este nào sau đây tác dụng với dung dịch naoh thu được natri axetat

YOMEDIA

Mã câu hỏi: 103885

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: các chất điện li yếu

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Xem thêm: hành tinh gần mặt trời nhất

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Quỳ lần ko thay đổi màu sắc Khi mang đến vô hỗn hợp nào?
 • Công thức của axit oleic là?
 • Dung dịch này tại đây hòa tan được Al(OH)3?
 • Kim loại này tại đây ko tan được vô hỗn hợp HCl?
 • Kim loại này tại đây pha trộn vì chưng cách thức thủy luyện?
 • Crom ứng dụng với diêm sinh đun giá chiếm được thành phầm là gì?
 • Polisaccarit là hóa học này bên dưới đây?
 • Chất này tại đây được sử dụng khử chua khu đất vô công nghiệp?
 • Tơ tự tạo là?
 • Chất dễ dàng cháy vô khí biogas là?
 • Kim loại này tại đây tan nội địa ở ĐK thường?
 • Công thức của Fe (III) clorua là gì?
 • Thí nghiệm này tại đây với xẩy ra bào mòn năng lượng điện hóa học?
 • Cho m gam Fe ứng dụng không còn với hỗn hợp CuSO4 dư, chiếm được 19,2 gam Cu, độ quý hiếm của m là?
 • Đốt cháy trọn vẹn m gam Al vô khí O2 dư, chiếm được 10,2 gam Al2O3, độ quý hiếm của m là?
 • Xác quyết định tên thường gọi của X và Y?
 • Thí nghiệm này tại đây chiếm được muối bột Fe (III) sau thời điểm kết đốc phản ứng?
 • Phát biểu này về cacbon tại đây đúng?
 • Cặp hỗn hợp hóa học này tại đây phản xạ cùng nhau dẫn đến hóa học khí?
 • Cho 5,7 gam amino axit X ( công thức với dạng H2NCnH2nCOOH) ứng dụng không còn với hỗn hợp HCl dư, chiếm được 11,15 gam muối bột, xác lập số vẹn toàn tử hidro vô phân tử X là?
 • Este này tại đây ứng dụng với hỗn hợp NaOH chiếm được natri axetat?
 • Xác quyết định hóa học X biết mang đến X vô ống thử chứa chấp đá bọt rồi thêm thắt H2SO4 đặc, sinh rời khỏi HC làm mất đi màu sắc KMnO4?
 • Tính m Glucozo cần thiết dùng để làm chiếm được 21,6g kết tủa Khi mang đến ứng dụng với AgNO3/NH3?
 • Phát biểu này về metan tại đây đúng?
 • Dẫn 0,02 mol lếu láo thích hợp X (gồm tương đối nước và khí CO2) qua chuyện cacbon nung đỏ lòe, chiếm được 0,035 mol lếu láo thích hợp Y bao gồm CO, H2 và CO2, độ quý hiếm của m là?
 • Tính thể tích khí chiếm được Khi đun giá 0,1 mol C4H10?
 • Cho những tuyên bố sau, với tổng số từng nào tuyên bố đúng?
 • Cho sơ vật những phản xạ sau:a) X1 + H2O (đp hỗn hợp với màng ngăn) → X2 + X3↑ + H2↑b) X2 + X4 → BaCO3, Các hóa học X5, X6 thõa mãn sơ vật bên trên là?
 • Tính độ quý hiếm của a biết nhen cháy 17,16 gam triglixerit X thu được một,1 mol CO2 và H2O, mặt mày không giống mang đến 17,16g X ứng dụng với NaOH chiếm được a gam muối?
 • Sau Khi phản xạ kết đốc số thí nghiệm thu sát hoạch được kết tủa là?
 • Giá trị của a và m theo thứ tự là?
 • Xác quyết định phân tử khối của X4 vô sơ vật phản ứng?
 • Trong quy trình bảo vệ, một khuôn muối bột FeSO4.7H2O (có lượng m gam) bị lão hóa vì chưng oxi bầu không khí tạo nên trở nên lếu láo thích hợp X bao gồm những chât của Fe(II) và Fe(III). Hòa tan toàn cỗ X vô hỗn hợp loãng chứa chấp 0,025 mol H2SO4, chiếm được 100 ml hỗn hợp Y. Tiến hành nhì thực nghiệm với Y: Thí nghiệm 1: Cho lượng dư hỗn hợp BaCl2 vô đôi mươi ml hỗn hợp Y, chiếm được 2,33 gam kết tủa. Thí nghiệm 2: Thêm hỗn hợp H2SO4 (loãng, dư) vô đôi mươi ml hỗn hợp Y, chiếm được hỗn hợp Z. Nhỏ kể từ từ hỗn hợp KMnO4 0,1 M vô Z cho tới Khi phản xạ một vừa hai phải đầy đủ thì không còn 8,6 ml. Giá trị của m và Xác Suất số mol Fe(II) đã trở nên lão hóa vô bầu không khí theo thứ tự là?
 • Số tuyên bố trúng trong những thực nghiệm sau?
 • Phần trăm thể tích của khí với phân tử khối lớn số 1 vô Z là?
 • Cho m gam E bao gồm X và Y (có tỉ lệ thành phần mol ứng là 7:3) ứng dụng không còn với lượng dư hỗn hợp NaOH đun giá, chiếm được 0,17 mol etylamin và 15,09 gam lếu láo thích hợp muối bột. Phần trăm lượng của X vô E có mức giá trị sớm nhất với độ quý hiếm này sau đây?
 • Tính m muối bột chiếm được sau phản xạ Khi hòa tan m gam lếu láo thích hợp Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 vô HCl dư?
 • Phần trăm lượng của X vô E (hỗn thích hợp 2 este)?
 • Phần trăm lượng của este với vô phân tử khối nhỏ nhất vô X là?
 • Tổng số mol khí chiếm được ở cả nhì năng lượng điện cực kỳ (n) tùy thuộc vào thời hạn năng lượng điện phân (t) được tế bào mô tả như vật thị mặt mày ( cấp khúc bên trên điểm M, N). Giải sử hiệu suất năng lượng điện phân là 100%, bỏ dở sự cất cánh tương đối của nước?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA