nội dung nào dưới đây

Câu hỏi:

11/07/2020 5,676

A. Tăng cường cỗ máy Nhà nước so với công tác làm việc dân số

Bạn đang xem: nội dung nào dưới đây

B. Tăng cường công tác làm việc chỉ đạo và cai quản lí so với công tác làm việc dân số

Đáp án chủ yếu xác

C. Tiếp tục rời vận tốc gia tằn dân số

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dân ngôi nhà xã hội ngôi nhà tức thị nền dân chủ

A. Rộng rãi nhất và triệt nhằm nhất 

B. Tuyệt đối nhất

C. Hoàn bị nhất  

D. Phổ phát triển thành nhất nhập lịch sử

Câu 2:

Nội dung nào là bên dưới đấy là đặc thù cơ bạn dạng về chủ yếu trị của ngôi nhà nghĩa xã hội ở nước ta

A. Là một xã hôi dân nhiều, nước mạnh, dân ngôi nhà, vô tư, văn minh

B. Do dân thực hiện chủ

C. Có nền văn hóa truyền thống tiên tiến và phát triển, đặm đà bạn dạng sắc dân tộc

D. Con người được hóa giải ngoài áp bức, bất công

Câu 3:

 Nền dân ngôi nhà xã hội ngôi nhà nghĩa nối liền với

A. Đạo đức  

B. Pháp luật

Xem thêm: sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa diễn ra theo hướng nào

C. Phong tục 

D. Truyền thống

Câu 4:

Nền dân ngôi nhà xã hội ngôi nhà tức thị nền dân chủ

A. Của dân chúng lao động

B. Của toàn bộ người xem nhập xã hội

C. Của những người dân lãnh đạo

D. Của giai cung cấp công nhân

Câu 5:

Nội dung nào là bên dưới đấy là một trong số tiềm năng của quyết sách khoáng sản và bảo đảm môi trường thiên nhiên ?

A. Khai thác nhiều khoáng sản đê tăng mạnh cách tân và phát triển kinh tế

B. Sử dụng hợp lý và phải chăng tài nguyên

C. Ngăn ngăn hiện tượng phá hủy môi trường

D. sít dụng technology tiến bộ nhằm xử lí hóa học thải

Câu 6:

Nhà nước thể hiện tại ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của dân chúng là nói đến việc Điểm sáng nào là bên dưới đây?

A. Tính xã hội

B. Tính nhân dân

C. Tính giai cấp

Xem thêm: khẳng định nào dưới đây không đúng về tính nhân dân của nhà nước ta

D. Tính quần chúng