diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

Trong nội dung bài viết này, Viện huấn luyện và đào tạo Vinacontrol tiếp tục chỉ dẫn các bạn công thức tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật. Qua tê liệt, chỉ dẫn các bạn giải những dạng bài bác tập dượt tương quan.

1. Diện tích xunh xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật

a. Định nghĩa

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích S tứ mặt mày mặt của hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

b. Công thức tính

Để tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tao triển khai lấy chu vi mặt mày lòng nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo).

Sxq = (a + b) × 2 × h

Với:

 • a là chiều dài
 • b là chiều rộng
 • h là chiều cao

Cong-thuc-tinh-dien-tich-xung-quanh-hinh-hop-chu-nhat

Công thức tính diện tích S xunh quanh

Chứng minh công thức:

Hình hộp chữ nhật với chiều nhiều năm a, chiều rộng lớn b, độ cao h. Có diện tích S xung xung quanh là tổng diện tích S 4 mặt mày mặt mày. Ta có:

Sxq = a x h x 2 + b x h x 2 = (a + b) x 2 x h

2. Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

a. Định nghĩa

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng của diện tích S xung xung quanh và diện tích S nhị lòng.

b. Công thức tính

Để tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật tao lấy diện tích S xung xung quanh cùng theo với diện tích S nhị lòng.

Stp = Sxq + Sđáy × 2 = (a + b) x 2 x h + 2 x a x b

Với:

 • a là chiều dài
 • b là chiều rộng
 • h là chiều cao

Cong-thuc-tinh-dien-tich-xung-quanh-hinh-hop-chu-nhat

Công thức tính diện tích S toàn phần

✍ Xem thêm: Tổng hợp công thức tính thể tích những hình khối

3. Lưu ý khi thực hiện bài bác thói quen diện tích

Trong những bài bác tập dượt, hoặc bài bác đánh giá có không ít Việc tính diện tích S được gài cắm, tạo ra nhiễu cho tới học viên và sỹ tử. Do tê liệt khi thực hiện bài bác bạn phải hiểu kỹ đề và cảnh báo những điểm sau:

 • Khi đề bài bác chừng nhiều năm những cạnh với đơn vị chức năng không giống nhau, thì bước thứ nhất cần thiết quy thay đổi về nằm trong một đơn vị đo chừng nhiều năm.
 • Đối với bài bác đối chiếu diện tích S những hình, cũng cần được cảnh báo về đơn vị đo diện tích của những hình. Nếu bọn chúng không giống nhau, hãy quy thay đổi về và một đơn vị chức năng đo rồi mới nhất tổ chức đối chiếu.
 • Thực hiện tại đánh giá thành phẩm tối thiểu 2.

4. Các dạng bài bác tập dượt thông thường gặp gỡ và chỉ dẫn giải

Dạng 1: Tính diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp: kề dụng công thức tính diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần.

Ví dụ: Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 5cm, chiều rộng lớn 7cm và độ cao 3cm.

Bài giải

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tê liệt là:

Sxq = (5 + 7) x 2 × 3 = 78 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật tê liệt là:

Stp = Sxq + Smd x 2 = 78 + (5 x 7) × 2 = 148(cm2)

Đáp số: Diện tích xung quanh: 78cm2 | Diện tích toàn phần: 148cm2


Dạng 2: lõi diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần, mò mẫm chu vi lòng hoặc độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp:

*) Từ công thức Sxq = (a + b) x 2 x h:

 • Tìm độ cao theo dõi công thức:  h = Sxq : [(a + b) x 2] = Sxq: (a + b) : 2;
 • Tìm tổng chu vi lòng theo dõi công thức: (a + b) x 2 = Sxq : h.

*) Nếu biết diện tích S toàn phần tao cũng thay cho vô công thức nhằm mò mẫm những đại lượng chưa chắc chắn.

Ví dụ. Cho hình vỏ hộp chữ nhật với diện tích S xung xung quanh là 217,5m2 và nửa chu vi mặt mày lòng vày 14,5m. Tính độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật tê liệt.

Bài giải

Chu vi mặt mày lòng của hình vỏ hộp chữ nhật tê liệt là:

14,5 × 2 = 29 (m)

Chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật tê liệt là:

217,5 : 29 = 7,5 (m)

Đáp số: 7,5m

Xem thêm: nông nghiệp hiểu theo nghĩa rộng gồm


Dạng 3: Toán với tiếng văn (thường là mò mẫm diện tích S vỏ hộp, căn chống, thụi tường …)

Phương pháp: Cần xác lập coi diện tích S cần thiết mò mẫm là diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần rồi vận dụng quy tắc tính diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần.

