muốn tính diện tích hình thang

Xung xung quanh tất cả chúng ta, vô số dụng cụ với hình trạng thang, ví dụ như: túi xách tay, thùng đựng rác rến,… Vậy làm thế nào nhằm tính chu vi và diện tích hình thang? Mời các bạn tìm hiểu thêm nội dung bài viết sau đây.

Bạn đang xem: muốn tính diện tích hình thang

1. Tính diện tích S hình thang

Hình thang là hình với 2 cạnh lòng tuy vậy song và tổng toàn bộ những góc tự 3600 .

Diện tích hình thang tự khoảng nằm trong 2 cạnh lòng nhân với độ cao thân mật 2 đáy. Dưới đấy là một trong những tình huống tính diện tích S (S) hình thang các bạn nên biết.

1.1. Cách tính diện tích S của hình thang bất kỳ

Để tính diện tích S hình thang ngẫu nhiên tao lấy khoảng nằm trong của 2 lòng nhân với độ cao. Công thức rõ ràng là:

S = h x (a + b)/2

Trong đó:

S là diện tích S hình thang

a là chừng nhiều năm lòng bé

b là chừng nhiều năm lòng lớn

h là độ cao của hình thang (khoảng cơ hội thân mật 2 cạnh đáy).

Công thức và mẹo ghi ghi nhớ diện tích S hình thang

Công thức và mẹo ghi ghi nhớ phương pháp tính diện tích S của một hình thang

Bạn hoàn toàn có thể ghi ghi nhớ công thức tính diện tích S của hình thang một cơ hội đơn giản qua quýt bài xích thơ bên dưới đây:

“Muốn tính diện tích S hình thang

Đáy rộng lớn lòng nhỏ xíu tao đem nằm trong vào

Rồi lấy nhân với chiều cao

Chia song lấy nửa thế nào thì cũng đi ra.”

Công thức tính diện tích S hình thang

Các đại lượng vô công thức tính diện tích S của hình thang

1.2. Công thức tính diện tích S hình thang vuông

Hình thang vuông là hình thang với cùng 1 góc vuông và độ cao chủ yếu tự cạnh mặt mũi vuông góc với 2 lòng.

Áp dụng công thức tính diện tích S hình thang ngẫu nhiên tao có:

S = h x  (a + b)/ 2 = AD x (AB + CD)/2

Trong đó:

S là diện tích S của hình thang vuông.

a và b là chừng nhiều năm của 2 cạnh lòng.

h là chừng nhiều năm cạnh mặt mũi vuông góc với 2 lòng.

Tính diện tích S hình thang vuông

Cách tính diện tích S của một hình thang vuông

1.3. Công thức tính diện tích S hình thang cân

Hình thang cân nặng là hình thang với nhị góc kề của một lòng tự nhau;  2 cạnh mặt mũi cân nhau và ko tuy vậy song cùng nhau.

Có 2 phương pháp tính diện tích S của hình thang cân:

(1) – sát dụng công thức tính diện tích S của hình thang ngẫu nhiên (ở mục 1)

(2) – quý khách hàng với tính diện tích S của hình thang bằng phương pháp phân chia nhỏ rồi nằm trong diện tích S của từng phần lại cùng nhau.

Cụ thể:

Ta với hình thang cân nặng ABCD với 2 cạnh mặt mũi AD và BC cân nhau (hình mặt mũi dưới). Đường cao AH và BK phân chia hình thang đi ra trở nên 1 hình chữ nhật ABKH và 2 hình tam giác là ADH, BCK.

Khi bại liệt, vận dụng công thức tính diện tích S hình chữ nhật cho tới ABHK và diện tích S tam giác cho tới ADH và BCK. Kết ngược tính được lấy nằm trong lại cùng nhau tiếp tục đi ra diện tích S hình thang ABCD.

Tính diện tích S hình thang cân

2 phương pháp tính diện tích S hình thang cân

>> Tham khảo thêm: Công thức tính chu vi và diện tích S hình tròn

2. Ví dụ về tính chất diện tích S hình thang

Ví dụ 1: Cho một hình thang với chiều nhiều năm cạnh a = 40cm, cạnh b = 28cm và độ cao nối kể từ đỉnh hình mon xuống lòng là 24cm. Hỏi diện tích S của hình thang là bao nhiêu?

