địa lí 6

 • Giải địa lí 6 - sách liên kết trí thức với cuộc sống
 • Giải địa lí 6 - sách chân mây sáng sủa tạo
 • Giải địa lí 6 - sách cánh diều

CHƯƠNG 1. BẢN ĐỒ - PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài bác 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa phỏng và địa lý
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài bác 2: Bản thiết bị. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương phía bên trên bạn dạng đồ
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài bác 3: Tỉ lệ bạn dạng thiết bị. Tính khoảng cách thực tiễn nhờ vào tỉ trọng bạn dạng đồ
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài bác 4: Kí hiệu và bảng chú thích bạn dạng thiết bị. Tìm lối đi bên trên bạn dạng đồ
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài bác 5: Lược thiết bị trí nhớ

 CHƯƠNG 2. TRÁI ĐẤT - HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI

 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài bác 6: Trái Đất vô hệ Mặt Trời
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài bác 7: Chuyển động tự động xoay quanh trục của Trái Đất và hệ quả
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài bác 8: Chuyển động của Trái Đất xung quanh Mặt Trời và hệ quả
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài bác 9: Xác ấn định phương phía ngoài thực tế

CHƯƠNG 3. CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT

 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài bác 10: Cấu tạo ra của Trái Đất. Các mảng con kiến tạo
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài: Câu chất vấn và bài bác tập dượt chương 1
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài: Câu chất vấn và bài bác tập dượt chương 2
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài bác 11: Quá trình nội sinh và quy trình nước ngoài sinh. Hiện tượng tạo ra núi
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài bác 12: Núi lửa và động đất
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài bác 13: Các dạng địa hình chủ yếu bên trên trái ngược khu đất. Khoáng sản
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài bác 14: Thực hành: Đọc lược thiết bị địa hình tỉ trọng rộng lớn và lát hạn chế địa hình đơn giản
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài: Câu chất vấn và bài bác tập dượt chương 3

CHƯƠNG 4. KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài bác 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài bác 16: Nhiệt phỏng bầu không khí. Mây và mưa
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài bác 17: Thời tiết và nhiệt độ. Biến thay đổi khí hậu
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài bác 18: Thực hành phân tách biểu thiết bị sức nóng phỏng, lượng mưa

CHƯƠNG 5. NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT

 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài bác 19: Thủy quyển và vòng tuần trả rộng lớn của nước
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài bác 20: Sông và hồ nước. Nước ngầm và băng hà
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài bác 21: Biển và đại dương

CHƯƠNG 6. ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT

 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài bác 22: Lớp khu đất bên trên Trái Đất
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài bác 23: Sự sinh sống bên trên Trái Đất
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài bác 24: Rừng sức nóng đới
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài bác 25: Sự phân bổ những đới vạn vật thiên nhiên bên trên Trái Đất
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài bác 26: Thực hành: Tìm hiểu môi trường thiên nhiên đương nhiên nhiều dạng

CHƯƠNG 7. CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài bác 27: Dân số và sự phân bổ người ở bên trên thế giới
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài bác 28: Mối mối liên hệ thân thuộc quả đât và thiên nhiên
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài bác 29: chỉ vệ vạn vật thiên nhiên và khai quật lanh lợi những khoáng sản vạn vật thiên nhiên vì như thế sự cải cách và phát triển bền vững
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài bác 30: Thực hành: Tìm hiểu quan hệ thân thuộc quả đât và vạn vật thiên nhiên ở địa phương
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài: Câu chất vấn và bài bác tập dượt chương 4
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài: Câu chất vấn và bài bác tập dượt chương 5
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài: Câu chất vấn và bài bác tập dượt chương 6
 • [Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài: Câu chất vấn và bài bác tập dượt chương 7

BÀI MỞ ĐẦU - TẠI SAO CẦN HỌC ĐỊA LÍ?

