dien tich mat cau

Mặt cầu là gì, khái niệm khối cầu, công thức tính diện tích S mặt mày cầu, công thức thể tích khối cầu, mặt mày phẳng lặng kính, địa điểm kha khá của mặt mày cầu với mặt mày phẳng lặng và lối thẳng

Bạn đang xem: dien tich mat cau

Đầy đầy đủ lý thuyết, công thức về mặt cầu, khối cầu - một bài học kinh nghiệm nằm trong công tác hình học tập lớp 12.

Mặt cầu là gì? Định nghĩa khối cầu

diện tích mặt mày cầu, thể tích khối cầu

Khối cầu là gì? Khối cầu và hình cầu đem như thể nhau ?
Tập ăn ý những điểm nằm trong mặt mày cầu S(I,R) cùng theo với những điểm nằm trong mặt mày cầu này được gọi là khối cầu hoặc hình cầu tâm I, nửa đường kính R.

Vị trí kha khá thân thuộc mặt mày cầu và mặt mày phẳng

Mặt phẳng lặng kính là gì? Đường tròn trĩnh rộng lớn là gì? Tiếp diện của mặt mày cầu là gì? Tiếp điểm của mặt mày phẳng lặng với mặt mày cầu.

diện tích mặt mày cầu, thể tích khối cầu

Vị trí kha khá thân thuộc mặt mày cầu và lối thẳng

Tiếp tuyến với mặt mày cầu, tiếp điểm của mặt mày cầu với đường thẳng liền mạch.

diện tích mặt mày cầu, thể tích khối cầu

Xem thêm: kim loại al không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch

Tiếp tuyến của mặt mày cầu kẻ từ là 1 điểm ở bề ngoài cầu

Đường kinh tuyến, lối vĩ tuyến là gì ?

diện tích mặt mày cầu, thể tích khối cầu

Mặt cầu nội tiếp hình nhiều diện, mặt mày cầu nước ngoài tiếp hình nhiều diện

diện tích mặt mày cầu, thể tích khối cầu

diện tích mặt mày cầu, thể tích khối cầu

Diện tích mặt mày cầu: S=4πR², nhập cơ R là nửa đường kính mặt mày cầu, π=3.14159265359...
Thể tích hình cầu coi công thức tính nhập hình ảnh bên trên.

Xem thêm: việt nam quốc dân đảng là một đảng chính trị theo xu hướng nào