hình thức sinh sản vô tính đơn giản nhất ở động vật là

Câu hỏi:

03/08/2019 25,225

D. Phân đôi

Bạn đang xem: hình thức sinh sản vô tính đơn giản nhất ở động vật là

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều ko đích thị với sinh đẻ vô tính ở động vật hoang dã là?

A. Cá thể hoàn toàn có thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn sinh đẻ bình thường

B. Đảm bảo sự ổn định quyết định về mặt mày DT qua loa những  thế hệ cơ thể

C. Tạo rời khỏi con số rộng lớn con cái con cháu vô thời hạn ngắn

D. Có kỹ năng thích ứng cao với việc thay cho thay đổi của ĐK môi trường

Câu 2:

Hình thức sinh đẻ một vừa hai phải đem ở động vật hoang dã ko xương sinh sống một vừa hai phải ở động vật hoang dã đem xương sinh sống là?

A. Nảy chồi       

B. Trinh sinh

C. Phân mảnh       

D. Phân đôi

Câu 3:

Cho những tuyên bố sau:

(1) giun dẹp sinh đẻ vì như thế mẫu mã phân song và phân mảnh

(2) Thủy tức sinh đẻ vì như thế mẫu mã nảy chồi và phân mảnh

(3) bọt biển cả sinh đẻ vì như thế mẫu mã nảy chồi và phân mảnh

(4) Trùng biến hóa hình sinh đẻ vì như thế phân đôi

(5) loài kiến sinh đẻ vì như thế phân song và trinh tiết sinh

(6) ong sinh đẻ vì như thế mẫu mã trinh tiết sinh

Tính đích thị (Đ)/sai (S) trong những tuyên bố bên trên là:

A. 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

Xem thêm: at the moment là thì gì

B. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6Đ

C. 1Đ, 2Đ, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ

D. 1S, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

Câu 4:

Sinh sản vô tính ở động vật hoang dã là?

A. Từ một thành viên sinh rời khỏi một hoặc nhiều thành viên tương đương hoặc không giống bản thân, không tồn tại sự phối kết hợp thân thiết tinh dịch và trứng

B. Từ một cá thể luôn sinh rời khỏi nhiều thành viên tương đương bản thân, không tồn tại sự phối kết hợp thân thiết tinh dịch và trứng

C. Từ một cá thể sinh rời khỏi một hoặc nhiều thành viên tương đương bản thân, không tồn tại sự phối kết hợp thân thiết tinh dịch và trứng

D. Từ một cá thể luôn sinh rời khỏi có một thành viên tương đương bản thân, không tồn tại sự phối kết hợp thân thiết tinh dịch và trứng

Câu 5:

Sinh sản vô tính bắt gặp ở?

A. đa phần loại động vật hoang dã đem tổ chức triển khai thấp

B. Hầu không còn động vật hoang dã ko xương sống

C. Động vật đem xương sống

D. Động vật đơn bào

Câu 6:

Nguyên tắc của nhân bạn dạng vô tính là?

A. Chuyển nhân của tế bào xôma (n) vào một trong những tế bào trứng vẫn lấy thất lạc nhân, rồi kích ứng tế bào trứng và đã được ghép nhân cải tiến và phát triển trở thành phôi rồi cải tiến và phát triển trở thành khung hình mới

B. Chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào một trong những tế bào trứng vẫn lấy thất lạc nhân, rồi kích ứng tế bào trứng và đã được ghép nhân cải tiến và phát triển trở thành phôi rồi cải tiến và phát triển trở thành khung hình mới

C. Chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào một trong những tế bào trứng, rồi kích ứng tế bào trứng và đã được ghép nhân cải tiến và phát triển trở thành phôi rồi cải tiến và phát triển trở thành khung hình mới

Xem thêm: tác phẩm người lái đò sông đà

D. Chuyển nhân của tế bào xôma, kích ứng tế bào trứng và đã được ghép nhân cải tiến và phát triển trở thành phôi rồi cải tiến và phát triển trở thành khung hình mới