hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

Câu hỏi:

18/06/2019 71,020

A. khả năng chiếu sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc qua quýt mặt mũi phân cơ hội thân thiết nhị môi trường xung quanh nhập xuyên suốt.

Bạn đang xem: hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

Đáp án chủ yếu xác

B. khả năng chiếu sáng bị hạn chế độ mạnh khi truyền qua quýt mặt mũi phân cơ hội thân thiết nhị môi trường xung quanh nhập xuyên suốt.

C. khả năng chiếu sáng bị hắt lại môi trường xung quanh cũ khi truyền cho tới mặt mũi phân cơ hội thân thiết nhị môi trường xung quanh nhập xuyên suốt.

D. khả năng chiếu sáng bị thay cho thay đổi sắc tố khi truyền qua quýt mặt mũi phân cơ hội thân thiết nhị môi trường xung quanh nhập xuyên suốt.

Đáp án: A

Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng lạ khả năng chiếu sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc qua quýt mặt mũi phân cơ hội thân thiết nhị môi trường xung quanh nhập xuyên suốt.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo ấn định luật khúc xạ thì

A. tia khúc xạ và tia cho tới ở trong và một mặt mũi phẳng phiu.

B. góc khúc xạ khi nào cũng không giống 0.

C. góc cho tới tăng từng nào chuyến thì góc khúc xạ tăng từng ấy chuyến.

D. góc cho tới luôn luôn trực tiếp to hơn góc khúc xạ.

Câu 2:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc cút kể từ bầu không khí nhập môi trường xung quanh đem tách suất n, sao mang đến tia bản năng vuông góc với tia khúc xạ. Khi cơ góc cho tới i được xem theo gót công thức

A. sini = n

B. sini = 1/n 

C. tani = n

D. tani = 1/n

Câu 3:

Chiết suất vô cùng của một môi trường xung quanh là tách suất tỉ đối của môi trường xung quanh cơ sánh với

A. chủ yếu nó. 

B. chân ko.

C. bầu không khí. 

Xem thêm: soạn bài người trong bao

D. nước.

Câu 4:

Tốc chừng khả năng chiếu sáng nhập bầu không khí là v1, nội địa là v2. Một tia sáng sủa chiếu kể từ nước ra phía bên ngoài bầu không khí với góc cho tới là i, đem góc khúc xạ là r. Kết luận nào là bên dưới đấy là đúng?

A. v1 > v2; i > r.

B. v1 > v2; i < r. 

C. v1 < v2; i > r.

D. v1 < v2; i < r.

Câu 5:

Với một tia sáng sủa đơn sắc, tách suất vô cùng của nước là n1, của thuỷ tinh anh là n2. Chiết suất tỉ đối của nước so với thuỷ tinh anh là

A. n12 = n1/n

B. n12 = n2/n

C. n21 = n2 – n

D. n12 = n1 – n2

Câu 6:

Trong hiện tượng lạ khúc xạ khả năng chiếu sáng. So với góc cho tới, góc khúc xạ

A. nhỏ rộng lớn.

B. lớn rộng lớn hoặc vì thế.

C. lớn rộng lớn..

D. nhỏ rộng lớn hoặc to hơn.

Câu 7:

Cho tách suất của nước vì thế 4/3, của benzen vì thế 1,5, của thủy tinh anh flin là 1 trong,8. Hiện tượng bản năng toàn phần rất có thể xẩy ra khi chiếu khả năng chiếu sáng từ

A. kể từ benzen nhập nước.

B. kể từ nước nhập thủy tinh anh flin.

C. kể từ benzen nhập thủy tinh anh flin.

Xem thêm: vở bài tập khoa học lớp 4

D. kể từ chân ko nhập thủy tinh anh flin.