este nào sau đây tác dụng với dung dịch naoh thu được natri axetat

YOMEDIA

Bạn đang xem: este nào sau đây tác dụng với dung dịch naoh thu được natri axetat

 • Câu hỏi:

  Este này tại đây ứng dụng với hỗn hợp NaOH chiếm được natri axetat?

  • A. CH3COOC2H5     
  • B. C2H5COOCH3       
  • C. HCOOCH3         
  • D. HCOOC2H5

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: A

Mã câu hỏi: 103885

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 141

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Quỳ lần ko thay đổi màu sắc Khi mang đến vô hỗn hợp nào?
 • Công thức của axit oleic là?
 • Dung dịch này tại đây hòa tan được Al(OH)3?
 • Kim loại này tại đây ko tan được vô hỗn hợp HCl?
 • Kim loại này tại đây pha trộn vì chưng cách thức thủy luyện?
 • Crom ứng dụng với diêm sinh đun giá chiếm được thành phầm là gì?
 • Polisaccarit là hóa học này bên dưới đây?
 • Chất này tại đây được sử dụng khử chua khu đất vô công nghiệp?
 • Tơ tự tạo là?
 • Chất dễ dàng cháy vô khí biogas là?
 • Kim loại này tại đây tan nội địa ở ĐK thường?
 • Công thức của Fe (III) clorua là gì?
 • Thí nghiệm này tại đây với xẩy ra bào mòn năng lượng điện hóa học?
 • Cho m gam Fe ứng dụng không còn với hỗn hợp CuSO4 dư, chiếm được 19,2 gam Cu, độ quý hiếm của m là?
 • Đốt cháy trọn vẹn m gam Al vô khí O2 dư, chiếm được 10,2 gam Al2O3, độ quý hiếm của m là?
 • Xác quyết định tên thường gọi của X và Y?
 • Thí nghiệm này tại đây chiếm được muối bột Fe (III) sau thời điểm kết đốc phản ứng?
 • Phát biểu này về cacbon tại đây đúng?
 • Cặp hỗn hợp hóa học này tại đây phản xạ cùng nhau dẫn đến hóa học khí?
 • Cho 5,7 gam amino axit X ( công thức với dạng H2NCnH2nCOOH) ứng dụng không còn với hỗn hợp HCl dư, chiếm được 11,15 gam muối bột, xác lập số vẹn toàn tử hidro vô phân tử X là?
 • Este này tại đây ứng dụng với hỗn hợp NaOH chiếm được natri axetat?
 • Xác quyết định hóa học X biết mang đến X vô ống thử chứa chấp đá bọt rồi thêm thắt H2SO4 đặc, sinh rời khỏi HC làm mất đi màu sắc KMnO4?
 • Tính m Glucozo cần thiết dùng để làm chiếm được 21,6g kết tủa Khi mang đến ứng dụng với AgNO3/NH3?
 • Phát biểu này về metan tại đây đúng?
 • Dẫn 0,02 mol lếu láo thích hợp X (gồm tương đối nước và khí CO2) qua chuyện cacbon nung đỏ lòe, chiếm được 0,035 mol lếu láo thích hợp Y bao gồm CO, H2 và CO2, độ quý hiếm của m là?
 • Tính thể tích khí chiếm được Khi đun giá 0,1 mol C4H10?
 • Cho những tuyên bố sau, với tổng số từng nào tuyên bố đúng?
 • Cho sơ vật những phản xạ sau:a) X1 + H2O (đp hỗn hợp với màng ngăn) → X2 + X3↑ + H2↑b) X2 + X4 → BaCO3, Các hóa học X5, X6 thõa mãn sơ vật bên trên là?
 • Tính độ quý hiếm của a biết nhen cháy 17,16 gam triglixerit X thu được một,1 mol CO2 và H2O, mặt mày không giống mang đến 17,16g X ứng dụng với NaOH chiếm được a gam muối?
 • Sau Khi phản xạ kết đốc số thí nghiệm thu sát hoạch được kết tủa là?
 • Giá trị của a và m theo thứ tự là?
 • Xác quyết định phân tử khối của X4 vô sơ vật phản ứng?
 • Trong quy trình bảo vệ, một khuôn muối bột FeSO4.7H2O (có lượng m gam) bị lão hóa vì chưng oxi bầu không khí tạo nên trở nên lếu láo thích hợp X bao gồm những chât của Fe(II) và Fe(III). Hòa tan toàn cỗ X vô hỗn hợp loãng chứa chấp 0,025 mol H2SO4, chiếm được 100 ml hỗn hợp Y. Tiến hành nhì thực nghiệm với Y: Thí nghiệm 1: Cho lượng dư hỗn hợp BaCl2 vô đôi mươi ml hỗn hợp Y, chiếm được 2,33 gam kết tủa. Thí nghiệm 2: Thêm hỗn hợp H2SO4 (loãng, dư) vô đôi mươi ml hỗn hợp Y, chiếm được hỗn hợp Z. Nhỏ kể từ từ hỗn hợp KMnO4 0,1 M vô Z cho tới Khi phản xạ một vừa hai phải đầy đủ thì không còn 8,6 ml. Giá trị của m và Xác Suất số mol Fe(II) đã trở nên lão hóa vô bầu không khí theo thứ tự là?
 • Số tuyên bố trúng trong những thực nghiệm sau?
 • Phần trăm thể tích của khí với phân tử khối lớn số 1 vô Z là?
 • Cho m gam E bao gồm X và Y (có tỉ lệ thành phần mol ứng là 7:3) ứng dụng không còn với lượng dư hỗn hợp NaOH đun giá, chiếm được 0,17 mol etylamin và 15,09 gam lếu láo thích hợp muối bột. Phần trăm lượng của X vô E có mức giá trị sớm nhất với độ quý hiếm này sau đây?
 • Tính m muối bột chiếm được sau phản xạ Khi hòa tan m gam lếu láo thích hợp Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 vô HCl dư?
 • Phần trăm lượng của X vô E (hỗn thích hợp 2 este)?
 • Phần trăm lượng của este với vô phân tử khối nhỏ nhất vô X là?
 • Tổng số mol khí chiếm được ở cả nhì năng lượng điện cực kỳ (n) tùy thuộc vào thời hạn năng lượng điện phân (t) được tế bào mô tả như vật thị mặt mày ( cấp khúc bên trên điểm M, N). Giải sử hiệu suất năng lượng điện phân là 100%, bỏ dở sự cất cánh tương đối của nước?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: văn bản thuyết minh là gì