hàm ì

Hàm IF là 1 trong mỗi hàm thông dụng và cần thiết nhất nhập excel. quý khách hàng sử dụng hàm nhằm đòi hỏi Excel đánh giá một ĐK và trả về một độ quý hiếm nếu như ĐK được đáp ứng nhu cầu, hoặc trả về một độ quý hiếm không giống nếu như ĐK tê liệt ko được đáp ứng nhu cầu.

Bạn đang xem: hàm ì

Trong nội dung bài viết này, Blog Học Excel Online tiếp tục dò xét hiểu về cú pháp và cách sử dụng hàm IF thông dụng nhập Excel, tiếp sau đó sẽ có được tầm nhìn sâu sắc rộng lớn vị những ví dụ về công thức tuy nhiên kỳ vọng là tiếp tục có lợi cho tất cả những người dân mới nhất sử dụng Excel và những người dân sở hữu tay nghề.

Cú pháp hàm IF và cơ hội dùng:

Hàm IF là 1 trong mỗi hàm logic được chấp nhận Review một ĐK chắc chắn và trả về độ quý hiếm tuy nhiên các bạn chỉ định và hướng dẫn nếu như ĐK là TRUE và trả về một độ quý hiếm không giống nếu như ĐK là FALSE

Cú pháp cho tới hàm IF như sau:

IF (logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

Như các bạn thấy, hàm IF có 3 thông số, tuy nhiên chỉ mất thông số thứ nhất là sẽ phải sở hữu, còn 2 thông số còn sót lại là ko bắt buộc

  • logical_test: Là một độ quý hiếm hoặc biểu thức logic có mức giá trị TRUE (đúng) hoặc FALSE (sai). Bắt buộc cần sở hữu. Đối với thông số này, chúng ta có thể chứng minh này đó là ký tự động, tháng ngày, số lượng hoặc bất kể biểu thức đối chiếu này.

Ví dụ: Biểu thức logic của chúng ta có thể là hoặc B1=”sold”, B1<12/1/2014, B1=10 hoặc B1>10.

  • Value_if_true: Là độ quý hiếm tuy nhiên hàm tiếp tục trả về nếu như biểu thức logic cho tới độ quý hiếm TRUE hoặc rằng cách tiếp theo là ĐK thỏa mãn nhu cầu. Không sẽ phải sở hữu.

Ví dụ: Công thức sau tiếp tục trả về kể từ “Good” nếu như độ quý hiếm ở dù B1 to hơn 10: =IF(B1>10, “Good”)

  • Value_if_false: là độ quý hiếm tuy nhiên hàm tiếp tục trả về nếu như biểu thức logic cho tới độ quý hiếm FALSE hoặc rằng cách tiếp theo là ĐK ko thỏa mãn nhu cầu. Không sẽ phải sở hữu.

Ví dụ: Nếu các bạn thêm thắt trở nên loại 3 là “Bad” nhập công thức ở ví dụ bên trên, nó sẽ bị trả về kể từ “Good” nếu như độ quý hiếm ở nhập dù B1 to hơn 10, còn nếu như ngược lại thì độ quý hiếm trả về được xem là “Bad”:

=IF(B1>10, "Good", "Bad")

Excel IF function - formula example

 

Những vấn đề cần ghi nhớ về hàm IF nhập Excel:

Mặc cho dù nhì trở nên ở đầu cuối nhập hàm IF là ko cần tuy nhiên công thức hoàn toàn có thể trả về những độ quý hiếm ko chờ mong nếu mà các bạn ko nắm rõ những quy tắc cơ bạn dạng nhất

1. Nếu như value_if_true bị quăng quật qua

Nếu value_if_true bị bỏ dở nhập công thức IF (ví dụ chỉ mất lốt cần sau logical_test), thì hàm IF tiếp tục trả về thành quả là 0 nếu như ĐK chủ yếu được đáp ứng nhu cầu. Đây là ví dụ:

=If(B1>10,,”Bad”)

Nếu các bạn không thích hàm If của tớ ko hiển thị bất kể điều gì khi ĐK thỏa, hãy nhập gấp đôi lốt nhấy nhập thông số thứ hai như vậy này:

=If(B1>10,””,”Bad”)

. Về cơ bạn dạng, tình huống này hàm if tiếp tục trả về chuỗi rỗng.