 • [Chân trời sáng sủa tạo] Giải địa lí 6 bài bác cởi đầu: Tại sao cần thiết học tập địa lí

CHƯƠNG 1. BẢN ĐỒ - PHƯƠNG TUỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

 • [Chân trời sáng sủa tạo] Giải địa lí 6 bài bác 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến và tọa phỏng địa lí
 • [Chân trời sáng sủa tạo] Giải địa lí 6 bài bác 2: Kí hiệu và chú thích bên trên một trong những bạn dạng thiết bị thông dụng
 • [Chân trời sáng sủa tạo] Giải địa lí 6 bài bác 3: Tìm lối đi bên trên bạn dạng đồ
 • [Chân trời sáng sủa tạo] Giải địa lí 6 bài bác 4: Lược thiết bị trí nhớ

CHƯƠNG 2. TRÁI ĐẤT - HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI

 • [Chân trời sáng sủa tạo] Giải địa lí 6 bài bác 5: Vị trí trái ngược khu đất vô hệ mặt mày trời. Hình dạng, độ dài rộng của trái ngược đất
 • [Chân trời sáng sủa tạo] Giải địa lí 6 bài bác 6: Chuyển động tự động xoay quanh trục của trái ngược khu đất và hệ quả
 • [Chân trời sáng sủa tạo] Giải địa lí 6 bài bác 7: Chuyển động của trái ngược khu đất xung quanh mặt mày trời và hệ quả
 • [Chân trời sáng sủa tạo] Giải địa lí 6 bài bác 8: Thực hành xác lập phương phía ngoài thực tế

Bạn đang xem: địa lí 6

CHƯƠNG 3. CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT

 • [Chân trời sáng sủa tạo] Giải địa lí 6 bài bác 9: Cấu tạo ra của Trái khu đất. Động khu đất và núi lửa
 • [Chân trời sáng sủa tạo] Giải địa lí 6 bài bác 10: Qúa trình nội sinh và nước ngoài sinh. Các dạng địa hình chủ yếu. Khoáng sản
 • [Chân trời sáng sủa tạo] Giải địa lí 6 bài bác 11: Thực hành gọi lược thiết bị địa hình tỉ trọng rộng lớn và lát hạn chế địa hình đơn giản

CHƯƠNG 4. KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

 • [Chân trời sáng sủa tạo] Giải địa lí 6 bài bác 12: Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và bão bên trên trái ngược đất
 • [Chân trời sáng sủa tạo] Giải địa lí 6 bài bác 13: Thời tiết và nhiệt độ những bên dưới nhiệt độ bên trên trái ngược đất
 • [Chân trời sáng sủa tạo] Giải địa lí 6 bài bác 14: Biến thay đổi nhiệt độ và đối phó với đổi khác khí hậu
 • [Chân trời sáng sủa tạo] Giải địa lí 6 bài bác 15: Thực hành về sức nóng phỏng và lượng mưa

CHƯƠNG 5. NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT

 • [Chân trời sáng sủa tạo] Giải địa lí 6 bài bác 16: Thủy quyển. Vòng tuần trả nước, Nước ngầm, băng hà
 • [Chân trời sáng sủa tạo] Giải địa lí 6 bài bác 17: Sông và hồ
 • [Chân trời sáng sủa tạo] Giải địa lí 6 bài bác 18: Biển và đại dương

CHƯƠNG 6. ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT

 • [Chân trời sáng sủa tạo] Giải địa lí 6 bài bác 19: Lớp khu đất và những yếu tố tạo hình khu đất. Một số group khu đất điển hình
 • [Chân trời sáng sủa tạo] Giải địa lí 6 bài bác 20: Sinh vật và sự phân bổ những đới vạn vật thiên nhiên. Rừng sức nóng đới
 • [Chân trời sáng sủa tạo] Giải địa lí 6 bài bác 21: Thực hành thám thính hiểu môi trường thiên nhiên đương nhiên qua loa tư liệu và tham ô quan liêu địa phương

CHƯƠNG 7. CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

 • [Chân trời sáng sủa tạo] Giải địa lí 6 bài bác 22: Dân số và phân bổ dân cư
 • [Chân trời sáng sủa tạo] Giải địa lí 6 bài bác 23: Con người và thiên nhiên
 • [Chân trời sáng sủa tạo] Giải địa lí 6 bài bác 24: Thực hành hiệu quả của quả đât cho tới thiên nhiên

GIẢI ĐỊA LÍ 6 - CÁNH DIỀU

 • [Cánh Diều] Bài cởi đầu: Tại sao cần thiết học tập địa lí?

