giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 8

HƯỚNG DẪN GIẢI: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH LỚP 8. 

Trong công tác toán lớp 8 phần số học: Chương Phương Trình vô cùng cần thiết. điều đặc biệt kiến thức và kỹ năng này còn tồn tại vô đề ganh đua đánh giá 1 tiết, đề ganh đua học tập kì lớp 8 và tương quan thẳng cho tới ganh đua 9 vô 10 nên học viên lớp 8 nên học tập thiệt cứng cáp chắn.Dưới phía trên, hệ thống dạy dỗ trực tuyến Vinastudy van ra mắt một vài ba ví dụ về những việc Giải việc bằng phương pháp lập phương trình. Hi vọng tư liệu tiếp tục hữu ích canh ty những em ôn luyện lại kiến thức và kỹ năng và tập luyện kĩ năng thực hiện bài bác. 

Bạn đang xem: giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 8

BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Bài 1 :

Một số bất ngờ đem nhì chữ số. Chữ số mặt hàng đơn vị chức năng cấp thân phụ phiên chữ số hàng trăm. Nếu ghi chép thêm thắt chữ số 2 xen thân thuộc nhì chữ số ấy thì được một vài mới nhất to hơn số lúc đầu 200 đơn vị chức năng. Tìm số lúc đầu ?

Bài 2 :

Một số bất ngờ đem nhì chữ số. Chữ số hàng trăm cấp nhì phiên chữ số mặt hàng đơn vị chức năng. Nếu tao thay đổi khu vực chữ số hàng trăm và mặt hàng đơn vị chức năng thì được số mới nhất xoàng số cũ 36 đơn vị chức năng. Tìm số ban đầu ?

Bài 3.

Một số bất ngờ đem nhì chữ số. Tổng chữ số hàng trăm và mặt hàng đơn vị chức năng là 16. Nếu ghi chép thêm thắt chữ số 0 xen thân thuộc nhì chữ số ấy thì được một vài mới nhất to hơn số lúc đầu 630 đơn vị chức năng.

Tìm số lúc đầu ?

Bài 4.

Hai giá bán sách đem 320 cuốn sách. Nếu gửi 40 cuốn kể từ giá bán loại nhất thanh lịch giá bán loại nhì thì số sách ở giá bán loại nhì tiếp tục ngay số sách ở giá bán loại nhất. Tính số sách khi đầu ở từng giá bán.

Bài 5.

Một cửa hàng ngày loại nhất bán tốt nhiều hơn thế ngày loại nhì 420kg gạo.Tính số gạo cửa hàng bán tốt trong thời gian ngày loại nhất biết nếu như ngày loại nhất bán tốt thêm thắt 120kg gạo thì số gạo bán tốt tiếp tục bán tốt cấp rưỡi ngày loại nhì.

Bài 6.

Tổng số dầu của nhì thùng A và B là 125 lít. Nếu lấy giảm bớt ở thùng dầu A lên đường 30 lít và thêm nữa thùng dầu B 10 lít thì số dầu thùng A bởi vì $\frac{3}{4}$số dầu thùng B. Tính số dầu khi đầu ở từng thùng.

Bài 7.

Giá sách loại nhất đem số sách bởi vì $\frac{3}{4}$ số sách của giá bán sách loại nhì. Nếu tao gửi 30 cuốn sách kể từ giá bán loại nhất thanh lịch giá bán loại nhì thì số sách vô giá bán loại nhất bởi vì $\frac{5}{9}$ số sách vô giá bán loại nhì. Hỏi cả nhì giá bán sách đem từng nào quyển sách ?

Bài 8.

Một quần thể vườn hình chữ nhật đem chu vi bởi vì 112 m. hiểu rằng nếu như tăng chiều rộng lớn lên tư phiên và chiều lâu năm lên thân phụ phiên thì quần thể vườn phát triển thành hình vuông vắn. Tính diện tích S của quần thể vườn lúc đầu.

Bài 9.

Một hình chữ nhật đem chu vi bởi vì 114 centimet. hiểu rằng nếu như tách chiều rộng lớn lên đường 5cm và tăng chiều lâu năm thêm thắt 8cm thì diện tích S quần thể vườn ko thay đổi. Tính diên tích hình chữ nhật.

Bài 10.

Một hình chữ nhật đem chiều lâu năm bởi vì $\frac{5}{4}$ chiều rộng lớn. Nếu tăng chiều lâu năm thêm thắt 3 centimet và tăng chiều rộng lớn thêm thắt 8 centimet thì hình chữ nhật phát triển thành hình vuông vắn. Tính diện tích S của hình chữ nhật lúc đầu ?

