khi một vật dao động điều hòa thì

Câu hỏi:

13/10/2019 90,471

A. Vận tốc của vật có tính rộng lớn cực lớn khi vật qua chuyện địa điểm cân nặng bằng 

Bạn đang xem: khi một vật dao động điều hòa thì

Đáp án chủ yếu xác

B. Lực kéo về ứng dụng lên vật có tính rộng lớn tỉ lệ thành phần với bình phương biên độ 

C.Gia tốc của vật có tính rộng lớn cực lớn khi vật ở địa điểm cân nặng bằng 

D.Lực kéo về ứng dụng lên vật có mức giá trị cực lớn khi vật qua chuyện địa điểm cân nặng bằng

Đáp án A

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về giao động điều hoà

Cách giải:

Khi một vật giao động điều tiết thì véc tơ vận tốc tức thời của vật có tính rộng lớn cực lớn khi vật qua chuyện địa điểm cân nặng bằng

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gốc thời hạn được lựa chọn vô khi nào là nếu như phương trình giao động điều tiết đem dạng x=Acos(ωt+π2)?

A.Lúc hóa học điểm qua chuyện địa điểm thăng bằng theo hướng dương qui ước 

B.Lúc hóa học điểm đem li phỏng x = - A 

C.Lúc hóa học điểm đem li phỏng x = + A 

D.Lúc hóa học điểm qua chuyện địa điểm thăng bằng theo hướng âm qui ước

Câu 2:

Một vật giao động điều tiết với phương trình x = 2cos(2πt – π/6) centimet. Lấy π2 = 10. Gia tốc của vật bên trên thời khắc t = 0,25s là:

A. - 40 cm/s2.  

B. 40cm/s2.

C. ±40cm/s2.

D. π cm/s2.

Câu 3:

Một vật nhỏ giao động điều tiết với biên phỏng 5 centimet và vận tốc cực lớn là 10 cm/s. Chu kì giao động của vật nhỏ là: 

Xem thêm: thành tựu văn minh đại việt

A.3 s. 

B.4 s. 

C.1 s. 

D.2 s

Câu 4:

Một hóa học điểm giao động theo dõi phương trình x = 6cos(4πt + π/2) centimet. Vận tốc của hóa học điểm tại thời khắc t = 1/12 s là

A. – 12π cm/s.

B. 183πcm/s.

C. 12π cm/s. 

D. –183π cm/s.

Câu 5:

Một con cái nhấp lên xuống đơn đem chu kì giao động T = 2s bên trên điểm đem g = 10 m/s2. Biên phỏng góc của giao động là 60. Vận tốc của con cái nhấp lên xuống bên trên địa điểm đem li phỏng góc 30 có kích cỡ là

A. 25 m/s. 

B. 22,2 m/s. 

C. 27,8 cm/s. 

D. 28,7 cm/s.

Câu 6:

Một hóa học điểm giao động điều tiết với biên phỏng 10 centimet và tần số góc 2 rad/s. Tốc phỏng cực lớn của hóa học điểm là 

A. đôi mươi cm/s. 

B. 10 cm/s. 

C. 5 cm/s. 

Xem thêm: tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho tia ló

D. 40 cm/s.