một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm

Câu hỏi:

26/05/2020 71,661

Sơ đồ vật tạo ra ảnh:

Bạn đang xem: một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm

Vật sáng sủa AB là 1 đoạn trực tiếp đặt điều vuông góc trục chủ yếu của thấu kính mang lại hình ảnh cao vội vàng nhị đợt vật 

Áp dụng công thức về địa điểm hình ảnh – vật:

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vật sáng sủa AB đặt điều vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ đem chi tiêu cự trăng tròn centimet. Xác lăm le đặc điểm hình ảnh của vật qua quýt thấu kính và vẽ hình trong mỗi tình huống sau:

Xem thêm: trong các nhận định về suất điện động nhận định không đúng là

a) Vật cơ hội thấu kính 30 centimet.

b) Vật cơ hội thấu kính trăng tròn centimet.

c) Vật cơ hội thấu kính 10 centimet.

Câu 2:

Vật sáng sủa AB đặt điều vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ và cơ hội thấu kính 10 centimet. Nhìn qua quýt thấu kính thấy 1 hình ảnh nằm trong chiều và cao vội vàng 3 đợt vật. Xác lăm le chi tiêu cự của thấu kính, vẽ hình?

Câu 3:

Một vật sáng sủa AB đặt điều vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính, cơ hội thấu kính trăng tròn centimet. Qua thấu kính cho 1 hình ảnh ngược hướng với vật và cao vội vàng 4 đợt vật. Xác lăm le loại thấu kính. Tính chi tiêu cự và chừng tụ của thấu kính. Vẽ hình.

Câu 4:

Cho một thấu kính quy tụ đem chi tiêu cự 15 centimet. Một vật sáng sủa AB đặt điều vuông góc với trục chủ yếu của thấu kính mang lại hình ảnh A'B' cách vật 60 centimet. Xác xác định trí của vật và hình ảnh.

Câu 5:

Đặt vật sáng sủa AB vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ. Qua thấu kính mang lại hình ảnh thiệt A1B1. Nếu tịnh tiến thủ vật dọc trục chủ yếu lại ngay gần thấu kính thêm thắt một quãng 30 centimet lại chiếm được hình ảnh A2B2 vẫn là hình ảnh thiệt và cơ hội vật AB một khoảng tầm như cũ. thạo hình ảnh khi sau tự 4 đợt hình ảnh khi đầu.

a) Tìm chi tiêu cự của thấu kính và địa điểm ban đầu?

Xem thêm: tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của tia x

b) Để hình ảnh cao tự vật thì cần dịch gửi vật từ vựng trí ban sơ một khoảng tầm tự từng nào, theo hướng nào?

Câu 6:

Một thấu kính quy tụ đem chi tiêu cự trăng tròn centimet. Vật sáng sủa AB cao 2cm mang lại hình ảnh A'B' cao 1 centimet. Xác xác định trí vật?