mạng lưới đường sắt của nước ta hiện nay được phân bố

Câu hỏi:

13/03/2022 29,102

C. triệu tập ở miền Trung.

D. triệu tập ở miền Nam.

Trả lời:

verified Giải vì chưng Vietjack

Đáp án: B

Mạng lưới đường tàu của việt nam lúc này được phân bổ triệu tập hầu hết ở miền Bắc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Loại hình này sau đây không thuộc màng lưới vấn đề liên lạc?

Xem thêm: truyện gió ấm không bằng anh thâm tình

Câu 2:

Tuyến vận tải đường bộ đường tàu cần thiết nhất việt nam là

Câu 3:

Tuyến đường đi bộ mạch máu theo phía Bắc - Nam ở việt nam lúc này là

Câu 4:

Quốc lộ 1 bắt đầu từ cửa khẩu nào sau đây?

Câu 5:

Hai TP.HCM được nối cùng nhau vì chưng đường tàu là

Câu 6:

Loại hình cty này sau đây không phải mới mẻ thành lập và hoạt động ở nước ta?

Câu 7:

Phát biểu này sau đây không đúng với ngành sản phẩm ko của việt nam hiện tại nay?

Câu 8:

Ngành sản phẩm không tồn tại bước tiến thủ cực kỳ nhanh chóng bởi vẹn toàn nhân hầu hết này sau đây?

Xem thêm: xác định phương thức biểu đạt

Câu 9:

Phát biểu này sau đây không đúng về giao thông vận tải lối sông việt nam hiện tại nay?

Câu 10:

Quốc lộ 1 không đi qua loa vùng tài chính này sau đây?

Câu 11:

Loại hình viễn thông này tại đây nằm trong mạng phi thoại?