khi nào ta có thể kết luận chính xác hai cá thể sinh vật nào đó thuộc hai loại khác nhau

Câu hỏi:

Bạn đang xem: khi nào ta có thể kết luận chính xác hai cá thể sinh vật nào đó thuộc hai loại khác nhau

Khi này tao rất có thể Tóm lại đúng mực nhì thành viên loại vật này cơ nằm trong nhì loại không giống nhau

A. Hai thành viên cơ ko thể giao hợp với nhau
B. Hai thành viên cơ sinh sống nhập và một sinh cảnh
C. Hai thành viên cơ có tương đối nhiều điểm lưu ý hình dáng và sinh lí như thể nhau
D. Hai thành viên cơ có tương đối nhiều điểm lưu ý hình dáng như thể nhau

Đáp án chính A.

Khi này tao rất có thể Tóm lại đúng mực nhì thành viên loại vật này cơ nằm trong nhì loại không giống nhau: Hai thành viên cơ ko thể giao hợp cùng nhau, loại thân mật nằm trong là 2 loại đem hình dáng vô cùng như thể nhau (loài đồng hình) tuy nhiên cơ hội li sinh đẻ cùng nhau.

Giải mến vì như thế sao lựa chọn A là đáp án đúng:

– loại là 1 trong hay là 1 group những quần thể bao gồm những thành viên đem kỹ năng giao hợp cùng nhau nhập đương nhiên, phát hành con cái đem mức độ sinh sống và kỹ năng sinh đẻ tuy nhiên lại cơ hội li sinh đẻ với những group quần thể không giống tương tự động.

– Cách li sinh đẻ là xài chuẩn chỉnh khách hàng quan tiền nhằm phân biệt 2 quần thể là nằm trong loại hoặc không giống loại => Hai quần thể cùng loài chỉ trở thành nhì loài sự khác biệt Khi chúng trở nên cách li sinh sản

– loại thân mật nằm trong là 2 loại đem hình dáng vô cùng như thể nhau (loài đồng hình) tuy nhiên cơ hội li sinh đẻ với nhau

Hạn chế của loại sinh học:

– Chỉ vận dụng được mang lại loại sinh đẻ hữu tính, ko vận dụng mang lại loại sinh đẻ vô tính.

– Khó hiểu rằng nhập đương nhiên 2 quần thể này thực sự cơ hội li sinh đẻ cùng nhau và cơ hội li ở tầm mức chừng này.

Cơ chế cơ hội li Một trong những loài:

Xem thêm: uốn tóc

Cách li trước thích hợp tử

– Là những trở quan ngại ngăn ngừa những loại vật giao hợp cùng nhau (ngăn cản thụ tinh anh dẫn đến thích hợp tử)

+ Cách li điểm ở: (sinh cảnh) – sinh sống nhập nằm trong điểm địa lí tuy nhiên trong sinh cảnh không giống nhau nên ko thể giao hợp.

+ Cách li luyện tính: những quần thể không giống nhau đem những thói quen giao hợp riêng rẽ → cơ hội li sinh đẻ.

+ Cách li thời hạn (mùa vụ): Các thành viên với những quần thể đem từng mùa sinh đẻ không giống nhau, ko thể giao hợp cùng nhau được

+ Cách li cơ học: bởi cấu trúc của phòng ban sinh đẻ không giống nhau thực hiện cho những thành viên với những quần thể không giống nhau ko giao hợp được cùng nhau.

Cách li sau thích hợp tử

+ Là cách thức ngăn ngừa việc dẫn đến con cái lai hoặc ngăn ngừa việc tao rời khỏi con cái lai hữu thụ

+ Cơ chế cơ hội li tăng thêm ý nghĩa giữ lại sự trọn vẹn về những điểm lưu ý riêng rẽ của loài

+ Nếu 2 quần thể nằm trong loại nhập đương nhiên vì như thế nguyên do này cơ kéo theo cơ hội li sinh đẻ thì loại mới nhất tiếp tục xuất hiện

Xem thêm: gia sư tri thức