năng lượng của ống dây tự cảm tỉ lệ với

Câu hỏi:

29/05/2020 36,791

A. độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt ống dây

Bạn đang xem: năng lượng của ống dây tự cảm tỉ lệ với

B. bình phương độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô ống dây

Đáp án chủ yếu xác

C. căn bậc nhì chuyến độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô ống dây

D. một bên trên bình phương độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô ống dây

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đáp án B.

Ta sở hữu W=Li22, vậy tích điện kể từ ngôi trường vô ống chạc tỉ lệ thành phần với bình phương độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt ống dây

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ thông riêng biệt của một mạch kín dựa vào vào

A. độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt mạch

B. năng lượng điện trở của mạch

C. chiều nhiều năm chạc dẫn

D. thiết diện chạc dẫn

Câu 2:

Điều nào là tại đây không đúng Khi nói tới thông số tự động cảm của ống dây?

A. tùy theo số vòng chạc của ống

B. dựa vào thiết diện ống

C. ko tùy theo môi trường xung quanh xung quanh

D. sở hữu đơn vị chức năng là H (henry)

Câu 3:

Ống chạc 1 sở hữu nằm trong thiết diện với ống chạc 2 tuy nhiên chiều nhiều năm ống và số vòng chạc đều nhiều hơn nữa gấp rất nhiều lần. Tỉ sộ thông số tự động cảm của ống 1 với ống 2 là

Xem thêm: các tác phẩm văn học lớp 9

A. 1

B. 2

C. 4

D. 8

Câu 4:

Một ống chạc sở hữu thông số tự động cảm 0,1 H sở hữu dòng sản phẩm năng lượng điện 200 mA chạy qua quýt. Năng lượng kể từ thu thập ở ống chạc này là

A. 2 mJ

B. 4 mJ

C. 2000 mJ

D. 4 J

Câu 5:

Một chạc dẫn sở hữu chiều nhiều năm xác lập được cuốn bên trên trên ống dây rất dài l và nửa đường kính ống r thì sở hữu thông số tự động cảm 0,2 mH. Nếu cuốn lượng chạc dẫn bên trên trên ống sở hữu nằm trong chiều nhiều năm tuy nhiên thiết diện tăng gấp rất nhiều lần thì thông số kể từ cảm của ống là

A. 0,1 mH

B. 0,2 mH

C. 0,4 mH

D. 0,8 mH

Câu 6:

Một ống chạc 0,4 H đang được thu thập một tích điện 8 mJ. Dòng năng lượng điện qua quýt nó là

A. 0,2 A

B. 22 A

C. 0,4 A

D. 1 A

Xem thêm: he managed to win the race