Bài 11.

Một miếng khu đất hình chữ nhật đem chu vi bởi vì 98m. Nếu tách chiều rộng lớn 5m và tăng chiều lâu năm 2m thì diện tích S tách 101 ${{m}^{2}}$. Tính diện tích S mảnh đất nền lúc đầu ?

Bài 12 :

Một quần thể vườn hình chữ nhật đem chu vi bởi vì 152 m. Nếu tăng chiều rộng lớn lên thân phụ phiên và tăng chiều lâu năm lên nhì phiên thì chu vi của quần thể vườn là 368m. Tính diện tích S của quần thể vườn lúc đầu.

Bài 13.

Một người lên đường xe hơi kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 35 km/h. Khi cho tới B người ê nghỉ ngơi 40 phút rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h. Tính quãng lối AB, biết thời hạn cả lên đường và về là 4 giờ 8 phút. 

Bài 14.

Một người lên đường xe hơi kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 40 km/h rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/h. Tính quãng lối AB, biết thời hạn lên đường kể từ A cho tới B thấp hơn thời hạn lên đường kể từ B về A là 10 phút.

Bài 15.

Một xe hơi lên đường kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 40 km/h. Trên quãng lối kể từ B về A, véc tơ vận tốc tức thời xe hơi gia tăng 10 km/h nên thời hạn về ngắn lại hơn nữa thời hạn lên đường là 36 phút. Tính quãng lối kể từ A cho tới B ?

Câu 16:

Một xe cộ xe hơi dự tính lên đường kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 48 km/h. Sau khi lên đường được một giờ thì xe cộ bị hỏng  nên tạm dừng sửa 15 phút. Do ê cho tới B chính giờ dự tính xe hơi nên tăng véc tơ vận tốc tức thời thêm thắt 6 km/h. Tính quãng lối AB ?

Câu 17:

Một xe hơi nên lên đường quãng lối AB lâu năm 60 km vô một thời hạn chắc chắn. Xe lên đường nửa đầu quãng lối với véc tơ vận tốc tức thời rộng lớn dự tính 10 km/h và lên đường nửa sau xoàng rộng lớn dự tính 6 km/h. hiểu xe hơi cho tới chính dự tính. Tính thời hạn dự tính lên đường quãng lối AB ?

Câu 18:

Một xe hơi dự tính lên đường kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 50km/h. Sau khi lên đường được $\frac{2}{3}$ quãng lối với véc tơ vận tốc tức thời ê, vì như thế lối khó khăn lên đường nên người tài xế nên tách véc tơ vận tốc tức thời từng giờ 10 km bên trên quãng lối sót lại. Do ê, người ê cho tới B chậm rì rì một phần hai tiếng đối với dự tính. Tính quãng lối AB ?

Bài 19 :

Một xe hơi lên đường kể từ thủ đô hà nội cho tới Đền Hùng với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h. Trên quãng lối kể từ thông thường Hùng về thủ đô hà nội, véc tơ vận tốc tức thời xe hơi gia tăng 10 km/h nên thời hạn về ngắn lại hơn nữa thời hạn lên đường là một phần hai tiếng. Tính quãng lối tử thủ đô hà nội cho tới Đền Hùng ?

Bài 20 :

Một người lên đường xe cộ máy dự tính kể từ A cho tới B vô thời hạn chắc chắn. Sau khi lên đường được nửa quãng lối với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h thì người ê lên đường tiếp nửa quãng lối sót lại với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/h vì thế cho tới B sớm rộng lớn dự tính 10 phút. Tính thời hạn dự tính lên đường quãng lối AB ?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1 :

Một số bất ngờ đem nhì chữ số. Chữ số mặt hàng đơn vị chức năng cấp thân phụ phiên chữ số hàng trăm. Nếu ghi chép thêm thắt chữ số 2 xen thân thuộc nhì chữ số ấy thì được một vài mới nhất to hơn số lúc đầu 200 đơn vị chức năng. Tìm số lúc đầu ?

Bài giải:

Gọi chữ số hàng trăm là: $x$ (với $x\in {{\mathbb{N}}^{*}};\,\,0<x<10$)

Chữ số mặt hàng đơn vị chức năng là: $3x$

Giá trị của số lúc đầu là: $x.10+3x=13x$

Nếu xen thân thuộc nhì số ấy thì được số mới nhất là: $100x+2.10+3x=103x+20$

Theo bài bác rời khỏi tao có: $103x+20=13x+200$

 $\Leftrightarrow x=2\,\,\,\text{(TM)}$

Vậy số lúc đầu là : 26

Bài 2 :

Một số bất ngờ đem nhì chữ số. Chữ số hàng trăm cấp nhì phiên chữ số mặt hàng đơn vị chức năng. Nếu tao thay đổi khu vực chữ số hàng trăm và mặt hàng đơn vị chức năng thì được số mới nhất xoàng số cũ 36 đơn vị chức năng. Tìm số ban đầu ?

Bài giải

Gọi chữ số mặt hàng đơn vị chức năng là: $x$ (với $x\in {{\mathbb{N}}^{*}};\,\,0<x<10$)

Chữ số hàng trăm là: $2x$

Giá trị của số lúc đầu là: $2x.10+x=21x$

Nếu tao thay đổi khu vực chữ số hàng trăm và mặt hàng đơn vị chức năng thì được số mới nhất là: $10x+2x=12x$

Theo bài bác rời khỏi tao có: $21x=12x+36$

$\Leftrightarrow x=4\,\,\,\text{(TM)}$

Vậy số lúc đầu là : 21.4 = 84

Bài 3.

Một số bất ngờ đem nhì chữ số. Tổng chữ số hàng trăm và mặt hàng đơn vị chức năng là 16. Nếu ghi chép thêm thắt chữ số 0 xen thân thuộc nhì chữ số ấy thì được một vài mới nhất to hơn số lúc đầu 630 đơn vị chức năng. Tìm số lúc đầu ?

Bài giải:

Gọi chữ số hàng trăm là: $x$ (với $x\in {{\mathbb{N}}^{*}};\,\,0<x<10$)

Chữ số mặt hàng đơn vị chức năng là: $16-x$

Giá trị của số lúc đầu là: $x.10+16-x=16+9x$

Nếu xen thân thuộc nhì số ấy thì được số mới nhất là: $100x+16-x=16+99x$

Theo bài bác rời khỏi tao có: $16+99x=16+9x+630$

 $\Leftrightarrow x=7\,\,\,\text{(TM)}$

Vậy số lúc đầu là : 16 + 9.7 = 79

Bài 4.

Hai giá bán sách đem 320 cuốn sách. Nếu gửi 40 cuốn kể từ giá bán loại nhất thanh lịch giá bán loại nhì thì số sách ở giá bán loại nhì tiếp tục ngay số sách ở giá bán loại nhất. Tính số sách khi đầu ở từng giá bán.

Bài giải :

Gọi số cuốn sách khi đầu ở giá bán loại nhất là : $x$ (cuốn) (với $x\in {{\mathbb{N}}^{*}},x<320$)

Số sách khi đầu ở giá bán loại nhì là : $320-x$ (cuốn)

Nếu gửi 40 cuốn kể từ giá bán loại nhất thanh lịch giá bán loại nhì thì số sách ở giá bán loại nhất lúc ê là : $x-40$ (cuốn)

Khi ê số sách ở giá bán loại nhì khi ê là : $320-x+40=360-x$ (cuốn)

Theo bài bác rời khỏi tao có : $x-40=360-x$

$\Leftrightarrow x=200$ (TM )

Vậy số sách khi đầu ở giá bán loại nhất là : 200 cuốn

Số sách khi đầu ở giá bán loại nhì là : 320 – 200 = 120 (cuốn)

Bài 5.

Một cửa hàng ngày loại nhất bán tốt nhiều hơn thế ngày loại nhì 420kg gạo.Tính số gạo cửa hàng bán tốt trong thời gian ngày loại nhất biết nếu như ngày loại nhất bán tốt thêm thắt 120kg gạo thì số gạo bán tốt tiếp tục bán tốt cấp rưỡi ngày loại nhì.

Bài giải

Gọi số gạo bán tốt trong thời gian ngày loại nhất là $x$ (kg) (với $x>0$)

Số gạo bán tốt trong thời gian ngày loại nhì là : $x-420$(kg)

Nếu ngày loại nhất bán tốt thêm thắt 120kg thì tiếp tục bán tốt số ki-lô-gam gạo là : $x+120$ (kg)

Theo đề bài bác tao có :$x+120=\frac{3}{2}\left( x-420 \right)$

$\Leftrightarrow x=1500$  (TM)

Vậy ngày loại nhất cửa hàng bán tốt 1500 kilogam gạo.

Bài 6.

Tổng số dầu của nhì thùng A và B là 125 lít. Nếu lấy giảm bớt ở thùng dầu A lên đường 30 lít và thêm nữa thùng dầu B 10 lít thì số dầu thùng A bởi vì $\frac{3}{4}$số dầu thùng B. Tính số dầu khi đầu ở từng thùng.

Bài giải

Gọi số dầu khi đầu ở thùng A là : $x$ (lít) (với $0<x<125$)

Số dầu khi đầu ở thùng B là : $125-x$ (lít)

Nếu lấy giảm bớt ở thùng dầu A lên đường 30 lít thì số dầu khi ê ở thùng A là : $x-30$ (lít)

Nếu thêm nữa thùng B 10 lít dầu thì số dầu khi ê ở thùng B là : $125-x+10=135-x$ (lít)

Theo bài bác rời khỏi tao có : $x-30=\frac{3}{4}\left( 135-x \right)$

$\Leftrightarrow \frac{7}{4}x=\frac{525}{4}$

$\Leftrightarrow x=75$ (TM)

Vậy số dầu khi đầu ở thùng A là : 75 lít

Số dầu khi đầu ở thùng B  là : 125 – 75 = 50 (lít)

Bài 7.

Giá sách loại nhất đem số sách bởi vì $\frac{3}{4}$ số sách của giá bán sách loại nhì. Nếu tao gửi 30 cuốn sách kể từ giá bán loại nhất thanh lịch giá bán loại nhì thì số sách vô giá bán loại nhất bởi vì $\frac{5}{9}$ số sách vô giá bán loại nhì. Hỏi cả nhì giá bán sách đem từng nào quyển sách ?

Bài giải

Gọi số cuốn sách khi đầu ở giá bán loại nhì là : $x$ (quyển sách) (với $x\in {{\mathbb{N}}^{*}}$)

Số sách khi đầu ở giá bán loại nhất là : $\frac{3}{4}x$ (quyển sách)

Nếu gửi 30 cuốn kể từ giá bán loại nhất thanh lịch giá bán loại nhì thì số sách ở giá bán loại nhất lúc ê là : $\frac{3}{4}x-30$ (quyển sách)

Khi ê số sách ở giá bán loại nhì là : $x+30$ (quyển sách)

Theo bài bác rời khỏi tao có : $\frac{3}{4}x-30=\frac{5}{9}\left( x+30 \right)$

$\Leftrightarrow \frac{7}{36}x=\frac{140}{3}$

$\Leftrightarrow x=240$

Vậy số sách khi đầu ở giá bán loại nhì là : 240 quyển sách

Số sách khi đầu ở giá bán loại nhất là : $\frac{3}{4}.240=180$ (quyển sách)

Cả nhì giá bán sách đem số sách là : 240 + 180 = 240 + 180 = 420 (quyến sách)

Bài 8.

Một quần thể vườn hình chữ nhật đem chu vi bởi vì 112 m. hiểu rằng nếu như tăng chiều rộng lớn lên tư phiên và chiều lâu năm lên thân phụ phiên thì quần thể vườn phát triển thành hình vuông vắn. Tính diện tích S của quần thể vườn lúc đầu.

Bài giải :

Nửa chu vi hình chữ nhật lúc đầu là : 112 : 2 = 56 (m)

Gọi chiều rộng lớn hình chữ nhật lúc đầu là : $x$ (m) $\left( 0<x<56 \right)$

Chiều lâu năm hình chữ nhật lúc đầu là : $56-x$ (m)

Nếu tăng chiều rộng lớn lên 4 phiên thì chiều rộng lớn khi ê là : $4x$ (m)

Nếu tăng chiều lâu năm lên 3 phiên thì chiều lâu năm khi ê là :$3\left( 56-x \right)=168-3x$ (m)

Khu vườn khi sau phát triển thành hình vuông vắn nên :

$4x=168-3x$

$\Leftrightarrow 7x=168$

$\Leftrightarrow x=24$ (TM)

Vậy chiều rộng lớn hình chữ nhật lúc đầu là 24 (m)

Chiều lâu năm hình chữ nhật lúc đầu là : 56 – 24 = 32 (m)

Diện tích quần thể vườn hình chữ nhật lúc đầu là :$24.32=768\,\,({{m}^{2}})$

Bài 9.

Một hình chữ nhật đem chu vi bởi vì 114 centimet. hiểu rằng nếu như tách chiều rộng lớn lên đường 5cm và tăng chiều lâu năm thêm thắt 8cm thì diện tích S quần thể vườn ko thay đổi. Tính diên tích hình chữ nhật.

