nước cứng tạm thời tác dụng với chất nào sau đây thu được kết tủa

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Nước cứng trong thời điểm tạm thời tính năng với hóa học này tại đây chiếm được kết tủa?

  Bạn đang xem: nước cứng tạm thời tác dụng với chất nào sau đây thu được kết tủa

  • A. NaNO3.                            
  • B. NaOH.                 
  • C. NaCl.                                
  • D. HCl.

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ca(HCO3)2   +   2NaOH   →  CaCO3   +  Na2CO3  +  2H2O

  Dùng bazơ mạnh vừa phải đầy đủ là 1 trong mỗi cơ hội rất có thể tôn tạo nước cứng tạm thời thời

Mã câu hỏi: 432059

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: toán lớp 5 trang 166

Môn học: Hóa học

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: chuyên đề hóa 10 cánh diều

CÂU HỎI KHÁC

 • Kali (K) phản xạ với clo (Cl2) sinh đi ra thành phầm này sau đây?
 • Dung dịch hóa học này tại đây hòa tan đuợc kết tủa Al(OH)3?
 • Ở ĐK thông thường, hóa học này tại đây ở thể khí?
 • Cho thanh sắt kẽm kim loại Cu nhập hỗn hợp hóa học này tại đây tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ làm mòn năng lượng điện hóa học?
 • Nước cứng trong thời điểm tạm thời tính năng với hóa học này tại đây chiếm được kết tủa?
 • Trong ĐK không tồn tại oxi, Fe phản xạ với lượng dư hỗn hợp này tại đây sinh đi ra muối hạt sắt(II)?
 • Trong phản xạ của sắt kẽm kim loại Ca với khí Cl2, một vẹn toàn tử Ca nhường nhịn từng nào electron?
 • Công thức của etyl fomat là
 • Điện phân hỗn hợp CuSO4, ở catot chiếm được hóa học này sau đây?
 • Trùng phù hợp etilen tạo nên trở thành polime này sau đây?
 • Chất này sau đấy là muối hạt trung tính?
 • Công thức của quặng boxit là
 • Tác nhân đa phần thực hiện mưa axit
 • Chất này trong những hóa học sau đấy là hóa học béo?
 • Kim loại này dẫn năng lượng điện rất tốt trong những sắt kẽm kim loại sau?
 • Công thức phân tử của glixerol
 • Chất này tại đây bậc hai?
 • Công thức chất hóa học của kaliđicromat là
 • Chất này tại đây tính năng với H2O (dư) tạo nên trở thành hỗn hợp kiềm?
 • Chất này tại đây tính năng với hỗn hợp Brom tạo nên kết tủa trắng?
 • Đốt cháy không còn một lượng sắt kẽm kim loại Mg nhập khí O2 dư chiếm được thành phầm là 4,0 gam magie oxit
 • Phát biểu này sau đấy là đúng? A. Trùng phù hợp stiren chiếm được poli(phenol-fomanđehit).
 • Phản ứng chất hóa học này sau đây sai? A. Cu + 2FeCl3(dung dịch) → CuCl2 + 2FeCl2.
 • Cho 54 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 75% chiếm được m gam C2H5OH
 • Cho 2,0 gam lếu phù hợp X bao gồm metylamin, đimetylamin phản xạ vừa phải đầy đủ với 0,05 mol HCl
 • Tinh thể hóa học rắn X ko color, vị ngọt, dễ dàng tan nhập nước
 • Cho 6 gam một oxit sắt kẽm kim loại hóa trị II tính năng vừa phải đầy đủ với HCl mang đến 14,25 gam muối hạt clorua
 • Khi thủy phân phenyl axetat nhập hỗn hợp NaOH dư, đun rét chiếm được thành phầm hữu cơ
 • Cho sắt kẽm kim loại Fe theo lần lượt phản xạ với hỗn hợp những hóa học riêng không liên quan gì đến nhau sau: H2SO4 loãng, CuCl2, Fe(NO3)2, AgNO3, NaCl. Số tình huống sở hữu phản xạ chất hóa học xẩy ra là
 • Đốt cháy trọn vẹn m gam este X chiếm được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O.
 • Cho những tuyên bố sau: (a). Tại ĐK thông thường, hóa học phệ (C17H33COO)3C3H5 ở tình trạng lỏng.
 • Thực hiện nay những thực nghiệm sau: (a) Cho hỗn hợp Ba(HCO3)2 nhập hỗn hợp KHSO4.
 • Một kiểu mẫu nước thải ở trong phòng máy phát hành sở hữu pH = 4. Để thải ra phía bên ngoài môi trường
 • Cho 35,36 gam một triglixerit X tính năng với hỗn hợp NaOH vừa phải đầy đủ, chiếm được glixerol và 36,48 gam muối
 • Một đơn vị chức năng động nhập hỗn hợp tu theo đòi phương pháp tính của tổ chức triển khai Y Tế Thế Giới vì thế 10 gam ancol etylic vẹn toàn hóa học.
 • Hỗn phù hợp E bao gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 và Fe(NO3)2. Nung 23,84 gam E nhập môi trường thiên nhiên trơ
 • Cho những phù hợp hóa học cơ học no, mạch hở sau: X và Y (có nằm trong số mol) là nhị axit cacboxylic đơn chức, tiếp nối nhau nhập mặt hàng đồng đẳng, Z
 • Điện phân hỗn hợp X chứa chấp a mol CuSO4 và 0,2 mol KCl
 • Cho sơ đồ gia dụng phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al.
 • Cho nhị hóa học cơ học no, mạch hở E, F (đều sở hữu công thức phân tử C4H6O4) nhập cuộc phản xạ theo như đúng tỉ lệ thành phần mol như sơ đồ gia dụng bên dưới đây:

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA