dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ

Câu hỏi:

22/03/2020 94,826

Chọn đáp án A

Bạn đang xem: dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ

- Dung dịch axit thực hiện quỳ tím đem thanh lịch red color.

⇒ Dung dịch HCl thực hiện quỳ tím đem đỏ

- Dung dịch K2SO4 và NaCl ko thực hiện quỳ tím chuyển màu sắc.

- Dung dịch KOH thực hiện quỳ tím đem thanh lịch greed color.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu này tại đây đúng vào lúc thưa về sự việc năng lượng điện li

A. Sự năng lượng điện li là sự việc hòa tan một hóa học vô nước trở nên dung dịch

B. Sự năng lượng điện li là sự việc phân li một hóa học bên dưới ứng dụng của loại năng lượng điện.

C. Sự năng lượng điện li là sự việc phân li một hóa học trở nên ion dương và ion âm Lúc hóa học bại liệt tan nội địa hoặc ở hiện trạng rét chảy

D. Sự năng lượng điện li thực ra là quy trình lão hóa - khử

Câu 2:

Dung dịch hóa học này tại đây (có nằm trong nồng độ) dẫn năng lượng điện chất lượng nhất

A. K2SO4

B. KOH

C. NaCl

D. KNO3

Câu 3:

Các hỗn hợp axit, bazơ, muối hạt dẫn năng lượng điện được là vì vô hỗn hợp của bọn chúng đem các 

A. ion trái ngược dấu

B. anion (ion âm).

Xem thêm: trắc nghiệm gdcd 12 bài 7

C. cation (ion dương).

D. chất

Câu 4:

Cho những muối hạt sau: NaHSO4, NaHCO3, Na2SO4, Fe(NO3)2. Số muối hạt nằm trong loại muối hạt axit là

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 5:

Các hỗn hợp NaCl, HCl, CH3COOH, H2SO4 đem nằm trong độ đậm đặc mol, hỗn hợp đem pH nhỏ nhất là

A. HCl

B. CH3COOH

C. NaCl

D. H2SO4

Câu 6:

Trong hỗn hợp axit nitric (bỏ qua chuyện sự phân li của H2O) đem những thành phần nào

A. H+, NO3-

B. H+, NO3-, H2O

C. H+, NO3-, HNO3

Xem thêm: nhìn về vốn văn hóa dân tộc

D. H+, NO3-, HNO3, H2O