giai bai tap hoa 11


Tài liệu tổ hợp bên trên 100 dạng bài xích luyện Hóa học tập lớp 11 được những Giáo viên nhiều năm tay nghề biên soạn với tương đối đầy đủ cách thức giải, ví dụ minh họa và bên trên 5000 bài xích luyện trắc nghiệm tinh lọc kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên với điều giải sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện những dạng bài xích luyện Hóa lớp 11 kể từ cơ đạt điểm trên cao trong những bài xích thi đua môn Hóa học tập 11.

Các dạng bài xích luyện Hóa học tập 11 (chọn thanh lọc, với điều giải)

Để mua sắm trọn vẹn cỗ Chuyên đề, đề thi đua Hóa 11 năm 2023 phiên bản word với điều giải cụ thể, thích mắt, quý Thầy/Cô phấn khởi lòng truy vấn tailieugiaovien.com.vn

Bạn đang xem: giai bai tap hoa 11

Chuyên đề: Sự năng lượng điện li

Phương pháp giải những dạng bài xích luyện chương Sự năng lượng điện li

 • 12 dạng bài xích luyện về Sự năng lượng điện li vô đề thi đua Đại học tập (có điều giải)
 • Dạng 1: Bài luyện lý thuyết về sự việc năng lượng điện li, hóa học năng lượng điện li, viết lách phương trình năng lượng điện li
 • Dạng 2: Phương pháp bảo toàn năng lượng điện vô giải bài xích cộng sự năng lượng điện li
 • Dạng 3: Phương pháp tính pH
 • Dạng 4: Các dạng bài xích luyện về sự việc năng lượng điện li
 • Dạng 5: Dạng bài xích luyện Phản ứng trao thay đổi ion vô dung dịch
 • Dạng 6: Phản ứng thủy phân muối
 • Trắc nghiệm lý thuyết Chương 1 Sự năng lượng điện li với điều giải
 • Bài luyện viết lách phương trình năng lượng điện li và tính độ đậm đặc mol những ion vô hỗn hợp và cơ hội giải
 • Bài luyện vận dụng lăm le luật bảo toàn năng lượng điện và cơ hội giải
 • Cách xác lập pH của hỗn hợp axit, bazơ mạnh
 • Bài luyện trộn loãng, trộn lẫn những hóa học năng lượng điện li sẽ được pH lăm le trước và cơ hội giải
 • Cách xác lập pH của hỗn hợp sau trộn lẫn hoặc nhất
 • Các dạng toán viết lách phương trình ion thu gọn gàng và những đo lường tương quan hoặc nhất

Bài luyện trắc nghiệm

 • 100 câu trắc nghiệm Sự năng lượng điện li với điều giải (cơ phiên bản - phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Sự năng lượng điện li với điều giải (cơ phiên bản - phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Sự năng lượng điện li với điều giải (cơ phiên bản - phần 3)
 • 100 câu trắc nghiệm Sự năng lượng điện li với điều giải (nâng cao - phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Sự năng lượng điện li với điều giải (nâng cao - phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Sự năng lượng điện li với điều giải (nâng cao - phần 3)