IF formulas with the value_if_true argument omitted

 

2. Nếu như value_if_false bị quăng quật qua

Nếu các bạn ko quan hoài cho tới điều gì tiếp tục xẩy ra nếu như ĐK quy tấp tểnh ko được đáp ứng nhu cầu, chúng ta có thể bỏ dở trở nên loại 3 nhập công thức hàm IF, điều này tiếp tục kéo đến thành quả như sau

Nếu biểu thức logic được cho rằng FALSE và thông số kỹ thuật value_if_false bị bỏ dở (chỉ sở hữu một độ quý hiếm có một không hai ứng với thông số value_if_false) thì hàm IF tiếp tục trả về độ quý hiếm FALSE. Đây trái ngược là 1 điều ko mong ước cần ko nào?

Đây là 1 ví dụ cho tới công thức

=IF(B1>10, "Good")

Nếu các bạn đặt điều lốt phẩy sau thông số value_if_true thì hàm IF tiếp tục trả về độ quý hiếm vị 0, điều này còn có nghĩa rằng độ quý hiếm trả về ko tương mến với công thức =IF(B1>10, “Good”,).

Lần nữa, nguyên do thuyết phục nhất để tại vị “” nhập thông số loại phụ thân là các bạn sẽ nhận độ quý hiếm trống rỗng nếu như điều khiện ko thỏa mãn nhu cầu =IF(B1>10, “Good”, “”).

IF formulas with the value_if_false argument omitted

 

3. Làm cho tới hàm IF hiện thị độ quý hiếm TRUE hoặc FALSE

Nếu như bạn thích những công thức Excel hoàn toàn có thể hiện thị những độ quý hiếm logic như TRUE hoặc FALSE khi một ĐK chắc chắn được thỏa mãn nhu cầu thì các bạn cần gõ TRUE nhập dù thông số value_if_true. Ô value_if_false  hoàn toàn có thể điền nhập là FALSE hoặc nhằm rỗng. Đây là 1 ví dụ cho tới công thức trên:

=IF(B1>10, TRUE, FALSE)

hoặc

=IF(B1>10, TRUE)

an example of the IF function that displays logical values TRUE or FALSE
Lưu ý. Nếu như bạn thích hàm IF trả về độ quý hiếm TRUEFALSE như độ quý hiếm logic (Boolean) tuy nhiên công thức excel không giống hoàn toàn có thể nhận dạng thì bạn phải đảm nói rằng ko đặt nó nhập lốt ngoặc kép. Dấu hiệu của một Boolean nhập một dù như chúng ta có thể thấy nhập hình minh họa bên trên.

Nếu bạn thích độ quý hiếm “TRUE” và “FALSE” là ký tự động thì nên đặt nó nhập lốt ngoặc kép. Trong tình huống này, độ quý hiếm được trả về tiếp tục nằm cạnh sát trái ngược và được format là dạng General. Không sở hữu công thức Excel này nhận dạng “TRUE” và “FALSE” là độ quý hiếm logic cả.

4. Làm cho tới hàm IF hiển thị một luật lệ toán và trả về một kết quả

Thay vì như thế trả về một gái trị chắc chắn thì chúng ta có thể thực hiện cho tới công thức hàm IF đánh giá ĐK thể hiện, đo lường và tính toán một công thức toán và trả về độ quý hiếm dựa vào thành quả của luật lệ toán tê liệt. quý khách hàng triển khai điều này bằng phương pháp dử dụng những công thức sô học tập hoặc những hàm không giống của Excel nhập dù thông số value_if_true và /hoặc value_if_false. Dưới đấy là một vài ba ví dụ điển hình:

Ví dụ 1:

=IF(A1>B1, C3*10, C3*5)

Công thức đối chiếu độ quý hiếm nhập cột A1 và B1, và nếu như độ quý hiếm nhập cột A1 to hơn nhập cột B1 thì thành quả tiếp tục là sự nhân độ quý hiếm nhập dù C3 với C10, còn ngược lại tiếp tục nhân với 5

Ví dụ 2:

=IF(A1<>B1, SUM(A1:D1), "")

Công thức tiếp tục đối chiếu độ quý hiếm trong những dù A1 và B1, nếu như độ quý hiếm nhập dù A1 ko vị B1 thì công thức tiếp tục trả về độ quý hiếm là tổng của toàn bộ những độ quý hiếm kể từ dù A1 cho tới D1, ngược lại thì tiếp tục là 1 chuỗi ký tự động trống rỗng.

