nhận xét nào sau đây đúng

Câu hỏi:

28/07/2019 27,919

A. Trung Quốc có mức giá trị xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và cty vội vàng 3,5 thứ tự của Nước Hàn.

Bạn đang xem: nhận xét nào sau đây đúng

B. Nhật Bản có mức giá trị xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và cty rộng lớn thứ hai vô tứ nước.

Đáp án chủ yếu xác

C. nén Độ có mức giá trị xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và cty chỉ vì thế 1/4 của Trung Quốc.

D. Trung Quốc có mức giá trị xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và cty ko đáng chú ý.

Giải thích: Qua bảng số liệu, rút đi ra đánh giá sau:

- Trung Quốc có giá trị xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và cty lớn số 1, tiếp cho tới là Nhật Bản, Nước Hàn và nén Độ.

- Trung Quốc có giá trị xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và cty vội vàng 2,9 thứ tự Nhật Bản; 3,3 thứ tự Nước Hàn và 4,9 thứ tự nén Độ.

Đáp án: B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhân tố tác động cho tới sức tiêu thụ, yêu cầu cty là

A. Quy tế bào, cơ cấu tổ chức số lượng dân sinh.

B. Mức sinh sống và thu nhập thực tiễn.

C. Phân tía dân ở và màng lưới quần tụ.

D. Truyền thống văn hóa truyền thống, phong tục tập dượt quán.

Câu 2:

Các ngành cty lắc tỉ trọng

A. cao vô cơ cấu tổ chức GDP của toàn bộ những nước bên trên toàn cầu.

B. tối đa vô cơ cấu tổ chức GDP của những nước trở nên tân tiến.

C. thấp nhất vô cơ cấu tổ chức GDP của những nước đang được trở nên tân tiến.

D. tối đa vô cơ cấu tổ chức GDP của những nước đang được trở nên tân tiến.

Câu 3:

Ở nhiều vương quốc bên trên toàn cầu, người tao thông thường phân tách những ngành cty đi ra trở nên bao nhiêu nhóm?

Xem thêm: công thức tính thể tích hình chóp

A. 2 group.  

B. 3 group.   

C. 4 group.   

D. 5 group.

Câu 4:

Các hoạt động và sinh hoạt tài chủ yếu, ngân hàng, bảo đảm, sale nhà đất, cty nghề nghiệp và công việc thuộc sở hữu group ngành nào là sau đây?

A. Dịch Vụ Thương Mại công.     

B. Dịch Vụ Thương Mại chi tiêu và sử dụng.

C. Dịch Vụ Thương Mại sale.     

D. Dịch Vụ Thương Mại cá thể.

Câu 5:

Nhân tố nào là bên dưới đó là yếu tố ra quyết định sự trở nên tân tiến của phượt Việt Nam?

A. Lực lượng làm việc đầy đủ.

B. Nhu cầu phượt rộng lớn.

C. Di sản văn hóa truyền thống, lịch sử hào hùng và khoáng sản vạn vật thiên nhiên.

D. Thương hiệu hạ tầng phượt.

Câu 6:

Sự phân bổ dân ở và màng lưới dân ở tác động đến

A. Cơ cấu ngành cty.

B. Sức mua sắm, yêu cầu cty.

C. Hình trở nên những điểm phượt.

Xem thêm: chỉ ra biện pháp tu từ

D. Mạng lưới ngành cty.