Chuyên đề: Nhóm Nitơ, Photpho

Phương pháp giải những dạng bài xích luyện chương Nhóm Nitơ, Photpho

 • 8 dạng bài xích luyện về Nito, Photpho vô đề thi đua Đại học tập (có điều giải)
 • Dạng 1: Bài luyện về đặc điểm chất hóa học và cách thức pha trộn N2, NH3, HNO3, muối hạt nitrat
 • Dạng 2: Phương pháp nhận thấy những hóa học vô Nhóm Nitơ
 • Dạng 3: Viết và thăng bằng phương trình chất hóa học Nhóm Nitơ
 • Dạng 4: Các dạng bài xích luyện về Amoni
 • Dạng 5: Các dạng bài xích luyện về axit nitric
 • Dạng 6: Nhiệt phân muối hạt nitrat
 • Dạng 7: Bài luyện về axit phophoric
 • Dạng 8: Bài luyện về phân bón
 • Bài luyện về Muối Amoniac và Muối Amoni rất rất hoặc, với điều giải chi tiết
 • Bài luyện về Axit Photphoric và Muối Photphat rất rất hoặc, với điều giải chi tiết
 • Bài luyện về Axit Nitric (HNO3) và muối hạt Nitrat rất rất hoặc, với điều giải chi tiết
 • Bài luyện về Nitơ (N2) rất rất hoặc, với điều giải chi tiết
 • Bài luyện về Phân bón chất hóa học rất rất hoặc, với điều giải chi tiết
 • Bài luyện về Photpho (P) rất rất hoặc, với điều giải chi tiết
 • Trắc nghiệm lý thuyết Chương 2 Nitơ – photpho với điều giải
 • Bài luyện tổ hợp amoniac và cơ hội giải
 • Bài luyện sắt kẽm kim loại tính năng với HNO3 và cơ hội giải
 • Bài tập kết hóa học tính năng với HNO3 và cơ hội giải
 • Bài luyện xác lập hóa học khử, thành phầm khử và cơ hội giải
 • Bài luyện nhiệt độ phân muối hạt nitrat và cơ hội giải
 • Các dạng toán P2O5 tính năng với hỗn hợp kiềm và cơ hội giải

Bài luyện trắc nghiệm

 • 100 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho với điều giải (cơ phiên bản - phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho với điều giải (cơ phiên bản - phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho với điều giải (cơ phiên bản - phần 3)
 • 150 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho với điều giải (nâng cao - phần 1)
 • 150 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho với điều giải (nâng cao - phần 2)
 • 150 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho với điều giải (nâng cao - phần 3)
 • 150 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho với điều giải (nâng cao - phần 4)

Chuyên đề: Nhóm Cacbon, Silic

Phương pháp giải những dạng bài xích luyện chương Nhóm Cacbon, Silic

 • 5 dạng bài xích luyện về Cacbon, Silic vô đề thi đua Đại học tập (có điều giải)
 • Dạng 1: Bài luyện lý thuyết về đặc điểm chất hóa học của Cacbon, Silic
 • Dạng 2: Bài luyện CO2 tính năng với hỗn hợp kiềm
 • Dạng 3: Bài toán khử oxit sắt kẽm kim loại bởi vì C và CO
 • Dạng 4: Các dạng bài xích luyện về muối hạt Cacbonat
 • Dạng 5: Các dạng bài xích luyện về Silic và hợp ý chất
 • Bài luyện về Axit Cacbonic và Muối cacbonat rất rất hoặc, với điều giải chi tiết
 • Bài luyện về Cacbon monooxit (CO) rất rất hoặc, với điều giải chi tiết
 • Bài luyện về Cacbon (C) rất rất hoặc, với điều giải chi tiết
 • Bài luyện về CO2 rất rất hoặc, với điều giải chi tiết
 • Bài luyện về Silic (Si) và hợp ý hóa học của Silic rất rất hoặc, với điều giải chi tiết
 • Lý thuyết cacbon và hợp ý hóa học cacbon hoặc nhất
 • Lý thuyết Si và hợp ý hóa học của Si, công nghiệp silicat hoặc nhất
 • Các dạng Việc CO2 tính năng với hỗn hợp kiềm và cơ hội giải
 • Các dạng Việc khử oxit sắt kẽm kim loại bởi vì C, CO và cơ hội giải
 • Các dạng Việc mang đến H+ vô muối hạt cacbonat và ngược lại hoặc nhất

Bài luyện trắc nghiệm

 • 70 câu trắc nghiệm Cacbon, Silic với điều giải (cơ phiên bản - phần 1)
 • 70 câu trắc nghiệm Cacbon, Silic với điều giải (cơ phiên bản - phần 2)
 • 70 câu trắc nghiệm Cacbon, Silic với điều giải (nâng cao - phần 1)
 • 70 câu trắc nghiệm Cacbon, Silic với điều giải (nâng cao - phần 2)

