giải sách giáo khoa toán lớp 4

Với giải bài xích tập luyện Toán lớp 4 cụ thể được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán 4 Tập 1 & Tập 2 lịch trình sách mới nhất gom học viên đơn giản và dễ dàng coi và đối chiếu điều giải kể từ cơ biết phương pháp thực hiện bài xích tập luyện môn Toán 4 Kết nối trí thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều.

Giải Toán lớp 4 (cả 3 cỗ sách)

Bạn đang xem: giải sách giáo khoa toán lớp 4

Giải Toán lớp 4 – Kết nối tri thức

 • Giải Toán lớp 4 Tập 1
 • Chủ đề 1: Ôn tập luyện và xẻ sung
 • Bài 1: Ôn tập luyện những số cho tới 100 000
 • Bài 2: Ôn tập luyện những quy tắc tính nhập phạm vi 100 000
 • Bài 3: Số chẵn, số lẻ
 • Bài 4: Biểu thức chữ
 • Bài 5: Giải câu hỏi với thân phụ bước tính
 • Bài 6: Luyện tập luyện cộng đồng trang 21, 22
 • Bài 7: Đo góc, đơn vị chức năng đo góc
 • Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
 • Bài 9: Luyện tập luyện cộng đồng trang 31, 32
 • Bài 10: Số với sáu chữ số. Số 1 000 000
 • Bài 11: Hàng và lớp
 • Bài 12: Các số nhập phạm vi lớp triệu
 • Bài 13: Làm tròn trĩnh số cho tới hàng trăm ngàn nghìn
 • Bài 14: So sánh những số có tương đối nhiều chữ số
 • Bài 15: Làm thân quen với mặt hàng số tự động nhiên
 • Bài 16: Luyện tập luyện cộng đồng trang 52, 53, 54, 55
 • Bài 17: Yến, tạ, tấn
 • Bài 18: Đề-xi-mét vuông, mét vuông, mi-li-mét vuông
 • Bài 19: Giây, thế kỉ
 • Bài 20: Thực hành và thưởng thức dùng một số trong những đơn vị chức năng đo đại lượng
 • Bài 21: Luyện tập luyện cộng đồng trang 73, 74, 75
 • Bài 22: Phép với mọi số có tương đối nhiều chữ số
 • Bài 23: Phép trừ những số có tương đối nhiều chữ số
 • Bài 24: Tính hóa học gửi gắm hoán và phối kết hợp của quy tắc cộng
 • Bài 25: Tìm nhị số biết tổng và hiệu của nhị số đó
 • Bài 26: Luyện tập luyện chung
 • Bài 27: Hai đường thẳng liền mạch vuông góc
 • Bài 28: Thực hành vẽ hai tuyến phố trực tiếp vuông góc
 • Bài 29: Hai đường thẳng liền mạch tuy nhiên song
 • Bài 30: Thực hành vẽ hai tuyến phố trực tiếp tuy nhiên song
 • Bài 31: Hình bình hành, hình thoi
 • Bài 32: Luyện tập luyện cộng đồng trang 110, 111, 112, 113
 • Bài 33: Ôn tập luyện những số đi học triệu
 • Bài 34: Ôn tập luyện quy tắc nằm trong, quy tắc trừ
 • Bài 35: Ôn tập luyện hình học
 • Bài 36: Ôn tập luyện đo lường
 • Bài 37: Ôn tập luyện chương

...Đang update...

Xem thêm: cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại có nguồn gốc sâu xa từ

