giải toán 7 tập 2

Sách Giáo Khoa Toán lớp 7 tập luyện 2

Thông tin

Trình bày: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục nước ta Giới thiệu: Sách Giáo Khoa Toán lớp 7 tập luyện 2, bao hàm 2 phần, và 3 chương: Phần đại số Chương III Thống kê Chương IV Biểu thức đại số Phần hình học tập Chương III Quan hệ Một trong những nhân tố nhập tam giác. Các lối đồng quy của tam giác
MỤC LỤC

Phần đại số

 • Thu thập số liệu đo đếm, tần số
 • Bảng “tần số” những độ quý hiếm của vết hiệu
 • Biểu đồ
 • Số khoảng cộng
 • Ôn tập luyện chương III
 • Khái niệm về biểu thức đại số
 • Giá trị của một biểu thức đại số
 • Đơn thức
 • Đơn thức đồng dạng
 • Đa thức
 • Cộng, trừ nhiều thức
 • Đa thức một biến
 • Cộng, trừ nhiều thức một biến
 • Nghiệm của nhiều thức một biến
 • Ôn tập luyện chương IV

Phần hình học

 • Quan hệ đằm thắm góc và cạnh đối lập nhập một tam giác
 • Quan hệ đằm thắm lối vuông góc và lối xiên, lối xiên và hình chiếu
 • Quan hệ đằm thắm phụ thân cạnh của một tam giác. Bất đẳng thú giá
 • Tính hóa học phụ thân lối trung tuyến của tam giác
 • Tính hóa học tia phân giác của một góc
 • Tính hóa học phụ thân lối phân giác của tam giác
 • Tính hóa học lối trung trực của một quãng thẳng
 • Tính hóa học phụ thân lối trung trực của tam giác
 • Tính hóa học phụ thân lối cao của tam giác
 • Ôn tập luyện chương III
 • Bài tập luyện ôn cuối năm

Bạn đang xem: giải toán 7 tập 2

Xem thêm: nguyên tử khối của photpho

 • Giải Toán Lớp 7
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7
 • Sách Giáo Khoa Toán lớp 7 tập luyện 1
 • Sách Giáo Viên Toán Lớp 7 Tập 1
 • Sách Giáo Viên Toán Lớp 7 Tập 2
 • Vở Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 1
 • Vở Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2