Bài giải

Nửa chu vi hình chữ nhật là : 114 : 2 = 57 (cm)

Gọi chiều rộng lớn của hình chữ nhật khi đầu là: $x$ (cm) (với $0<x<57$)

Chiều lâu năm của hình chữ nhật khi đầu là: $57-x$ (cm)

Diện tích hình chữ nhật khi đầu là: $x\left( 57-x \right)=57x-{{x}^{2}}\,\,\left( c{{m}^{2}} \right)$

Nếu tách chiều rộng lớn lên đường 5cm thì chiều rộng lớn hình chữ nhật khi ê là: $x-5$ (cm)

Nếu tăng chiều lâu năm thêm thắt 8cm thì chiều hình chữ nhật khi ê là: $57-x+8=65-x$ (cm)

Diện tích hình chữ nhật khi thay cho thay đổi là: $\left( x-5 \right)\left( 65-x \right)=-{{x}^{2}}+70x-325$ $\left( c{{m}^{2}} \right)$

Theo bài bác rời khỏi tao có: $57x-{{x}^{2}}=-{{x}^{2}}+70x-325$

$\Leftrightarrow 13x=325$

$\Leftrightarrow x=25\,$(TM)

Chiều lâu năm của hình chữ nhật khi đầu là: 57 – 25 = 32 (cm)

Vậy diện tích S của hình chữ nhật là:  25. 32 = 800 $\left( c{{m}^{2}} \right)$

Bài 10.

Một hình chữ nhật đem chiều lâu năm bởi vì $\frac{5}{4}$ chiều rộng lớn. Nếu tăng chiều lâu năm thêm thắt 3 centimet và tăng chiều rộng lớn thêm thắt 8 centimet thì hình chữ nhật phát triển thành hình vuông vắn. Tính diện tích S của hình chữ nhật lúc đầu ?

Bài giải

Gọi chiều rộng lớn của hình chữ nhật khi đầu là: $x$ (cm) (với $x>0$ )

Chiều lâu năm của hình chữ nhật khi đầu là: $\frac{5}{4}x$ (cm)

Xem thêm: i regret not booking the seats in advance

Nếu tăng chiều lâu năm thêm thắt 3cm thì chiều hình chữ nhật khi ê là: $\frac{5}{4}x+3$ (cm)

Nếu tăng chiều rộng lớn thêm thắt 8cm thì chiều rộng lớn hình chữ nhật khi ê là: $x+8$ (cm)

Theo bài bác rời khỏi tao có: $\frac{5}{4}x+3=x+8$

$\Leftrightarrow \frac{1}{4}x=5$

$\Leftrightarrow x=20$(TM)

Vậy chiểu rộng lớn hình chữ nhật lúc đầu là 20cm.

Chiều lâu năm hình chữ nhật lúc đầu là: $\frac{5}{4}.20=25$cm

Diện tích hình chữ nhật lúc đầu là: trăng tròn.25 = 500$c{{m}^{2}}$

Bài 11.

Một miếng khu đất hình chữ nhật đem chu vi bởi vì 98m. Nếu tách chiều rộng lớn 5m và tăng chiều lâu năm 2m thì diện tích S tách 101 ${{m}^{2}}$. Tính diện tích S mảnh đất nền lúc đầu ?

Bài giải:

Tổng chiều lâu năm và chiều rộng lớn của miếng khu đất hình chữ nhật là: 98 : 2 = 49 (m)

Gọi chiều rộng lớn của miếng khu đất hình chữ nhật lúc đầu là: $x$ (m) (với $0<x<49$)

Chiều lâu năm của miếng khu đất hình chữ nhật lúc đầu là: $49-x$ (m)

Diện tích miếng khu đất hình chữ nhật lúc đầu là: $\left( 49-x \right)x\,\,\,\left( {{m}^{2}} \right)$

Nếu tách chiều rộng lớn 5m thì chiều rộng lớn khi ê là: $x-5$ (m)

Nếu tăng chiều lâu năm 2m thì chiều lâu năm khi ê là: $\left( 49-x \right)+2=51-x$ (m)

Diện tích miếng khu đất hình chữ nhật khi thay cho thay đổi là: $\left( x-5 \right)\left( 51-x \right)\,\,\,\left( {{m}^{2}} \right)$

Theo bài bác rời khỏi tao có: $\left( 49-x \right)x-101=\left( 51-x \right)\left( x-5 \right)$

$\Leftrightarrow 49x-{{x}^{2}}-101=56x-{{x}^{2}}-255$

$\Leftrightarrow 7x=154$

$\Leftrightarrow x=22\,\,\,\text{(TM)}$

Vậy chiều rộng lớn của miếng khu đất hình chữ nhật là : 22m

Chiều lâu năm của miếng khu đất hình chữ nhật là : 49 – 22 = 27 (m)

Diện tích miếng khu đất hình chữ nhật là : 22.27 = 594 ${{m}^{2}}$

Bài 12 :

Một quần thể vườn hình chữ nhật đem chu vi bởi vì 152 m. Nếu tăng chiều rộng lớn lên thân phụ phiên và tăng chiều lâu năm lên nhì phiên thì chu vi của quần thể vườn là 368m. Tính diện tích S của quần thể vườn lúc đầu.

Bài giải

Nửa chu vi hình chữ nhật lúc đầu là : 152 : 2 = 76 (m)

Gọi chiều rộng lớn hình chữ nhật lúc đầu là : $x$ (m)

Chiều lâu năm hình chữ nhật lúc đầu là : $76-x$ (m)

Nếu tăng chiều rộng lớn lên 3 phiên thì chiều rộng lớn khi ê là : $3x$ (m)

Nếu tăng chiều lâu năm lên gấp đôi thì chiều lâu năm khi ê là :$2\left( 76-x \right)=152-2x$ (m)

Chu vi quần thể vườn khi sau là 368m nên :

$\left( 3x+152-2x \right).2=368$

$\Leftrightarrow x+152=184$

$\Leftrightarrow x=32$ (TM)

Vậy chiều rộng lớn hình chữ nhật lúc đầu là 32 (m)

Chiều lâu năm hình chữ nhật lúc đầu là : 76 – 32 = 44 (m)

Diện tích hình chữ nhật lúc đầu là : 44.32 = 1408 ${{m}^{2}}$

Bài 13.

Một người lên đường xe hơi kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 35 km/h. Khi cho tới B người ê nghỉ ngơi 40 phút rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h. Tính quãng lối AB, biết thời hạn cả lên đường và về là 4 giờ 8 phút. 
Bài giải

Đổi : 4 giờ 8 phút = $\frac{62}{15}$ giờ ; 40 phút = $\frac{2}{3}$ giờ

Gọi quãng lối AB là $x$ (km) ($x>0$ )

Thời lừa lọc xe hơi lên đường kể từ A cho tới B là : $\frac{x}{35}$ (giờ)

Thời lừa lọc xe hơi lên đường kể từ B cho tới A là : $\frac{x}{30}$ (giờ)

Tổng thời hạn cả lên đường lộn về (không kể thời hạn nghỉ ngơi là :$\frac{62}{15}-\frac{2}{3}=\frac{52}{15}$ (giờ)

Theo bài bác rời khỏi, tao đem phương trình :

$\frac{x}{35}+\frac{x}{30}=\frac{52}{15}$

$\Leftrightarrow \frac{13x}{210}=\frac{52}{15}$

$\Leftrightarrow x=56$ (thỏa mãn)

Vậy quãng lối AB là 56 km.

Bài 14.

Một người lên đường xe hơi kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 40 km/h rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/h. Tính quãng lối AB, biết thời hạn lên đường kể từ A cho tới B thấp hơn thời hạn lên đường kể từ B về A là 10 phút.

Bài giải

Đổi : 10 phút = $\frac{1}{6}$ giờ

Gọi quãng lối AB là $x$ (km) ($x>0$ )

Thời lừa lọc xe hơi lên đường kể từ A cho tới B là : $\frac{x}{40}$ (giờ)

Thời lừa lọc xe hơi lên đường kể từ B cho tới A là : $\frac{x}{36}$ (giờ)

Theo bài bác rời khỏi, tao đem phương trình :

$\frac{x}{36}-\frac{x}{40}=\frac{1}{6}$

$\Leftrightarrow \frac{x}{360}=\frac{1}{6}$

$\Leftrightarrow x=60$ (thỏa mãn)

Vậy quãng lối AB là 60 km.

Bài 15.

Một xe hơi lên đường kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 40 km/h. Trên quãng lối kể từ B về A, véc tơ vận tốc tức thời xe hơi gia tăng 10 km/h nên thời hạn về ngắn lại hơn nữa thời hạn lên đường là 36 phút. Tính quãng lối kể từ A cho tới B ?

Bài giải

Đổi : 36 phút = $\frac{3}{5}$ giờ

Gọi quãng lối AB là $x$ (km) ($x>0$ )

Thời lừa lọc xe hơi lên đường kể từ A cho tới B là : $\frac{x}{40}$ (giờ)

Vận tốc xe hơi lên đường kể từ B về A là : 40 + 10 = 50 (km/h)

Thời lừa lọc xe hơi lên đường kể từ B cho tới A là : $\frac{x}{50}$ (giờ)

Theo bài bác rời khỏi, tao đem phương trình :

$\frac{x}{40}-\frac{x}{50}=\frac{3}{5}$

$\Leftrightarrow \frac{x}{200}=\frac{3}{5}$

$\Leftrightarrow x=120$ (thỏa mãn)

Vậy quãng lối AB là 120 km.

Câu 16:

Một xe cộ xe hơi dự tính lên đường kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 48 km/h. Sau khi lên đường được một giờ thì xe cộ bị hỏng  nên tạm dừng sửa 15 phút. Do ê cho tới B chính giờ dự tính xe hơi nên tăng véc tơ vận tốc tức thời thêm thắt 6 km/h. Tính quãng lối AB ?

Bài giải:

Đổi: 15 phút = $\frac{1}{4}$ giờ

Gọi thời hạn xe hơi dự tính lên đường kể từ A cho tới B là: x (giờ) (x > 0)

Quãng lối xe hơi lên đường được trong một giờ đầu là: 48. 1 = 48 (km)

Ô tô nên tăng véc tơ vận tốc tức thời thêm thắt 6 km/h nên véc tơ vận tốc tức thời mới nhất của xe hơi là:

48 + 6 = 54 (km/h)

Thời lừa lọc xe hơi lên đường với véc tơ vận tốc tức thời 54 km/h là:

x – 1 - $\frac{1}{4}$= x - $\frac{5}{4}$ (giờ)

Theo bài bác rời khỏi tao đem phương trình:

$48x=48+54\left( x-\frac{5}{4} \right)$

$\Leftrightarrow$ 48x = 48 + 54x - $\frac{135}{2}$

$\Leftrightarrow$$-6x=-\frac{39}{2}$ 

$\Leftrightarrow x=\frac{13}{4}$

Vậy quãng lối AB là: $\frac{13}{4}.48=156$ (km)

Câu 17:

Một xe hơi nên lên đường quãng lối AB lâu năm 60 km vô một thời hạn chắc chắn. Xe lên đường nửa đầu quãng lối với véc tơ vận tốc tức thời rộng lớn dự tính 10 km/h và lên đường nửa sau xoàng rộng lớn dự tính 6 km/h. hiểu xe hơi cho tới chính dự tính. Tính thời hạn dự tính lên đường quãng lối AB ?

Bài giải:

Gọi véc tơ vận tốc tức thời xe hơi dự tính lên đường quãng lối AB là: x (km/h) (x > 6)

Xe lên đường nửa quãng lối đầu với véc tơ vận tốc tức thời là: x + 10 (km/h)

Xe lên đường nửa quãng lối sau với véc tơ vận tốc tức thời là: x – 6 (km/h)

Theo bài bác rời khỏi tao có:

$\frac{60}{x}=\frac{30}{x+10}+\frac{30}{x-6}$

$\Leftrightarrow \frac{60(x+10)(x-6)}{x(x+10)(x-6)}=\frac{30x(x-6)}{(x+10)x(x-6)}+\frac{30x(x+10)}{(x-6)x(x+10)}$

$\Rightarrow$ 60(x + 10)(x – 6) = 30x(x – 6) + 30x(x + 10)

$\Leftrightarrow$ 2(x + 10)(x – 6) = x(x – 6) + x(x + 10)

$\Leftrightarrow$$2{{x}^{2}}+8x-120={{x}^{2}}-6x+{{x}^{2}}+10x$ 

$\Leftrightarrow$ 4x = 120

$\Leftrightarrow$x = 30 (thỏa mãn)

Vậy thời hạn dự tính lên đường quãng lối AB là: 60 : 30 = 2 (giờ)

Câu 18:

Một xe hơi dự tính lên đường kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 50km/h. Sau khi lên đường được $\frac{2}{3}$ quãng lối với véc tơ vận tốc tức thời ê, vì như thế lối khó khăn lên đường nên người tài xế nên tách véc tơ vận tốc tức thời từng giờ 10 km bên trên quãng lối sót lại. Do ê, người ê cho tới B chậm rì rì một phần hai tiếng đối với dự tính. Tính quãng lối AB ?

