau. Ta tiếp tục quy đồng nhị phân số  \dfrac {1}{3}\dfrac {2}{3} với kiểu mẫu số công cộng là 6 rồi mò mẫm phân số ở đằm thắm nhị phân số bại liệt.

Đáp án

Ta thấy: kể từ vạch 0 cho tới vạch 1 được tạo thành 6 cân nhau. Quy đồng nhị phân số \dfrac {1}{3}\dfrac {2}{3} với kiểu mẫu số công cộng là 6 tớ có:

\dfrac {1}{3} = \dfrac{1 \times 2}{3\times 2 }= \dfrac {2}{6} ; \dfrac {2}{3} = \dfrac{2 \times 2}{3\times 2 }= \dfrac {4}{6}.

Mà: \dfrac {2}{6} < \dfrac{3}{6}< \dfrac {4}{6}

Do bại liệt vạch ở đằm thắm \dfrac {1}{3}\dfrac {2}{3} ứng với phân số \dfrac {3}{6}hoặc phân số \dfrac {1}{2} (vì rút gọn gàng phân số\dfrac {3}{6} tớ được phân số tối giản \dfrac {1}{2}.

Giải bài bác tập luyện trang 148, 149 SGK Toán 5

>> Bài tiếp theo: Giải bài bác tập luyện trang 149, 150 SGK Toán 5: Ôn tập luyện về phân số (tiếp theo)

Bài ôn tập về phân số

  • Bài tập luyện Ôn tập luyện về phân số lớp 5
  • Giải Toán lớp 5 VNEN: Ôn tập luyện về phân số
  • Giải Toán lớp 5 VNEN bài bác 98: Ôn tập luyện về phân số
  • Giải vở bài bác tập luyện Toán 5 tập luyện 2 bài bác 140: Ôn tập luyện về phân số
  • Vở bài bác tập luyện Toán lớp 5 bài bác 141: Ôn tập luyện về phân số (tiếp theo)

Trắc nghiệm Ôn tập luyện về phân số

Ngoài những dạng bài bác tập luyện SGK Toán 5, những em học viên lớp 5 còn hoàn toàn có thể xem thêm lời nói giải hoặc Vở bài bác tập luyện Toán lớp 5.

Xem thêm: vẽ quyển sách