Cách dùng hàm IF nhập Excel và những ví  dụ:

Bây giờ các bạn đang được thân thuộc với cú pháp của hàm IF, hãy đánh giá một vài ví dụ về công thức và dò xét hiểu cơ hội dùng hàm IF như là 1 hàm đo lường và tính toán nhập Excel

Công thức ví dụ về hàm IF được chấp nhận đối chiếu số học tập như: to hơn, nhỏ rộng lớn, bằng

Việc dùng hàm IF với những độ quý hiếm số dựa vào việc dùng những toán tử đối chiếu không giống nhau nhằm biểu diễn mô tả những ĐK của chúng ta. quý khách hàng tiếp tục nhìn thấy list vừa đủ những toán tử logic được minh họa vị những ví dụ về công thức nhập bảng sau đây.

Điều kiện Toán tử Ví dụ về công thức Mô tả
Lớn hơn > =IF(A2>5, “OK”,) Nếu số nhập dù A2 to hơn 5 thì công thức tiếp tục trả về độ quý hiếm là “OK”, ngược lại thì trả về 0
Nhỏ hơn < =IF(A2<5, “OK”, “”) Nếu số nhập dù A2 nhỏ rộng lớn 5 thì công thức tiếp tục trả về độ quý hiếm là “OK”, ngược lại thì tiếp tục trả về chuỗi ký tự động rỗng
Bằng = =IF(A2=5, “OK”, “Wrong number”) Nếu số nhập dù A2 vị 5 thì công thức tiếp tục trả về độ quý hiếm là “OK”, ngược lại thì tiếp tục hiển thị “Wrong Number”
Khác <> =IF(A2<>5, “Wrong number”, “OK”) Nếu số nhập dù A2 không giống 5 thì công thức tiếp tục trả về độ quý hiếm là “Wrong Number”, ngược lại thì tiếp tục hiển thị “OK”
Lớn rộng lớn hoặc bằng >= =IF(A2>=5, “OK”, “Poor”) Nếu số nhập dù A2 to hơn hoặc vị 5 thì công thức tiếp tục trả về độ quý hiếm là “OK”, ngược lại thì tiếp tục hiển thị “Poor”
Nhỏ rộng lớn hoặc bằng <= =IF(A2<=5, “OK”, “”) Nếu số nhập dù A2 nhỏ rộng lớn hoặc vị 5 thì công thức tiếp tục trả về độ quý hiếm là “OK”, ngược lại thìa là chuỗi ký tự động rỗng

Hình minh họa sau đây thể hiện nay thành quả của việc đối chiếu “lớn hoăn hoặc bằng”

the IF formula with the

Hàm IF nhập văn bản:

Nhìn cộng đồng, khi chúng ta ghi chép công thức hàm IF cho những độ quý hiếm văn bạn dạng thay cho những toán tử “bằng” hoặc “không bằng” thì nên bám theo dõi một vài ba ví dụ sau đây.

Ví dụ 1. Công thức hàm IF ko phân biệt chữ hoa hoặc chữ thông thường cho những ký tự

Giống như phần rộng lớn những tác dụng của Excel, hàm IF được khoác tấp tểnh ko phân biệt chữ hoa hoặc chữ thông thường. Điều này còn có nghĩa rằng những biểu thức logic sở hữu chứa chấp ký tự động ko thể phân biệt được loại chữ hoa hoặc thông thường nhập công thức hàm IF

Ví dụ, Công thức hàm IF sau đây trả về độ quý hiếm “Yes” hoặc “No” dựa vào hiện trạng ship hàng (cột C)

=IF(C2="delivered", "No", "Yes")

Công thức này rằng lên rằng Excel  tiếp tục trả về “No” nếu như một dù nhập cột C bao hàm kể từ “Delivered”, còn ngược lại thì tiếp tục trả về “Yes”. Không cần thiết là các bạn gõ kể từ “Delivered” thế nào nhập thông số biểu thức logic – “delivered”, “Delivered”, hoặc “DELIVERED”. Cũng ko cần thiết liệu kể từ “Delivered” được ghi chép hoa hoặc thông thường ở nhập bảng, như minh họa nhập hình sau đây.