Bài giải:

Đổi: một phần hai tiếng = $\frac{1}{2}$ giờ

Gọi quãng lối AB là: x (km) (x > 0)

Thời lừa lọc dự tính xe hơi lên đường là: $\frac{x}{50}$ (giờ)

Thời lừa lọc nhằm xe hơi lên đường $\frac{2}{3}$ quãng lối với véc tơ vận tốc tức thời 50 km/h là: $\frac{2x}{3.50}=\frac{x}{75}$ (giờ)

Thời lừa lọc nhằm xe hơi lên đường $\frac{1}{3}$ quãng lối sót lại với véc tơ vận tốc tức thời 40 km/h là: $\frac{x}{3.40}=\frac{x}{120}$ (giờ)

Theo bài bác rời khỏi tao đem phương trình:

$\frac{x}{50}=\frac{x}{75}+\frac{x}{120}-\frac{1}{2}$

$\Leftrightarrow \frac{x}{50}-\frac{x}{75}-\frac{x}{120}=-\frac{1}{2}$

$\Leftrightarrow x.\left( \frac{1}{50}-\frac{1}{75}-\frac{1}{120} \right)=-\frac{1}{2}$

$\Leftrightarrow -\frac{1}{600}x=-\frac{1}{2}$

$\Leftrightarrow$ x = 300 (thỏa mãn)

Vậy quãng lối AB lâu năm là: 300 km

Bài 19 :

Một xe hơi lên đường kể từ thủ đô hà nội cho tới Đền Hùng với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h. Trên quãng lối kể từ thông thường Hùng về thủ đô hà nội, véc tơ vận tốc tức thời xe hơi gia tăng 10 km/h nên thời hạn về ngắn lại hơn nữa thời hạn lên đường là một phần hai tiếng. Tính quãng lối tử thủ đô hà nội cho tới Đền Hùng ?

Bài giải :

Đổi : một phần hai tiếng = $\frac{1}{2}$ giờ

Gọi quãng lối kể từ thủ đô hà nội cho tới Đền Hùng là $x$ (km)   $\left( x>0 \right)$

Thời lừa lọc xe hơi lên đường kể từ thủ đô hà nội cho tới Đền Hùng là : $\frac{x}{30}$ (giờ)

Vận tốc xe hơi kể từ Đền Hùng về thủ đô hà nội là : $30+10=40$ (km/h)

Thời lừa lọc xe hơi kể từ Đền Hùng về thủ đô hà nội là : $\frac{x}{40}$ (giờ)

Theo bài bác rời khỏi, tao có :

$\frac{x}{30}-\frac{x}{40}=\frac{1}{2}$

$\Leftrightarrow \frac{x}{120}=\frac{1}{2}$

$\Leftrightarrow x=60$ (thỏa mãn)

Vậy quãng lối kể từ thủ đô hà nội cho tới Đền Hùng là 60 (km)

Bài 20 :

Một người lên đường xe cộ máy dự tính kể từ A cho tới B vô thời hạn chắc chắn. Sau khi lên đường được nửa quãng lối với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h thì người ê lên đường tiếp nửa quãng lối sót lại với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/h vì thế cho tới B sớm rộng lớn dự tính 10 phút. Tính thời hạn dự tính lên đường quãng lối AB ?

Bài giải :

Đổi 10 phút  = $\frac{1}{6}$ giờ

Gọi S là chừng lâu năm quãng lối AB (km, S>0)

Thời lừa lọc người ê lên đường nửa quãng lối đầu là: $\frac{S}{2.30}$ giờ

Thời lừa lọc người ê lên đường nửa quãng lối sau là: $\frac{S}{2.36}$ giờ

Tổng thời hạn người ê lên đường quãng lối là: $\frac{S}{2.30}+\frac{S}{2.36}$ giờ

Thời lừa lọc người ê dự tính lên đường không còn quãng lối ê là:

$\frac{S}{30}$ giờ

Khi ê tao đem phương trình:

$\frac{S}{2.30}+\frac{S}{2.36}=\frac{S}{30}-\frac{1}{6}$

$\Leftrightarrow S.\left( \frac{1}{60}+\frac{1}{72}-\frac{1}{30} \right)=-\frac{1}{6}$

$\Leftrightarrow S.\frac{-1}{360}=-\frac{1}{6}$

$S=60$ km

Xem thêm: toán lớp 4 trang 168

Thời lừa lọc người ê dự tính lên đường không còn quãng lối AB là  $60:30=2$ giờ

 Cộng đồng zalo giải đáo bài bác tập 

Các các bạn học viên nhập cuộc group zalo nhằm trao thay đổi trả lời bài bác luyện nhé 

Con sinh vào năm 2009 https://zalo.me/g/cieyke829
Con sinh năm 2010 https://zalo.me/g/seyfiw173
Con sinh vào năm 2011 https://zalo.me/g/jldjoj592
Con sinh năm 2012 https://zalo.me/g/ormbwj717
Con sinh vào năm 2013 https://zalo.me/g/lxfwgf190
Con sinh vào năm 2014 https://zalo.me/g/bmlfsd967
Con sinh vào năm 2015 https://zalo.me/g/klszcb046