điểm chuẩn đại học bách khoa 2022

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn Đại học tập Bách khoa Hà Nội Thủ Đô theo gót cách thức xét điểm thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tối đa là 29,42 điểm.