ở thực vật có hoa quá trình hình thành túi phôi trải qua

Câu hỏi:

03/08/2019 69,007

A. 1 chuyến tách phân, 1 chuyến vẹn toàn phân

Bạn đang xem: ở thực vật có hoa quá trình hình thành túi phôi trải qua

B. 1 chuyến tách phân, gấp đôi vẹn toàn phân

C. 1 chuyến tách phân, 3 chuyến vẹn toàn phân

Đáp án chủ yếu xác

D. 1 chuyến tách phân, 4 chuyến vẹn toàn phân

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tự thụ phấn là sự?

A. thụ phấn của phân tử phấn của cây này với nhụy của cây không giống nằm trong loài

B. thụ phấn của phân tử phấn với nhụy của và một hoa hoặc không giống hoa và một cây

C. thụ phấn của phân tử phấn của cây này với cây không giống loài

D. phối kết hợp của tinh ma tử của cây này với trứng của cây khác

Câu 2:

Ở cây đem hoa, phó tử đực được tạo hình kể từ tế bào mẹ?

A. tách phân cho tới 4 tè dạ dày →  1 tè dạ dày vẹn toàn phân 1 chuyến cho một phân tử phấn chứa chấp 1 tế bào sinh đẻ và 1 tế bào ống phấn →  tế bào sinh đẻ tách phân tạo nên 4 phó tử đực

B. Nguyên phân gấp đôi cho tới 4 tè bào tử → 1 tè bào kể từ vẹn toàn phân 1 chuyến cho một phân tử phấn chứa chấp 1 tế bào sinh đẻ và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh đẻ vẹn toàn phân 1 chuyến tạo nên 2 phó tử đực

C. Giảm phân cho tới 4 tè bào tử → 1 tè bào tử vẹn toàn phân 1 chuyến cho một phân tử phấn chứa chấp 1 tế bào sinh đẻ và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh đẻ vẹn toàn phân 1 chuyến tạo nên 2 phó tử đực

D. Giảm phân cho tới 4 tè bào tử → từng tè bảo tử vẹn toàn phân 1 chuyến cho một phân tử phấn chứa chấp 1 tế bào sinh đẻ và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh đẻ vẹn toàn phân 1 chuyến tạo nên 2 phó tử đực

Xem thêm: nông nghiệp hiểu theo nghĩa rộng gồm

Câu 3:

Đặc điểm ko nên là ưu thế của sinh đẻ hữu tính đối với sinh đẻ vô tính ở thực vật là?

A. đem kỹ năng thích ứng với những ĐK môi trường xung quanh trở nên đổi

B. tạo ra nhiều trở nên dị thực hiện nguyên vật liệu cho tới quy trình lựa chọn như thể và tiến thủ hóa

C. giữ lại ổn định tấp tểnh những tính trạng chất lượng về mặt mày di truyền

D. mẫu mã sinh đẻ phổ biến

Câu 4:

Thụ tinh ma ở thực vật đem hoa là việc kết hợp?

A. nhị cỗ NST đơn bội của phó tử đực và phó tử khuôn mẫu (trứng) vào bên trong túi phôi tạo nên trở nên phù hợp tử đem cỗ NST lưỡng bội

B. nhân trái khoáy 2 phó tử đực và phó tử khuôn mẫu (trứng) vào bên trong túi phôi tạo nên trở nên phù hợp tử

C. nhân của phó tử đực với nhân của trứng và nhân vô cùng vào bên trong túi phôi tạo nên trở nên phù hợp tử

D. của nhị tinh ma tử với trứng vào bên trong túi phôi

Câu 5:

Sinh sản hữu tính ở thực vật là việc kết hợp?

A. đem tinh lọc của nhị phó tử đực và phó tử khuôn mẫu tạo thành phù hợp tử cách tân và phát triển trở nên khung người mới

B. tình cờ nhị phó tử đực và phó tử khuôn mẫu tạo thành phù hợp tử cách tân và phát triển trở nên khung người mới

C. đem tinh lọc của  giao tử khuôn mẫu và nhiều phó tử được tạo thành phù hợp tử cách tân và phát triển trở nên khung người mới

Xem thêm: tác dụng của ngôi kể thứ 3

D. của không ít phó tử đực với cùng một phó tử khuôn mẫu tạo thành phù hợp tử cách tân và phát triển trở nên cây mới