Một cách tiếp theo để sở hữu được một thành quả đúng mực rộng lớn này đó là dùng luật lệ đối chiếu “không bằng” và tráo thay đổi nhì thông số value_if_truevalue_if_false

=IF(C2<>"delivered", "Yes", "No")

Ví dụ 2. Công thức hàm IF phân biệt chữ hoa hoặc chữ thông thường cho những ký tự

Nếu như bạn thích tạo nên một biểu thức logic sở hữu phân biệt loại chữ hoa hoặc thông thường thì sử dụng phối hợp hàm IF với hàm EXACT bằng phương pháp đối chiếu nhì chuỗi độ quý hiếm và trả về TRUE nếu xâu chính, ngược lại thì trả về FALSE. Mặc cho dù hàm EXACT sở hữu sự phân biệt hoa hoặc thông thường vẫn bỏ dở sự khác lạ về format.

Bạn dùng hàm EXACT bằng phương pháp như sau:

=IF(EXACT(C2,"DELIVERED"), "No", "Yes")

Xem thêm: hình con vật cute

Biểu thức logic các bạn vận dụng và “DELIVERED” là độ quý hiếm văn bạn dạng in hoa tuy nhiên các bạn cần hiện nay thị một cơ hội đúng mực ứng với cột C.

Case-sensitive IF formula for text values

Một cơ hội đơn giản dễ dàng rộng lớn, các bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng cơ hội tham lam chiếu dù thay cho thông số chứa chấp ký tự động loại nhì nhập hàm EXACT nếu như bạn thích.

Lưu ý. Khi dùng văn bạn dạng như 1 trở nên nhập hàm IF thì nên ghi nhớ luôn luôn cần kèm theo với lốt ngoặc kép.

Ví dụ 3. Công thức IF cho tới độ quý hiếm văn bạn dạng với việc tham lam chiếu từng phần

Nếu bạn thích ĐK tuy nhiên các bạn thể hiện dựa vào việc tham lam chiếu từng phần rộng lớn tuy nhiên tham lam chiếu đúng mực, một biện pháp tức thì cho tới điều này này đó là dùng ký tự động thay mặt (hoặc) nhập biểu thức logic. Tuy nhiên cơ hội tiếp cận đơn giản và giản dị và đơn giản dễ dàng này sẽ không còn sinh hoạt. Rất nhiều hàm nhập Excel gật đầu ký tự động thay mặt tuy nhiên hàm IF là nước ngoài lệ.

Một biện pháp không giống này đó là sử dụng hàm IF kết phù hợp với hàm ISNUMBER SEARCH (không phân biệt chữ hoa chữ thường) hoặc hàm FIND (phân biệt chữ hoa chữ thường).

Ví dụ, nếu như việc triển khai ĐK No là cần cho tất cả nhì mục “Delivered” và “Out for delivery” thì công thức sau tiếp tục hiệu quả:

=IF(ISNUMBER(SEARCH("deliv",C2)), "No", "Yes")

IF formula for text values with partial match
Chúng tôi đang được dùng hàm SEARCH cho tới công thức bên trên vì như thế việc so sánh sở hữu phân biệt chữ hoa hoặc thông thường dường như phù hợp rộng lớn với tài liệu thể hiện. Nếu bạn thích so sánh sở hữu phân biệt chữ hoa hoặc thông thường thì đơn giản và giản dị chỉ việc thay cho thế hàm SEARCH vị hàm FIND Theo phong cách này:

=IF(ISNUMBER(FIND("ký tự", nơi nhằm dò xét kiếm)), value_if_true, value_if_false)

Ví dụ về công thức hàm IF cho một ngày, tháng:

Thoạt coi thì công thức hàm IF đối với tháng ngày tựa như so với số và ký tự động tất cả chúng ta vừa vặn rằng. Nhưng không mong muốn là ko cần như thế.

