định luật len xơ là hệ quả của định luật bảo toàn

Câu hỏi:

10/10/2019 87,305

C. tích điện.

Bạn đang xem: định luật len xơ là hệ quả của định luật bảo toàn

Đáp án chủ yếu xác

+ Định luật Lenxo là hệ trái ngược của lăm le luật bảo toàn tích điện.

         Đáp án C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dòng năng lượng điện chạm màn hình vô mạch kín sở hữu chiều

A. sao cho tới kể từ ngôi trường chạm màn hình sở hữu chiều ngăn chặn sự vươn lên là thiên kể từ thông ban sơ qua quýt mạch.

B. trọn vẹn tình cờ.

C. sao cho tới kể từ ngôi trường chạm màn hình luôn luôn nằm trong chiều với kể từ ngôi trường ngoài.

D. sao cho tới kể từ ngôi trường chạm màn hình luôn luôn trái hướng với kể từ ngôi trường ngoài.

Câu 2:

Suất năng lượng điện động tự động cảm của mạch năng lượng điện tỉ trọng với

A. kể từ thông cực to qua quýt mạch.

B. kể từ thông cực kỳ tè qua quýt mạch.

C. năng lượng điện trở của mạch.

D. vận tốc vươn lên là thiên độ mạnh loại năng lượng điện qua quýt mạch.

Câu 3:

Một diện tích S S đặt điều vô kể từ ngôi trường đều phải sở hữu chạm màn hình kể từ B, góc thân thiện vectơ chạm màn hình kể từ và vectơ pháp tuyến của mặt S là α. Từ trải qua diện tích S S được xem theo đuổi công thức:

A. Ф = BStanα.

B. Ф = BSsinα.

Xem thêm: i wonder if you could

C. Ф = BScosα.

D. Ф = BScotanα.

Câu 4:

Khi kể từ trải qua một khuông thừng dẫn sở hữu biểu thức ϕ = ϕ0cos(ωt +π2) thì vô khuông thừng xuấthiện một suất năng lượng điện động chạm màn hình sở hữu biểu thức e = E0cos(ωt +ϕ).  Biết Ф0, E0 và ω là những hằng số dương. Giá trị của j

A. -π2 rad

B. 0 rad

C. π2 rad

D. π rad

Câu 5:

Theo lăm le luật Lenxo, loại năng lượng điện cảm ứng

A. sở hữu chiều sao cho tới kể từ ngôi trường của chính nó ngăn chặn nguyên vẹn nhân thực hiện mạch năng lượng điện vận động.

B. xuất hiện nay khi vô quy trình mạch kín vận động luôn luôn sở hữu bộ phận véc tơ vận tốc tức thời vuông góc với lối mức độ kể từ.

C. xuất hiện nay vô quy trình mạch kín vận động luôn luôn sở hữu bộ phận véc tơ vận tốc tức thời tuy nhiên song với lối mức độ kể từ.

D. sở hữu chiều sao cho tới kể từ ngôi trường của chính nó ngăn chặn nguyên vẹn nhân sinh đi ra nó.

Câu 6:

Muốn thực hiện hạn chế tổn hao bởi lan nhiệt độ của loại năng lượng điện Fuco tạo ra bên trên khối sắt kẽm kim loại, người tớ thường:

A. phân tách khối sắt kẽm kim loại trở nên nhiều lá sắt kẽm kim loại mỏng tanh ghép cơ hội năng lượng điện cùng nhau.

B. đấm phủ lên khối sắt kẽm kim loại một tờ đấm cơ hội năng lượng điện.

C. đúc khối sắt kẽm kim loại không tồn tại phần trống rỗng bên phía trong.

Xem thêm: we should participate in the movements

D. tăng mức độ dẫn năng lượng điện cho tới khối sắt kẽm kim loại.