hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng

Bát diện đều phải có từng nào mặt mũi phẳng phiu đối xứng?

Bạn đang xem: hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng

Bát diện đều phải có 9 mặt mũi phẳng phiu đối xứng.

bat dien deu teo 9 mat phang doi xung

Thông tin tưởng trượt sung
Định nghĩa: Khối nhiều diện đều là 1 trong những khối nhiều diện lồi đem nhì tính chất:
+ Các mặt mũi là những nhiều giác đều và đem nằm trong số cạnh.
+ Mỗi đỉnh là đỉnh công cộng của nằm trong số cạnh.
- Khối nhiều diện đều loại {n;p}
+ là số cạnh của từng mặt mũi.
+ là số cạnh nằm trong trải qua một đỉnh.
- Chỉ đem 5 loại khối nhiều diện đều, này đó là những loại {3; 3} , {4; 3} , {3; 4} , {5; 3} , {3; 5}
Khối nhiều diện đều loại {n;p} đem Đ đỉnh, C cạnh, M mặt mũi thì : p.Đ=2C=nM.
Bảng tóm lược của năm loại khối nhiều diện đều

Tứ diện đều phải có từng nào mặt mũi phẳng phiu đối xứng ?

Xem thêm: ngày âm hôm nay bao nhiêu

Tứ diện đều có 6 mặt mũi phẳng phiu đối xứng
Phương pháp:
Dựa nhập hình tứ diện đều và định nghĩa mặt mũi phẳng phiu đối xứng của khối nhiều diện.

  • Tứ diện đều là tứ diện đem 4 mặt mũi là tam giác đều, tứ diện đều là 1 trong những hình chóp tam giác đều và ngược lại.
  • Mặt phẳng phiu đối xứng của khối nhiều diện: cho khối nhiều diện ký hiệu là H. Nếu tao coi quy tắc đối xứng qua quýt mặt mũi phẳng phiu P.. đổi mới H trở nên chủ yếu nó thì P.. được gọi là mặt mũi đối xứng của khối nhiều diện H.

Cách giải

Mặt phẳng phiu tạo ra vì chưng nhì đỉnh bất kì và trung điểm của cạnh đối là mặt mũi phẳng phiu đối xứng của tứ diện đều.
Tứ diện đều phải có 4 đỉnh. Vậy đem $C_{4}^{2}=6$ mặt mũi phẳng phiu đối xứng.
=> Hình tứ diện đều có 6 mặt mũi phẳng phiu đối xứng trải qua 2 đỉnh bất kì và trung điểm của hình tứ diện.
Hay vì chưng một cách trực quan lại, tao để ý hình sau giúp thấy được số mặt mũi phẳng phiu đối xứng của hình tứ diện đều:
Hình tứ diện đều phải có 6 mặt mũi phẳng phiu đối xứng
Vậy mặc dù bằng phương pháp thực hiện nào là thì tất cả chúng ta đều phải có chung cuộc luận:
=> Hình tứ diện đều có 6 mặt mũi phẳng phiu đối xứng.

Xem thêm: anime k màu