Giải Toán lớp 4 – Chân trời sáng sủa tạo

Xem thêm: ca(hco3)2

 • Bài 1: Ôn tập luyện những số cho tới 100 000
 • Bài 2: Ôn tập luyện quy tắc nằm trong, quy tắc trừ
 • Bài 3: Ôn tập luyện quy tắc nhân, quy tắc chia
 • Bài 4: Số chẵn, số lẻ
 • Bài 5: Em thực hiện được những gì trang 17, 18
 • Bài 6: Bài toán tương quan cho tới rút về đơn vị
 • Bài 7: Bài toán tương quan cho tới rút về đơn vị chức năng (tiếp theo)
 • Bài 8: Bài toán giải bởi vì thân phụ bước tính
 • Bài 9: Ôn tập luyện biểu thức số
 • Bài 10: Biểu thức với chứa chấp chữ
 • Bài 11: Biểu thức với chứa chấp chữ (tiếp theo)
 • Bài 12: Biểu thức với chứa chấp chữ (tiếp theo)
 • Bài 13: Tính hóa học gửi gắm hoán, đặc điểm phối kết hợp của quy tắc cộng
 • Bài 14: Tính hóa học gửi gắm hoán, đặc điểm phối kết hợp của quy tắc nhân
 • Bài 15: Em thực hiện được những gì trang 35, 36
 • Bài 16: Dãy số liệu
 • Bài 17: Biểu đồ gia dụng cột
 • Bài 18: Số thứ tự tái diễn của một sự kiện
 • Bài 19: Tìm số tầm cộng
 • Bài 20: Đề-xi-mét vuông
 • Bài 21: Mét vuông
 • Bài 22: Em thực hiện được những gì trang 52, 53
 • Bài 23: Thực hành và trải nghiệm
 • Bài 24: Các số với sáu chữ số - Hàng và lớp
 • Bài 25: Triệu - Lớp triệu
 • Bài 26: Đọc, viết lách những số đương nhiên nhập hệ thập phân
 • Bài 27: So sánh và xếp trật tự những số tự động nhiên
 • Bài 28: Dãy số tự động nhiên
 • Bài 29: Em thực hiện được những gì trang 67, 68
 • Bài 30: Đo góc - Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
 • Bài 31: Hai đường thẳng liền mạch vuông góc
 • Bài 32: Hai đường thẳng liền mạch tuy nhiên song
 • Bài 33: Em thực hiện được những gì trang 74, 75
 • Bài 34: Giây
 • Bài 35: Thế kỉ
 • Bài 36: Yến, tạ, tấn
 • Bài 37: Em thực hiện được những gì trang 82, 83
 • Bài 38: Ôn tập luyện học tập kì 1

...Đang update...

Giải Toán lớp 4 – Cánh diều

 • 1. Ôn tập luyện về số và quy tắc tính nhập phạm vi 100 000
 • 2. Ôn tập luyện về hình học tập và đo lường
 • 3. Ôn tập luyện về một số trong những nhân tố tổng hợp và xác suất
 • 4. Các số nhập phạm vi 1 000 000
 • 5. Các số nhập phạm vi 1 000 000 (tiếp theo)
 • 6. Các số có tương đối nhiều chữ số
 • 7. Các số có tương đối nhiều chữ số (tiếp theo)
 • 8. Luyện tập luyện trang 22
 • 9. So sánh những số có tương đối nhiều chữ số
 • 10. Làm tròn trĩnh số cho tới hàng trăm ngàn nghìn
 • 11. Luyện tập luyện trang 28, 29, 30
 • 12. Số đương nhiên. Dãy số tự động nhiên
 • 13. Viết số đương nhiên nhập hệ thập phân
 • 14. Yến, tạ, tấn
 • 15. Giây
 • 16. Thế kỉ
 • 17. Bài toán tương quan cho tới rút về đơn vị
 • 18. Luyện tập luyện trang 43
 • 19. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
 • 20. Đơn vị đo góc. Độ (°)
 • 21. Hai đường thẳng liền mạch vuông góc.Vẽ hai tuyến phố trực tiếp vuông góc
 • 22. Hai đường thẳng liền mạch tuy nhiên tuy nhiên. Vẽ hai tuyến phố trực tiếp tuy nhiên song
 • 23. Luyện tập luyện cộng đồng trang 57, 58
 • 24. Em ôn lại những gì đang được học tập trang 59, 60
 • 25. Em vui vẻ học tập toán trang 61, 62
 • 26. Phép nằm trong, quy tắc trừ
 • 27. Các đặc điểm của quy tắc cộng
 • 28. Tìm số tầm cộng
 • 29. Tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó
 • 30. Luyện tập luyện cộng đồng trang 74, 75
 • 31. Nhân với số với 1 chữ số
 • 32. Nhân với số với nhị chữ số
 • 33. Luyện tập luyện trang 80
 • 34. Các đặc điểm của quy tắc nhân
 • 35. Luyện tập luyện trang 83
 • 36. Nhân với 10, 100, 1 000,…
 • 37. Luyện tập luyện cộng đồng trang 86
 • 38. Chia cho tới số với 1 chữ số
 • 39. Chia cho tới 10, 100, 1 000,…
 • 40. Chia cho tới số với nhị chữ số
 • 41. Luyện tập luyện trang 93, 94
 • 42. Chia cho tới số với nhị chữ số (tiếp theo)
 • 43. Luyện tập luyện trang 97
 • 44. Thương với chữ số 0
 • 45. Luyện tập luyện trang 100, 101
 • 46. Luyện tập luyện cộng đồng trang 102, 103
 • 47. Ước lượng tính
 • 48. Luyện tập luyện trang 106, 107
 • 49. Biểu thức với chứa chấp chữ
 • 50. Em ôn lại những gì đang được học tập trang 111, 112
 • 51. Em học tập vui vẻ toán trang 113, 114, 115
 • 52. Ôn tập luyện cộng đồng trang 116, 117, 118