Chuyên đề: Đại cương về chất hóa học hữu cơ

Phương pháp giải những dạng bài xích luyện chương Đại cương về chất hóa học hữu cơ

 • 2 dạng bài xích luyện Đại cương về chất hóa học cơ học vô đề thi đua Đại học tập (có điều giải)
 • Dạng 1: Bài luyện lý thuyết về hợp ý hóa học hữu cơ
 • Dạng 2: Dạng bài xích luyện gọi thương hiệu hợp ý hóa học hữu cơ
 • Dạng 3: Các viết lách đồng phân của hợp ý hóa học hữu cơ
 • Dạng 4: Xác lăm le công thức chất hóa học hợp ý hóa học hữu cơ
 • Dạng 5: Xác lăm le dung lượng yếu tắc vô hợp ý hóa học hữu cơ
 • Trắc nghiệm lý thuyết Chương 4 đại cương về chất hóa học cơ học với điều giải
 • Cách xác lập công thức phân tử hợp ý hóa học cơ học hoặc nhất

Chuyên đề: Hidrocacbon no

Phương pháp giải những dạng bài xích luyện chương Hidrocacbon no

 • 3 dạng bài xích luyện về Hidrocacbon no vô đề thi đua Đại học tập (có điều giải)
 • Dạng 1: Dạng bài xích luyện về đồng phân, gọi thương hiệu Ankan, Xicloankan
 • Dạng 2: Phản ứng halogen hóa Ankan
 • Dạng 3: Phản ứng lão hóa ankan
 • Dạng 4: Phản ứng đề hidro hóa và cracking ankan
 • Dạng 5: Các dạng bài xích luyện về Xicloankan

Bài luyện trắc nghiệm

 • 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no với điều giải (cơ phiên bản - phần 1)
 • 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no với điều giải (cơ phiên bản - phần 2)
 • 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no với điều giải (nâng cao - phần 1)
 • 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no với điều giải (nâng cao - phần 2)

Chuyên đề: Hidrocacbon ko no

Phương pháp giải những dạng bài xích luyện chương Hidrocacbon ko no

 • 4 dạng bài xích luyện về Hidrocacbon ko no vô đề thi đua Đại học tập (có điều giải)
 • Dạng 1: Bài luyện đặc điểm chất hóa học của Anken, Ankađien, Ankin
 • Dạng 2: Dạng bài xích luyện Đồng phân, danh pháp của Anken, Ankađien, Ankin
 • Dạng 3: Phản ứng nằm trong của Anken, Ankađien, Ankin
 • Dạng 4: Phản ứng nhóm cháy của Anken, Ankađien, Ankin
 • Dạng 5: Phản ứng lão hóa Anken, Ankađien, Ankin
 • Dạng 6: Phản ứng của Ankin với AgNO3 (Phản ứng thế hidro của Ank-1-in)

Bài luyện trắc nghiệm

 • 100 câu trắc nghiệm Hidrocacbon ko no với điều giải (cơ phiên bản - phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Hidrocacbon ko no với điều giải (cơ phiên bản - phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Hidrocacbon ko no với điều giải (cơ phiên bản - phần 3)
 • 100 câu trắc nghiệm Hidrocacbon ko no với điều giải (nâng cao - phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Hidrocacbon ko no với điều giải (nâng cao - phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Hidrocacbon ko no với điều giải (nâng cao - phần 3)

Chuyên đề: Hidrocacbon thơm tho, Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên

Phương pháp giải những dạng bài xích luyện chương Hidrocacbon thơm

 • 3 dạng bài xích luyện về Hidrocacbon thơm tho vô đề thi đua Đại học tập (có điều giải)
 • Dạng 1: Cách viết lách đồng phân, gọi thương hiệu Benzen và đồng đẳng
 • Dạng 2: Nhận biết, pha trộn Benzen và đồng đẳng
 • Dạng 3: Dạng bài xích luyện đặc điểm chất hóa học của Benzen và đồng đẳng
 • Dạng 4: Phản ứng thế của Benzen
 • Dạng 5: Phản ứng trùng khớp của Stiren
 • Dạng 6: Phản ứng lão hóa Benzen và đồng đẳng
 • Dạng 7: Nguồn hidrocacbon thiên nhiên