Không tương đương giống như những hàm không giống nhập Excel, hàm IF ko thể phân biệt được tháng ngày và biểu diễn giải nó đi ra như 1 chuỗi ký tự động được, điều này lý giải tại vì sao các bạn ko thể biểu diễn mô tả một biểu thức logic đơn giản và giản dị như >”11/19/2014″ hoặc >11/19/2014.  Không sở hữu công thức này là chính cả!

Ví dụ 1. Công thức hàm IF cho một ngày mon với hàm DATEVALUE

Để hàm IF hoàn toàn có thể nhận dạng được tháng ngày nhập một biểu thức logic, các bạn phải kê nó nhập hàm DATEVALUE như vậy này: DATEVALUE(“11/19/2014”). Công thức hoàn hảo sở hữu dạng như sau:

=IF(C2<DATEVALUE("11/19/2014"), "Completed", "Coming soon")

Như minh họa của hình bên dưới, công thức hàm IF này trân quý tháng ngày nhập cột C và trả về độ quý hiếm “Completed” nếu mà trò nghịch ngợm này biểu diễn tra trước thời điểm ngày 11 mon 11, còn ngược lại thì công thức tiếp tục trả về độ quý hiếm “Coming soon”.

An example of the IF formula with the DATEVALUE function

Ví dụ 2. Công thức hàm IF với hàm TODAY()

Với ĐK điều kiện kèm theo các bạn thể hiện tùy thuộc vào tháng ngày thời điểm hiện tại, chúng ta có thể sử dụng hàm TODAY() nhập biểu thức logic. Ví dụ như:

=IF(C2<DATEVALUE("11/19/2014"), "Completed", "Coming soon")

Hàm IF còn hoàn toàn có thể hiểu những biểu thức logic phức tạp hơn như là ví dụ tiếp theo:

Ví dụ 3. Công thức hàm IF không ngừng mở rộng cho một ngày mon nhập vượt lên trước khứ và tương lai

Giả sử như các bạn chỉ ham muốn ghi lại trong tầm rộng lớn 30 ngày tính kể từ thời gian thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể màn trình diễn biểu thức logic như sau A2-TODAY()>30. Công thức hoàn hảo sở hữu dạng:

=IF(A2-TODAY()>30, "Future date", "")

Để đã cho thấy những ngày đang được ra mắt từ thời điểm cách đây rộng lớn 30 ngày, chúng ta có thể sử dụng công thức sau:

=IF(TODAY()-A2>30, "Past date", "")

Advanced IF formulas for future and past dates
Nếu bạn thích sở hữu cả nhì tín hiệu nhập và một cột các bạn sẽ cần dùng cho tới hàm IF được đan ghép như sau:

=IF(A2-TODAY()>30, "Future date", IF(TODAY()-A2>30, "Past date", ""))

A nested IF formula for dates

Ví dụ về công thức hàm IF cho tới tài liệu và dù trống:

Đôi khi bạn thích ghi lại dù tài liệu hoặc dù rỗng chắc chắn thì bạn phải triển khai một trong những cơ hội sau:

  • Sử dụng phối hợp hàm IF với ISBLANK
  • Sử dụng những biểu thức logic =”” (bằng dù trống) hoặc <>”” (khác dù trống).

Bảng sau đây tiếp tục lý giải rõ ràng sự khác lạ đằm thắm nhì cơ hội bên trên và thể hiện ví dụ

Biểu thức logic Mô tả Ví dụ
Ô trống =”” Được cho rằng TRUE nếu như dù được chỉ định và hướng dẫn là dù rỗng, bao hàm cả những dù với phỏng nhiều năm xâu vị 0.

Ngược lại thìa là FALSE

=IF(A1=””, 0, 1)

Trả về 0 nếu như A1 là dù rỗng. trái lại thì trả về 1

Nếu A1 là 1 chuỗi độ quý hiếm trống rỗng thì trả về 0

ISBLANK() Được cho rằng TRUE nếu như dù được chỉ định và hướng dẫn là dù rông trọn vẹn – không tồn tại công thức, không tồn tại cả chuỗi độ quý hiếm trống rỗng được trả về kể từ công thức không giống.

