luật phòng cháy chữa cháy mới nhất

Hiện ni, Luật Phòng cháy và trị cháy sở hữu những văn bạn dạng quy phạm pháp lý nào là chỉ dẫn đua hành? – Văn Minh (TP. Hà Nội).

Tính cho tới thời gian lúc này, vận dụng những Luật chống cháy và trị cháy, văn bạn dạng quy phạm pháp lý chỉ dẫn (còn hiệu lực) sau đây:

Bạn đang xem: luật phòng cháy chữa cháy mới nhất

I. Luật Phòng cháy và trị cháy

1. Luật Phòng cháy và trị cháy 2001 (bắt đầu sở hữu hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 04/10/2001).

2. Luật số 40/2013/QH13 sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật Phòng cháy và trị cháy 2001 (bắt đầu sở hữu hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 01/7/2014).

II. Nghị triết lý dẫn Luật Phòng cháy và trị cháy

3. Nghị tấp tểnh 78/2011/NĐ-CP quy tấp tểnh việc kết hợp thân thuộc Sở Công an với Sở Quốc chống vô tổ chức triển khai tiến hành công tác làm việc chống cháy và trị cháy so với hạ tầng quốc chống (bắt đầu sở hữu hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 20/10/2011).

4. Nghị tấp tểnh 23/2018/NĐ-CP quy tấp tểnh về bảo đảm cháy, nổ đề xuất (bắt đầu sở hữu hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 15/4/2018).

5. Nghị tấp tểnh 136/2020/NĐ-CP quy tấp tểnh cụ thể một vài điều và giải pháp thực hành Luật Phòng cháy và trị cháy và Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật Phòng cháy và trị cháy (bắt đầu sở hữu hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 10/01/2021).

6. Nghị tấp tểnh 97/2021/NĐ-CP sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Nghị tấp tểnh 23/2018/NĐ-CP (bắt đầu sở hữu hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 23/12/2021).

7. Nghị tấp tểnh 144/2021/NĐ-CP quy tấp tểnh xử trừng trị vi phạm hành chủ yếu vô nghành nghề dịch vụ bình yên, trật tự động, tin cậy xã hội; chống, chống tệ nàn xã hội; chống cháy, trị cháy; cứu vãn nàn, cứu vãn hộ; chống, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình (bắt đầu sở hữu hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 01/01/2022).

Luật Phòng cháy và trị cháy và những văn bạn dạng chỉ dẫn mới mẻ nhất

Luật Phòng cháy trị và trị cháy

Luật Phòng cháy và trị cháy và những văn bạn dạng chỉ dẫn mới mẻ nhất

III. Thông tư và Thông tư liên tịch phía dẫn Luật Phòng cháy và trị cháy

8. Thông tư liên tịch 144/2002/TTLT/BNNPTNT-BCA-BQP chỉ dẫn việc kết hợp trong những lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân team vô công tác làm việc bảo đảm an toàn rừng (bắt đầu sở hữu hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 28/12/2002).

9. Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT- BCA-BQP quy tấp tểnh cụ thể một vài điều của Nghị tấp tểnh 78/2011/NĐ-CP (bắt đầu sở hữu hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 23/10/2014).

10. Thông tư 57/2015/TT-BCA chỉ dẫn về chuẩn bị phương tiện đi lại chống cháy và trị cháy so với phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới đường đi bộ (bắt đầu sở hữu hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 06/01/2016).

11. Thông tư 148/2020/TT-BCA sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Thông tư 57/2015/TT-BCA (bắt đầu sở hữu hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 20/02/2021).

12. Thông tư 149/2020/TT-BCA quy tấp tểnh cụ thể một vài điều và giải pháp thực hành Luật Phòng cháy và trị cháy và Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật Phòng cháy và trị cháy và Nghị tấp tểnh 136/2020/NĐ-CP (bắt đầu sở hữu hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 20/02/2021).

Xem thêm: hoàn cảnh sáng tác chuyện người con gái nam xương

13. Thông tư 04/2021/TT-BLĐTBXH chỉ dẫn một vài chính sách so với người được điều động, kêu gọi thẳng trị cháy, đáp ứng trị cháy, member team dân chống, team chống cháy và trị cháy hạ tầng và chuyên nghiệp ngành nhập cuộc đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng nhiệm vụ chống cháy và trị cháy (bắt đầu sở hữu hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 15/8/2021).

14. Thông tư 17/2021/TT-BCA quy tấp tểnh về vận hành, bảo vệ, bảo trì phương tiện đi lại chống cháy, trị cháy và cứu vãn nàn, cứu hộ cứu nạn (bắt đầu sở hữu hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 22/3/2021).

Các việc làm về Phòng cháy và trị cháy vô sinh hoạt của doanh nghiệp:

>> Thương hiệu nằm trong diện vận hành về chống cháy và trị cháy

>> Thương hiệu có nguy hiểm đến tính mạng về cháy, nổ

>> Xây dựng nội quy và sơ trang bị về tin cậy chống cháy, trị cháy

>> Xây dựng và thực tập luyện phương án chống cháy, trị cháy

>> Thành lập và điều động lực lượng chống cháy, trị cháy cơ sở

>> Kiểm tấp tểnh phương tiện đi lại chống cháy, trị cháy

>> Kiểm tra tin cậy về chống cháy, trị cháy

>> Huấn luyện, tu dưỡng nhiệm vụ chống cháy, trị cháy

>> Báo cáo công tác làm việc vận hành, bảo vệ, bảo trì phương tiện đi lại chống cháy, trị cháy

>> Lập làm hồ sơ vận hành, theo đòi dõi sinh hoạt chống cháy, trị cháy

Xem thêm: các biện pháp bảo vệ môi trường

>> chỉ cai quản, bảo trì phương tiện đi lại trị cháy thông dụng

>> chỉ cai quản, bảo trì khối hệ thống báo cháy, trị cháy

>> Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ sinh hoạt của hạ tầng ko đáp ứng tin cậy về chống cháy, trị cháy