nguyên tắc điều chế kim loại là

Bạn đang xem: nguyên tắc điều chế kim loại là

Bài 21. Điều chế kim loại

I. Nguyên tắc

Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion sắt kẽm kim loại trở nên nguyên vẹn tử.

${M^{n + }} + ne \to M$

II. Phương pháp

1. Phương pháp nhiệt độ luyện

Là cách thức khử ion sắt kẽm kim loại nhập ăn ý hóa học ở nhiệt độ chừng cao vì như thế những hóa học khử như C, CO, H hoặc các sắt kẽm kim loại hoạt động và sinh hoạt.

Phương pháp này được dùng nhằm phát hành sắt kẽm kim loại nhập công nghiệp. Chất khử hoặc được dùng là cacbon.

2. Phương pháp thủy luyện

Cơ sở của phương pháp này là sử dụng những hỗn hợp phù hợp như hỗn hợp H2SO4, NaOH, NaCN,... nhằm hòa tan sắt kẽm kim loại hoặc ăn ý hóa học của sắt kẽm kim loại và tách đi ra khỏi phần ko tan sở hữu nhập quặng. Sau bại khử những ion sắt kẽm kim loại này nhập dung dịch bằng sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử mạnh như Fe, Zn,...

3. Phương pháp năng lượng điện phân

- Điện phân ăn ý chất nóng chảy

Xem thêm: bảng phát âm tiếng anh

Là cách thức khử ion sắt kẽm kim loại vì như thế dòng sản phẩm năng lượng điện.

- Điện phân dung dịch

Là cách thức điện phân hỗn hợp muối bột của sắt kẽm kim loại.

- Tính lượng chất thu được ở những năng lượng điện cực

Dựa nhập công thức biểu thao diễn tấp tểnh luật Farađây, hoàn toàn có thể xác lập được lượng những hóa học nhận được ở điện cực: $m = \frac{{AIt}}{{nF}}$, nhập đó

m :       Khối lượng hóa học nhận được ở năng lượng điện cực (gam).

A :        Khối lượng mol nguyên vẹn tử của hóa học thu được ở năng lượng điện rất rất.

n :        Số electron tuy nhiên nguyên vẹn tử hoặc ion tiếp tục cho hoặc nhận.

I :         Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện (ampe).

t :         Thời gian dối năng lượng điện phân (giây).

F :         Hằng số Farađây (F = 96 500).

Xem thêm: uốn tóc