Ví dụ. Một căn chống hình trạng vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 7m, chiều rộng lớn 50dm, độ cao 4m. Người tao mong muốn quét tước vôi những tường ngăn xung xung quanh và trần của căn chống tê liệt. Hỏi diện tích S cần thiết quét tước vôi là từng nào mét vuông, biết tổng diện tích S những cửa ngõ vày 12m2 (biết rằng chỉ quét tước vôi phía bên trong phòng)?

Bài giải

Đổi 48dm = 4,8m

Diện tích xung xung quanh của căn chống tê liệt là:

(6 + 4,8) × 2 × 4 = 86,4 (m2)

Diện tích trần của căn chống tê liệt là:

6 × 4,8 = 28,8 (m2)

Diện tích cần thiết quét tước vôi là:

86,4 + 28,8 – 12 = 103,2 (m2)

Đáp số: 103,2m2

5. Bài tập dượt áp dụng thực hiện bên trên nhà

Câu 1:

Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có:

a) Chiều nhiều năm 25 centimet, chiều rộng lớn 15 centimet và độ cao 12 centimet.

b) Chiều nhiều năm 7,6 dm, chiều rộng lớn 4,8 dm và độ cao 2,5 dm.

c) Chiều nhiều năm 4/5 m, chiều rộng lớn 2/5 m và độ cao 3/5 centimet.

Câu 2:

Một kiểu vỏ hộp vày tôn (không với nắp) hình trạng vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 15 cm, chiều rộng lớn 25 cm, độ cao 20 cm. Tính diện tích S tôn dùng để làm thực hiện kiểu vỏ hộp tê liệt. (không tính mép hàn).

Câu 3:

Một kiểu vỏ hộp hình trạng vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 30 cm, chiều rộng lớn 10 cm và độ cao 15cm. Quý Khách Bình dán giấy tờ màu sắc cam vào những mặt mày xung xung quanh và dán giấy tờ màu sắc xanh vào nhị mặt mày đấy của vỏ hộp tê liệt (chỉ dán mặt mày ngoài). Hỏi diện tích S giấy tờ màu sắc này to hơn và to hơn từng nào xăng - ti -mét vuông?

Câu 4:

Một hình vỏ hộp chữ nhật với diện tích S xung xung quanh là 420 cm2 và với độ cao là 7cm. Tính chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật tê liệt.

Câu 5:

Người tao thực hiện một chiếc vỏ hộp vày bìa hình vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 30 cm, chiều rộng lớn 18 cm và độ cao 16 cm. Tính diện tích S bài bác dùng để làm thực hiện nguyệt lão kiểu vỏ hộp tê liệt. (không tính mép dán)

Câu 6:

Một căn chống hình trạng vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 6m, chiều rộng lớn 3,6m, độ cao 3,8m. Người tao mong muốn quét tước vôi vô những tường ngăn xung xung quanh và trần của căn chống tê liệt. Hỏi diện tích S cần thiết quét tước vôi là từng nào mét vuông , biết tổng diện tích S những cửa ngõ vày 8 m2. (chỉ quét tước phía bên trong phòng)

Câu 7:

Một hình vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm cấp thân phụ thứ tự chiều rộng lớn, độ cao vày tầm nằm trong của thân phụ độ cao thấp. lõi tầm nằm trong của chiều nhiều năm, chiều rộng lớn và độ cao là 60. Tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tê liệt. Đơn vị đo vày centimet.

Bài 8:

Một kiểu thùng ko nắp hình trạng vỏ hộp chữ nhật, chiều rộng lớn vày 3/5 chiều nhiều năm và kém cỏi chiều nhiều năm 1,2m, độ cao nhiều năm 1,5m. Người tao thụi cả mặt mày vô và mặt phí ngoài của thùng, cứ 2m² thì không còn 0,5kg thụi. Tính lượng thụi đang được thụi hoàn thành kiểu thùng tê liệt.

Trên đó là toàn cỗ nội dung về tính chất diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật. Mong rằng nội dung bài viết đã hỗ trợ ích cho tới việc học hành của người sử dụng.

Tham khảo những công thức toán học tập khác:

✍ Xem thêm: Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Xem thêm: hàm average là hàm dùng để

✍ Xem thêm: Chuyển thay đổi đơn vị chức năng đo diện tích dễ dàng với cùng 1 cú nhấp chuột

 Xem thêm: Công thức tính diện tích S hình chữ nhật

 Xem thêm: Công thức tính diện tích S hình lập phương