Bài luyện trắc nghiệm

 • 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon thơm tho - Nguồn Hidrocacbon vạn vật thiên nhiên với điều giải (cơ phiên bản - phần 1)
 • 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon thơm tho - Nguồn Hidrocacbon vạn vật thiên nhiên với điều giải (cơ phiên bản - phần 2)
 • 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon thơm tho - Nguồn Hidrocacbon vạn vật thiên nhiên với điều giải (nâng cao - phần 1)
 • 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon thơm tho - Nguồn Hidrocacbon vạn vật thiên nhiên với điều giải (nâng cao - phần 2)

Chuyên đề: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

Phương pháp giải những dạng bài xích luyện chương Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

Xem thêm: soạn sinh 9 bài 1

 • 2 dạng bài xích luyện Dẫn xuất halogen vô đề thi đua Đại học tập (có điều giải)
 • 6 dạng bài xích luyện về Ancol vô đề thi đua Đại học tập (có điều giải)
 • Dạng bài xích luyện về Phenol vô đề thi đua Đại học tập (có điều giải)
 • Dạng 1: Bài luyện lý thuyết về dẫn xuất halogen, ancol, phenol
 • Dạng 2: Cách viết lách đồng phân, gọi thương hiệu dẫn xuất halogen
 • Dạng 3: Cách viết lách đồng phân, gọi thương hiệu Ancol, Phenol
 • Dạng 4: Bài luyện về dẫn xuất halogen
 • Dạng 5: Ancol phản xạ với sắt kẽm kim loại kiềm
 • Dạng 6: Phenol phản xạ với sắt kẽm kim loại kiềm và hỗn hợp kiềm
 • Dạng 7: Phản ứng tách nước của Ancol
 • Dạng 8: Phản ứng lão hóa ancol
 • Dạng 9: Độ rượu - Điều chế, nhận thấy Ancol

Bài luyện trắc nghiệm

 • 125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol với điều giải (cơ phiên bản - phần 1)
 • 125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol với điều giải (cơ phiên bản - phần 2)
 • 125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol với điều giải (cơ phiên bản - phần 3)
 • 125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol với điều giải (cơ phiên bản - phần 4)
 • 125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol với điều giải (nâng cao - phần 1)
 • 125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol với điều giải (nâng cao - phần 2)
 • 125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol với điều giải (nâng cao - phần 3)
 • 125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol với điều giải (nâng cao - phần 4)

Chuyên đề: Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Phương pháp giải những dạng bài xích luyện chương Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

 • 5 dạng bài xích luyện Andehit, Xeton, Axit cacboxylic vô đề thi đua Đại học tập (có điều giải)
 • Dạng 1: Bài luyện về đặc điểm chất hóa học của Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic
 • Dạng 2: Đồng phân, gọi thương hiệu Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic
 • Dạng 3: Phản ứng tráng gương của Anđehit
 • Dạng 4: Bài luyện về phản xạ nằm trong H2 của Anđehit
 • Dạng 5: Phản ứng lão hóa ko trọn vẹn Anđehit
 • Dạng 6: Phản ứng lão hóa trọn vẹn Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic
 • Dạng 7: Dạng bài xích thói quen axit của axit cacboxylic
 • Dạng 8: Phản ứng este hóa
 • Dạng 9: Điều chế, nhận thấy Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Bài luyện trắc nghiệm

 • 100 câu trắc nghiệm Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic với điều giải (cơ phiên bản - phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic với điều giải (cơ phiên bản - phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic với điều giải (cơ phiên bản - phần 3)
 • 100 câu trắc nghiệm Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic với điều giải (nâng cao - phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic với điều giải (nâng cao - phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic với điều giải (nâng cao - phần 3)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài xích luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học