CHƯƠNG 1. BẢN ĐỒ - PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

 • [Cánh Diều] Bài 1: Hệ thống kinh vĩ tuyến. Tọa phỏng địa lí của một vị trí bên trên bạn dạng đồ
 • [Cánh Diều] Bài 2: Các nhân tố cơ bạn dạng của bạn dạng đồ
 • [Cánh Diều] Bài 3: Lược thiết bị trí nhớ
 • [Cánh Diều] Bài 4: Thực hành gọi bạn dạng thiết bị. Xác xác định trí của đối tượng người sử dụng địa lí bên trên bạn dạng đồ

Xem thêm: chúc bình an

CHƯƠNG 2. TRÁI ĐẤT - HÀNH TINH TRONG HỆ MẶT TRỜI

 • [Cánh Diều] Bài 5: Trái Đất vô hệ Mặt trời. Hình dạng và độ dài rộng của Trái Đất
 • [Cánh Diều] Bài 6: Chuyển động tự động xoay quanh trục của Trái Đất và những hệ trái ngược địa lí
 • [Cánh Diều] Bài 7: Chuyển động của Trái Đất xoay quanh Mặt Trời và những hệ trái ngược địa lí
 • [Cánh Diều] Bài 8: Xác ấn định phương phía ngoài thực địa

CHƯƠNG 3. CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT

 • [Cánh Diều] Bài 9: Cấu tạo ra của Trái khu đất. Các mảng con kiến tạp. Núi lửa và động đất
 • [Cánh Diều] Bài 10: Qúa trình nội sinh và nước ngoài sinh. Hiện tượng tạo ra núi
 • [Cánh Diều] Bài 11: Các dạng địa hình chủ yếu. Khoáng sản
 • [Cánh Diều] Bài 12: Thực hành: Đọc lược thiết bị địa hình tỉ trọng rộng lớn và lát hạn chế địa hình đơn giản

CHƯƠNG 4. KHÍ HẬU VÀ BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU

 • [Cánh Diều] Bài 13: Khí quyển của Trái Đất. Các khối khí. Khí áp và gió
 • [Cánh Diều] Bài 14: Nhiệt phỏng và mưa. Thời tiết và khí hậu
 • [Cánh Diều] Bài 15: Biến thay đổi nhiệt độ và đối phó với trở nên đối khí hậu
 • [Cánh Diều] Bài 16: Thực hành gọi lược thiết bị nhiệt độ và biểu thiết bị sức nóng phỏng - lượng mưa

CHƯƠNG 5. NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT

 • [Cánh Diều] Bài 17: Các bộ phận đa phần của thủy triều. Tuần trả nước bên trên Trái Đất
 • [Cánh Diều] Bài 18: Sông. Nước ngầm và băng hà
 • [Cánh Diều] Bài 19: Biển và biển. Một số điểm lưu ý của môi trường thiên nhiên biển
 • [Cánh Diều] Bài 20: Thực hành - xác lập bên trên lược thiết bị những biển thế giới

CHƯƠNG 6. ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT

 • [Cánh Diều] Bài 21: Lớp khu đất bên trên Trái Đất
 • [Cánh Diều] Bài 22: Sự đa dạng mẫu mã của trái đất loại vật. Các đới vạn vật thiên nhiên bên trên Trái Đất. Rừng sức nóng đới
 • [Cánh Diều] Bài 23: Thực hành - Tìm hiểu lớp phủ thực vật ở địa phương

Xem thêm: hinh nen tet 2023

CHƯƠNG 7. CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

 • [Cánh Diều] Bài 24: Dân số trái đất. Sự phân bổ người ở trái đất. Các TP.HCM rộng lớn bên trên thế giới
 • [Cánh Diều] Bài 25: Con người và thiên nhiên
 • [Cánh Diều] Bài 26: Thực hành - Tìm hiểu hiệu quả của quả đât lên môi trường thiên nhiên đương nhiên vô sản xuất