một vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính

Câu hỏi:

26/05/2020 49,023

Bạn đang xem: một vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính

Ảnh trái chiều với vật nên là hình họa thiệt. Vật thiệt cho tới hình họa thiệt nên này đó là thấu kính quy tụ.

Qua thấu kính cho 1 hình họa trái chiều với vật và cao cấp 4 phiên vật nên: 

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một thấu kính quy tụ đem chi phí cự 20cm. Vật sáng sủa AB là 1 trong những đoạn trực tiếp bịa vuông góc trục chủ yếu của thấu kính cho tới hình họa cao vày nửa vật. Xác xác định trí vật và hình họa.

Câu 2:

Vật sáng sủa AB bịa vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ đem chi phí cự đôi mươi centimet. Xác lăm le đặc điểm hình họa của vật qua chuyện thấu kính và vẽ hình trong mỗi tình huống sau:

Xem thêm: công thức tính diện tích hình thang

a) Vật cơ hội thấu kính 30 centimet.

b) Vật cơ hội thấu kính đôi mươi centimet.

c) Vật cơ hội thấu kính 10 centimet.

Câu 3:

Vật sáng sủa AB bịa vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ và cơ hội thấu kính 10 centimet. Nhìn qua chuyện thấu kính thấy 1 hình họa nằm trong chiều và cao cấp 3 phiên vật. Xác lăm le chi phí cự của thấu kính, vẽ hình?

Câu 4:

Cho một thấu kính quy tụ đem chi phí cự 15 centimet. Một vật sáng sủa AB bịa vuông góc với trục chủ yếu của thấu kính cho tới hình họa A'B' cách vật 60 centimet. Xác xác định trí của vật và hình họa.

Câu 5:

Đặt vật sáng sủa AB vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ. Qua thấu kính cho tới hình họa thiệt A1B1. Nếu tịnh tiến bộ vật dọc trục chủ yếu lại ngay gần thấu kính thêm thắt một quãng 30 centimet lại nhận được hình họa A2B2 vẫn là hình họa thiệt và cơ hội vật AB một khoảng tầm như cũ. tường hình họa khi sau vày 4 phiên hình họa khi đầu.

a) Tìm chi phí cự của thấu kính và địa điểm ban đầu?

Xem thêm: tác phẩm người lái đò sông đà

b) Để hình họa cao vày vật thì nên dịch gửi vật từ vựng trí ban sơ một khoảng tầm vày từng nào, theo hướng nào?

Câu 6:

Một thấu kính quy tụ đem chi phí cự đôi mươi centimet. Vật sáng sủa AB cao 2cm cho tới hình họa A'B' cao 1 centimet. Xác xác định trí vật?