Ngược lại thìa là FALSE

=IF(ISBLANK(A1), 0, 1)

Trả lại thành quả tương đương với công thức bên trên tuy nhiên xử lý những dù có tính nhiều năm chuỗi vị 0 giống như những dù trống rỗng.

Tức là, nếu như A1 có một chuỗi độ quý hiếm trống rỗng, công thức tiếp tục trả về 1.

Ô sở hữu chứa chấp dữ liệu <>”” Được cho rằng TRUE nếu như dù chỉ định và hướng dẫn sở hữu chứa chấp tài liệu. trái lại thìa là FALSE

Những dù với phỏng nhiều năm chuỗi vị 0 thìa là dù trống

=IF(A1<>””, 1, 0)

Trả về 1 nếu như A1 dù sở hữu tài liệu, ngược lại thì trả về 0

Nếu A1 sở hữu chuỗi độ quý hiếm trống rỗng thì công thức trả về 0

ISBLANK()=FALSE Được cho rằng TRUE nếu như dù ấn tấp tểnh ko cần dù trống rỗng. trái lại thìa là FALSE

Ô với phỏng nhiều năm chuỗi vị o thìa là dù ko rỗng

=IF(ISBLANK(A1)=FALSE, 0, 1)

Tương tự động giống như những công thức bên trên, tuy nhiên trả về 1 nếu như A1 sở hữu bao hàm một chuỗi độ quý hiếm rỗng

Ví dụ sau đây tiếp tục màn trình diễn biểu thức logic sở hữu chứa chấp dữ liệu/ trống rỗng tiếp tục thế nào.

Giả sử như tài liệu nhập cột C chỉ dành được sau khoản thời gian đang được sở hữu tài liệu nhập cột B ứng với game đang được ra mắt thì chúng ta có thể sử dụng công thức hàm IF sau nhằm ghi lại những game đang được trả thành

=IF($C2<>"", "Completed", "")

=IF(ISBLANK($C2)=FALSE, “Completed”, “”)

Vì không tồn tại phỏng nhiều năm chuỗi vị 0 nhập bảng nên cả nhì công thức đều trả về thành quả như nhau:

The IF formula for blank / non-blank cells

Nếu bạn thích coi chỉ dẫn cơ hội dùng hàm IF nhập Excel này bên dưới dạng Clip, thì chào các bạn bám theo dõi Clip sau đây:

Ví dụ dùng hàm IF trong những việc xếp loại bám theo điểm số

Trong tình huống các bạn sở hữu một đòi hỏi bố trí điểm số như sau:

  • Từ 5 cho tới 6.5: xếp loại trung bình
  • Từ 6.5 cho tới 8: xếp loại khá
  • Từ 8 trở lên: xếp loại giỏi

giả sử điểm số nằm trong dù A1, thì chúng ta có thể ghi chép hàm IF lồng nhau như sau:

=IF(AND(A1>=5,A1<6.5),"Trung bình",
    IF(AND(A1>=6.5, A1<8), "Khá",
       IF(A1>=8,"Giỏi","Không xếp loại")))

Trong tình huống này, nếu như bạn thấy việc ghi chép hàm IF lồng nhau vượt lên trước phức tạp và khó khăn hiểu, thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm cách thức không giống ngắn ngủn gọn gàng và dễ dàng nắm bắt rộng lớn vị cách dùng hàm VLOOKUP

Như vậy với nội dung bài viết này, mamnontritueviet.edu.vn đang được share cho tới chúng ta cách sử dụng hàm IF nhập Excel: Công thức cho tới số, ký tự động, tài liệu và dù rỗng và một vài những ví dụ. Nếu sở hữu ngẫu nhiên vướng mắc gì hoàn toàn có thể comment tức thì bên dưới nội dung bài viết này nhằm Shop chúng tôi hoàn toàn có thể xử lý từng vướng mắc của chúng ta một cơ hội nhanh nhất.

Những kỹ năng các bạn đang được coi nằm trong khóa học: Excel kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng cao của Học Excel Online. Khóa học tập này cung ứng cho chính mình kỹ năng một cơ hội vừa đủ và sở hữu khối hệ thống về những hàm, những khí cụ nhập excel, phần mềm excel nhập công việc…

Xem thêm: ảnh nam đẹp