đường trường sơn có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước của dân tộc ta

Bắt Đầu Thi Thử

Quảng cáo

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

- Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu giúp nước đàng Trường Sơn là tuyến giao thông vận tải quân sự chiến lược chủ yếu tăng viện mức độ người, tranh bị, thực phẩm, của cải…cho mặt trận, thêm phần to tát rộng lớn nhập thắng lợi của cách mệnh miền Nam.

- Đường Trường Sơn là hình tượng cho tới ý chí quyết thắng của dân tộc bản địa nước Việt Nam.

Xem thêm: in the sustainable agriculture farmers try

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

Bình luận hoặc Báo cáo
về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ta cởi đàng Trường Sơn nhằm mục tiêu mục tiêu gì?

Xem đáp án » 31/05/2020 941

Xem thêm: dấu hiệu nhận biết hình vuông

Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo thông tin tài khoản nhằm gửi comment

Bình luận