...Đang update...

 • Toán lớp 4 Tập 1
 • Chương 1: Số đương nhiên. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng
 • Toán lớp 4 trang 3, 4 Ôn tập luyện những số cho tới 100 000
 • Toán lớp 4 trang 4, 5 Ôn tập luyện những số cho tới 100 000 (tiếp theo)
 • Toán lớp 4 trang 5 Ôn tập luyện những số cho tới 100 000 (tiếp theo)
 • Toán lớp 4 trang 6 Biểu thức với có một chữ
 • Toán lớp 4 trang 7 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 8, 9, 10 Các số với sáu chữ số
 • Toán lớp 4 trang 10 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 11, 12 Hàng và lớp
 • Toán lớp 4 trang 12, 13 So sánh những số có tương đối nhiều chữ số
 • Toán lớp 4 trang 13, 14 Triệu và lớp triệu
 • Toán lớp 4 trang 15 Triệu và lớp triệu (tiếp theo)
 • Toán lớp 4 trang 16 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 17 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 19 Dãy số tự động nhiên
 • Toán lớp 4 trang trăng tròn Viết số đương nhiên nhập hệ thập phân
 • Toán lớp 4 trang 22 So sánh và xếp trật tự những số tự động nhiên
 • Toán lớp 4 trang 22 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 23 Yến, tạ, tấn
 • Toán lớp 4 trang 24 Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng
 • Toán lớp 4 trang 25 Giây, thế kỉ
 • Toán lớp 4 trang 26 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 27 Tìm số tầm cộng
 • Toán lớp 4 trang 28 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 29 Biểu đồ
 • Toán lớp 4 trang 31, 32 Biểu đồ gia dụng (tiếp theo)
 • Toán lớp 4 trang 33, 34 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 35, 36 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 4 trang 36, 37 Luyện tập luyện chung
 • Chương 2: Bốn quy tắc tính với những số đương nhiên. Hình học
 • Toán lớp 4 trang 39 Phép cộng
 • Toán lớp 4 trang 40 Phép trừ
 • Toán lớp 4 trang 40, 41 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 42 Biểu thức với chứa chấp nhị chữ
 • Toán lớp 4 trang 43 Tính hóa học gửi gắm hoán của quy tắc cộng
 • Toán lớp 4 trang 44 Biểu thức với chứa chấp thân phụ chữ
 • Toán lớp 4 trang 45 Tính hóa học phối kết hợp của quy tắc cộng
 • Toán lớp 4 trang 46 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 47 Tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó
 • Toán lớp 4 trang 48 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 48 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 4 trang 49 Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
 • Toán lớp 4 trang 50 Hai đường thẳng liền mạch vuông góc
 • Toán lớp 4 trang 51 Hai đường thẳng liền mạch tuy nhiên song
 • Toán lớp 4 trang 52, 53 Vẽ hai tuyến phố trực tiếp vuông góc
 • Toán lớp 4 trang 53, 54 Vẽ hai tuyến phố trực tiếp tuy nhiên song
 • Toán lớp 4 trang 54 Thực hành vẽ hình chữ nhật
 • Toán lớp 4 trang 55 Thực hành vẽ hình vuông
 • Toán lớp 4 trang 55, 56 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 56 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 4 trang 57 Nhân với số với 1 chữ số
 • Toán lớp 4 trang 58 Tính hóa học gửi gắm hoán của quy tắc nhân
 • Toán lớp 4 trang 59, 60 Nhân với 10, 100, 1000,... Chia cho tới 10, 100, 1000, ...
 • Toán lớp 4 trang 61 Tính hóa học phối kết hợp của quy tắc nhân
 • Toán lớp 4 trang 62 Nhân với số với tận nằm trong là chữ số 0
 • Toán lớp 4 trang 63, 64 Đề-xi-mét vuông
 • Toán lớp 4 trang 65 Mét vuông
 • Toán lớp 4 trang 66, 67 Nhân một số trong những đương nhiên với 1 tổng
 • Toán lớp 4 trang 67, 68 Nhân một số trong những với 1 hiệu
 • Toán lớp 4 trang 68 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 69 Nhân với số với nhị chữ số
 • Toán lớp 4 trang 69, 70 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 71 Giới thiệu nhân nhẩm số với nhị chữ số với 11
 • Toán lớp 4 trang 73 Nhân với số với thân phụ chữ số
 • Toán lớp 4 trang 73 Nhân với số với thân phụ chữ số (tiếp theo)
 • Toán lớp 4 trang 74 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 75 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 4 trang 76 Chia một tổng cho 1 số
 • Toán lớp 4 trang 77 Chia cho tới số với 1 chữ số
 • Toán lớp 4 trang 78 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 78, 79 Chia một số trong những cho 1 tích
 • Toán lớp 4 trang 79 Chia một tích cho 1 số
 • Toán lớp 4 trang 80 Chia nhị số với tận nằm trong là những chữ số 0
 • Toán lớp 4 trang 81 Chia cho tới số với nhị chữ số
 • Toán lớp 4 trang 82 Chia cho tới số với nhị chữ số (tiếp theo)
 • Toán lớp 4 trang 83 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 84 Chia cho tới số với nhị chữ số (tiếp theo)
 • Toán lớp 4 trang 84 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 85 Thương với chữ số 0
 • Toán lớp 4 trang 86 Chia cho tới số với thân phụ chữ số
 • Toán lớp 4 trang 87 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 88 Chia cho tới số với thân phụ chữ số (tiếp theo)
 • Toán lớp 4 trang 89 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 90 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 4 trang 91, 93 Luyện tập luyện chung
 • Toán 4 Tập 2
 • Chương 3: Dấu hiệu phân tách không còn cho tới 2, 5, 9, 3 - Giới thiệu Hình bình hành
 • Toán lớp 4 trang 95 Dấu hiệu phân tách không còn cho tới 2
 • Toán lớp 4 trang 96 Dấu hiệu phân tách không còn cho tới 5
 • Toán lớp 4 trang 96 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 97 Dấu hiệu phân tách không còn cho tới 9
 • Toán lớp 4 trang 98 Dấu hiệu phân tách không còn cho tới 3
 • Toán lớp 4 trang 98 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 99 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 4 trang 100 Ki-lô-mét vuông
 • Toán lớp 4 trang 100, 101 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 102, 103 Hình bình hành
 • Toán lớp 4 trang 104 Diện tích hình bình hành
 • Toán lớp 4 trang 104, 105 Luyện tập
 • Chương 4: Phân số - Các quy tắc tính với phân số - Giới thiệu Hình thoi
 • Toán lớp 4 trang 107 Phân số
 • Toán lớp 4 trang 108 Phân số và quy tắc phân tách số tự động nhiên
 • Toán lớp 4 trang 110 Phân số và quy tắc phân tách số đương nhiên (tiếp theo)
 • Toán lớp 4 trang 110, 111 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 112 Phân số bởi vì nhau
 • Toán lớp 4 trang 114 Rút gọn gàng phân số
 • Toán lớp 4 trang 114 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 116 Quy đồng hình mẫu số những phân số
 • Toán lớp 4 trang 116, 117 Quy đồng hình mẫu số những phân số (tiếp theo)
 • Toán lớp 4 trang 117, 118 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 118 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 4 trang 119 So sánh nhị phân số nằm trong hình mẫu số
 • Toán lớp 4 trang 120 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 122 So sánh nhị phân số không giống hình mẫu số
 • Toán lớp 4 trang 122 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 123 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 4 trang 123, 124 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 4 trang 124, 125 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 4 trang 126 Phép nằm trong phân số
 • Toán lớp 4 trang 127 Phép nằm trong phân số (tiếp theo)
 • Toán lớp 4 trang 128 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 128, 129 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 129 Phép trừ phân số
 • Toán lớp 4 trang 130 Phép trừ phân số (tiếp theo)
