nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về hạn chế của văn minh đại việt

C. Chỉ tôn vinh địa điểm của Nho giáo nhằm mục tiêu lưu giữ vững vàng kỉ cương, ổn định lăm le xã hội là đúng vào khi nói đến giới hạn của văn minh Đại Việt. Trong thời kỳ Đại Việt, tôn giáo Nho giáo vẫn sở hữu tác động rất rộng cho tới cuộc sống xã hội, tuy nhiên cũng góp thêm phần lưu giữ cho tới kỉ cương và ổn định lăm le xã hội. Tuy nhiên, giới hạn này cũng làm cho việc cách tân và phát triển những cách thức phát hành không giống, như tay chân nghiệp và thương nghiệp bắt gặp nhiều trở ngại rộng lớn, và việc cách tân và phát triển khoa học-kỹ thuật cũng trở nên giới hạn bởi sự tôn trọng và tồn bên trên nhiều năm của văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn.

Bạn đang xem: nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về hạn chế của văn minh đại việt

Hãy canh ty quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: hôm nay là ngày bao nhiêu âm

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

2 vote

Xem thêm: ảnh mang