Lời giải:

Xem thêm: sư phạm tiểu học thi khối nào

Áp dụng công thức tính diện tích S của hình thang, tao có:

S = h x (a +b)/2  = 24 x  = 816 (cm2)

Vậy diện tích S của hình thang bên trên là 816 (cm2)

Ví dụ 2:

Có một mảnh đất nền hình thang với lòng nhỏ xíu là 48m, lòng rộng lớn là 60m. Mở rộng lớn nhị lòng về phía phía bên phải của mảnh đất nền với lòng rộng lớn tăng 14m, lòng nhỏ tăng 10m nhận được mảnh đất nền hình thang mới nhất với diện tích S to hơn diện tích S thuở đầu là 72m2. Tính diện tích S mảnh đất nền hình thang thuở đầu.

Lời giải:

Theo đề bài xích, diện tích S gia tăng là diện tích S hình thang với lòng rộng lớn là 14m và lòng nhỏ xíu là 10m. Từ công thức tính diện tích S của hình thang tao có:

h = (S x 2)/(a + b) = (72 x 2)/(14+10) = 6

Diện tích mảnh đất nền hình thang thuở đầu là: S = 6 x (48 + 60)/2 = 324m²

Bài 3:

Cho 1 hình thang vuông với khoảng cách thân mật 2 lòng là 32cm, lòng nhỏ tự ¾ lòng rộng lớn. Tính chừng nhiều năm 2 lòng lúc biết diện tích S hình thang vuông là 224cm².

Lời giải:

Từ tài liệu việc tao có:

 • Chiều cao hình thang là 32cm
 • Tổng chừng nhiều năm nhị lòng là (224 x 2)/32 = 14cm
 • Gọi chừng nhiều năm lòng nhỏ xíu là a, chừng nhiều năm lòng rộng lớn là b, tao có:

a + b = 14 và a = ¾ b

b = 14 x 4/7 = 8cm

Từ bại liệt tính được lòng rộng lớn tự 8cm, lòng nhỏ xíu tự 6cm

3. Cách tính chu vi hình thang

Chu vi của hình thang tự nằm trong tổng chừng nhiều năm những cạnh của hình thang. Với từng mô hình thang, tao sẽ sở hữu những phương pháp tính nhanh chóng rộng lớn. Dưới đấy là công thức tính cho từng mô hình thang.

3.1. Cách tính chu vi hình thang bất kỳ

P = a + b + c + d

Trong đó:

 • P là chu vi
 • a, b theo thứ tự là lòng nhỏ xíu và lòng rộng lớn của hình thang
 • c, d là cạnh mặt mũi hình thang.

Công thức tính chu vi hình thang

Công thức tính chu vi của hình thang

3.2. Cách tính chu vi hình thang vuông

Tính chu vi hình thang vuông bằng phương pháp tính với mọi cạnh mặt mũi và cạnh lòng.

P = a + b + c + d

Trong đó:

 • P là chu vi hình thang vuông
 • a, b là nhị cạnh lòng hình thang
 • c, d là cạnh mặt mũi hình thang

Tính chu vi của hình thang vuông

Mô mô tả công thức tính chu vi cho tới hình thang vuông

3.3. Cách tính chu vi hình thang cân

Muốn tính chu vi hình thang cân nặng tao lấy chừng nhiều năm cạnh mặt mũi nhân 2 cùng theo với chừng nhiều năm 2 cạnh lòng.

P = (2 x a) + b + c

Trong đó:

 • P là chu vi hình thang cân
 • b,c là nhị cạnh lòng hình thang
 • a là cạnh mặt mũi hình thang

Cách tính chu vi cho tới hình thang cân

Cách tính chu vi của hình thang cân

Từ công thức phía trên, tao cũng hoàn toàn có thể tìm hiểu đi ra cạnh mặt mũi của hình thang nếu như biết chu vi và 2 cạnh lòng. Cách tính 2 cạnh mặt mũi của hình thang cân: Lấy chu vi trừ tổng chừng nhiều năm 2 cạnh lòng, tiếp sau đó phân chia 2.

Công thức: a = [P- (b+c)] /2

Như vậy, nội dung bài viết bên trên phía trên vẫn giúp đỡ bạn hiểu rằng phương pháp tính chu vi và diện tích của hình thang. Để phần mềm nhanh chóng và đúng mực các bạn nhớ rằng coi phần ví dụ và đã được Cửa Hàng chúng tôi đem tra vô bài xích.

Có thể các bạn quan tiền tâm:

Xem thêm: các tập phim có sự tham gia của han so hee

 • Diện tích hình bình hành
 • Cách tính diện tích S hình thoi