 • Toán lớp 4 trang 131 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 131, 132 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 4 trang 133 Phép nhân phân số
 • Toán lớp 4 trang 133 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 134 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 135 Tìm phân số của một số
 • Toán lớp 4 trang 136 Phép phân tách phân số
 • Toán lớp 4 trang 136 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 137 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 137, 138 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 4 trang 138 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 4 trang 138, 139 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 4 trang 139 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 4 trang 140, 141 Hình thoi
 • Toán lớp 4 trang 142, 143 Diện tích hình thoi
 • Toán lớp 4 trang 143, 144 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 144, 145 Luyện tập luyện chung
 • Chương 5: Tỉ số - Một số câu hỏi tương quan cho tới tỉ số - Tỉ lệ phiên bản đồ
 • Toán lớp 4 trang 147 Giới thiệu tỉ số
 • Toán lớp 4 trang 148 Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số đó
 • Toán lớp 4 trang 148 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 149 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 149 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 4 trang 151 Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ số của nhị số đó
 • Toán lớp 4 trang 151 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 151 Luyện tập
 • Toán lớp 4 trang 152 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 4 trang 153 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 4 trang 155 Tỉ lệ phiên bản đồ
 • Toán lớp 4 trang 157 Ứng dụng của tỉ trọng phiên bản đồ
 • Toán lớp 4 trang 158 Ứng dụng của tỉ trọng phiên bản đồ gia dụng (tiếp theo)
 • Toán lớp 4 trang 159 Thực hành
 • Toán lớp 4 trang 159 Thực hành (tiếp theo)
 • Chương 6: Ôn tập
 • Toán lớp 4 trang 160 Ôn tập luyện về số tự động nhiên
 • Toán lớp 4 trang 161 Ôn tập luyện về số đương nhiên (tiếp theo)
 • Toán lớp 4 trang 161, 162 Ôn tập luyện về số đương nhiên (tiếp theo)
 • Toán lớp 4 trang 162, 163 Ôn tập luyện về những quy tắc tính với số tự động nhiên
 • Toán lớp 4 trang 163 Ôn tập luyện về những quy tắc tính với số đương nhiên (tiếp theo)
 • Toán lớp 4 trang 164 Ôn tập luyện về những quy tắc tính với số đương nhiên (tiếp theo)
 • Toán lớp 4 trang 164, 165, 166 Ôn tập luyện về biểu đồ
 • Toán lớp 4 trang 166, 167 Ôn tập luyện về phân số
 • Toán lớp 4 trang 167, 168 Ôn tập luyện về những quy tắc tính với phân số
 • Toán lớp 4 trang 168, 169 Ôn tập luyện về những quy tắc tính với phân số (tiếp theo)
 • Toán lớp 4 trang 169 Ôn tập luyện về những quy tắc tính với phân số (tiếp theo)
 • Toán lớp 4 trang 170 Ôn tập luyện về những quy tắc tính với phân số (tiếp theo)
 • Toán lớp 4 trang 170, 171 Ôn tập luyện về đại lượng
 • Toán lớp 4 trang 171, 172 Ôn tập luyện về đại lượng (tiếp theo)
 • Toán lớp 4 trang 172, 173 Ôn tập luyện về đại lượng (tiếp theo)
 • Toán lớp 4 trang 173 Ôn tập luyện về hình học
 • Toán lớp 4 trang 174 Ôn tập luyện về hình học tập (tiếp theo)
 • Toán lớp 4 trang 175 Ôn tập luyện về dò xét số tầm cộng
 • Toán lớp 4 trang 175 Ôn tập luyện về dò xét nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó
 • Toán lớp 4 trang 176 Ôn tập luyện về dò xét nhị số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhị số đó
 • Toán lớp 4 trang 176, 177 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 4 trang 177 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 4 trang 178 Luyện tập luyện chung
 • Toán lớp 4 trang 179, 180 Luyện tập luyện chung