giải bài tập toán lớp 4 tập 2

Câu 1, 2, 3, 4 trang 10 Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 4 tập luyện 2. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 10 bài bác 92 Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 4 tập luyện 2. 1. Viết số phù hợp nhập khu vực chấm:

1. Viết số phù hợp nhập khu vực chấm:

Bạn đang xem: giải bài tập toán lớp 4 tập 2

50m2       = ……..dm2              900dm2= ……..m2

2010m2   = ………..dm2         51 000 000m2= ………km2

10km2= ………..m2               2 000 000m2  = ……….. km2

2. Viết số phù hợp nhập dù trống không theo gót mẫu:

Số

m2

dm2

cm2

1 980 000dm2

19800

…………… 

90 000 000cm2

 

……………  

98 000 351 m2

 …………… 

 

 

3. Viết nhập dù trống:

Hình chữ nhật

(1)

(2)

(3)

Chiều dài

8km

8000m

13 000m

Chiều rộng

5km

6km

11 000m

Diện tích

 

 

 

4. Khoanh tròn trĩnh nhập trước câu vấn đáp đúng:

Một vùng đồi núi hình vuông vắn với cạnh vì chưng 5000m. Diện tích vùng đồi núi là

    A. trăng tròn 000m2                                        B. 25 000 m2

    B. 25 km2                                            D. 2 km25000m2 

Bài giải  

Xem thêm: Đầu năm có nên mua giày dép không hay phải kiêng

1.

50m2       = 5000dm2                        900dm2 = 9m2

2010m2   = 201 000dm2                51 000 000m2= 51 km2

10km2     = 10 000 000m2             2 000 000m2  = 2 km2

2. 

Số

m2

dm2

cm2

1 980 000dm2

19800

……………  

198 000 000

90 000 000cm2

9000

900 000

……………  

98 000 351 m2

 …………… 

9 800 035 100

980 003 510

3. 

Hình chữ nhật

(1)

(2)

(3)

Chiều dài

8km

8000m

13 000m

Chiều rộng

5km

6km

11 000m

Diện tích

40km

48km

143km2

4.

Chọn B. 25km2 

Xem thêm: fpt điểm chuẩn 2022