một khung dây phẳng diện tích 20cm2

Câu hỏi:

14/05/2020 208,065

Một khuông chạc bằng phẳng, diện tích S trăng tròn (cm2), bao gồm 10 vòng chạc đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều. Vectơ chạm màn hình kể từ thực hiện trở thành với mặt mũi bằng phẳng khuông chạc một góc 30o và có tính rộng lớn B = 2.10-4 (T). Người tớ thực hiện cho tới kể từ ngôi trường hạn chế đều cho tới ko trong tầm thời hạn 0,01 (s). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện nay nhập khuông chạc trong tầm thời hạn kể từ ngôi trường chuyển đổi là

Bạn đang xem: một khung dây phẳng diện tích 20cm2

B. 0,2 (mV).

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Suất năng lượng điện động chạm màn hình nhập khuông

ξ=ΔΦΔt=N.ΔB.S.cosαΔt=10.2.104.20.104.cos60°0,01=0,2.103  V=0,2  mV.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiện tượng tự động cảm là hiện tượng lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ bởi sự trở thành thiên kể từ trải qua mạch tạo ra bởi

A. Sự vận động của nam châm từ với mạch.

B. Sự trở thành thiên của chủ yếu độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch

C. Sự vận động của mạch với nam giới châm

D. Sự trở thành thiên kể từ ngôi trường Trái Đất

Câu 2:

Môt khuông chạc dẫn đem 1000 vòng được đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều sao cho những lối chạm màn hình kể từ vuông góc với mặt mũi bằng phẳng khuông. Diện tích từng vòng chạc là 2 dm2. Cảm ứng kể từ được sản xuất hạn chế đều đều kể từ 0,5 T cho tới 0,2 T nhập thời hạn 0,1s. Độ rộng lớn suất năng lượng điện động nhập toàn khuông chạc là

A. 0,6 V

B. 6 V

C. 60 V

D. 12 V

Câu 3:

Một ống chạc có tính tự động cảm L, ống chạc loại nhị đem số vòng chạc tăng gấp rất nhiều lần và diện tích S từng vòng chạc hạn chế 1/2 đối với ống chạc loại nhất. Nếu nhị ống chạc đem chiều nhiều năm như nhau thì phỏng tự động cảm của ống chạc loại nhị là:

A. L

B. 0,5L

Xem thêm: trung tuyến tam giác vuông cân

C. 2L

D. 4L

Câu 4:

Một cuộn chạc bằng phẳng, đem 100 vòng, nửa đường kính 0,1m. Cuộn chạc đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều và vuông góc với những lối chạm màn hình kể từ. Nếu cho tới chạm màn hình kể từ tăng lên đặn kể từ 0,2 T lên gấp rất nhiều lần nhập thời hạn 0,1s. Suất năng lượng điện động chạm màn hình nhập cuộn chạc sẽ sở hữu được phỏng lớn?

A. 0,628 V

B. 6,29 V

C. 1,256 V

D. Một độ quý hiếm khác

Câu 5:

Một khuông chạc dẫn hình vuông vắn cạnh a = 6 cm; đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều B = 4.10-3 T, lối mức độ kể từ ngôi trường vuông góc với mặt mũi bằng phẳng khuông chạc. Cầm nhị cạnh đối lập hình vuông vắn kéo về nhị phía và để được hình chữ nhật đem cạnh này nhiều năm gấp rất nhiều lần cạnh ê. lõi năng lượng điện trở khuông R = 0,01Ω, tính năng lượng điện lượng dịch chuyển nhập khung

A. 12.10-5 C

B. 14.10-5 C

C. 16.10-5 C

D. 18.10-5 C

Câu 6:

Vòng chạc sắt kẽm kim loại diện tích S S phù hợp với véc tơ chạm màn hình từ là 1 góc 30o, cho biết thêm độ mạnh của chạm màn hình kể từ trở thành thiên theo gót thời hạn như thiết bị thị, suất năng lượng điện động chạm màn hình sinh rời khỏi có mức giá trị

A. 0 V

B. S32 V

C. S2 V

Xem thêm: cách tính đường kính hình tròn

D. S V